Dynamiske Systemer og Kaos, Fysik 222.

Lærebog: Steve Strogatz: Nonlinear Dynamics and Chaos (Addison Wesley 1994)

Forelæsninger: Mandag 15.15 - 17.00 i Aud. D (evt. A), NBI.

Lærere: Mogens Høgh Jensen mhjensen@nbi.dk og Preben Alstrøm alstrom@nbi.dk

Øvelser: mandag 13-15, Aud. C, NBI, Paolo Muratore-Ginanneschi pmg@nbi.dk; tirsdag 14-16, D317, Fridolin Okkels okkels@nbi.dk

Eksamenskarakterer sommer 99:

Listen viser: eksamensnummer: karakter;
  • Fysik 222: 2: 6 ; 3: 8 ; 4: 13 ; 5: 6 ; 6: 13 ; 7: 9 ; 8: 9 ; 9: 00 ; 10: 6 ; 11: 11 ; 12: 9 ; 13: 10 ; 14: 10 ; 15: 10 ; 17: 5 ; 18: 13 ; 19: 13 ; 21: 11 ; 22: 10 ; 23: 8 ; 24: 11 ; 25: 00 ; 26: 7 ; 27: 10 ; 28: 00 ; 29: 10 ; 30: 9 ; 31: 7 ; 32: 13 ; 33: 9 ; 34: 10 ; 35: 13 ; 36: 11 ; 37: 5 ; 38: 7 ; 39: 13 ; 40: 9 ; 41: 11 ; 42: 13 ; 43: 7 ; 44: 9 ; 45: 11.
  • Dynamiske Systemer og Kaos (B=bestaaet): 1: B ; 2: B ; 3: B ; 4: B ; 5: B ; 8: B ; 9: B ; 10: B ; 12: B. Eksamen er gaaet virkelig fint !! Godt arbejde .... Hilsen, Mogens

    Eksamenskarakterer vinter 2000:

    Listen viser: eksamensnummer: karakter;
  • Fysik 222: 1:7 ; 5:9