NBIfAFG best.moede 95-04

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Thu, 30 Mar 1995 17:43:37 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
30. marts 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-04
onsdag den 22. marts 1995 kl. 13:00 i KA7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Claus U. Hammer (CUH)
Fin Hansen (FH), Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)
Fraværende: Per Rex Christensen (PRC)
Andre tilstedeværende: Mogens Olesen (MCO)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-03 godkendtes.

Meddelelser:

1)

Lektor Poul Henrik Damgaard, NBI, har fået bevilget orlov 1/3-31/8 1995
uden løn for
at kunne afslutte sine undervisnings- og forskningsmæssige forpligtelser
over for Uppsala Universitet, inden han tiltræder sin stilling ved NBIfAFG.

2)
Per Rex Christensen, NBI, har fået bevilget nedsat arbejdstid med
15 timer/uge, foreløbig for perioden 1/4-31/12 1995, for at lede den
daglige administration af TAC. Nedsættelsen tages fra
undervisningsforpligtelsen.

3)
TAC er blevet bedt om at forberede sig på indflytning til Rockefeller
pr. 1/1 1996.

4)
For professoratet i teoretisk fysik (kaos) er indstillet følgende
bedømmelsesudvalg:

Prof. Siegfried Grossmann, Universitetet, Marburg, Tyskland
Prof. Uzy Smilansky, Weizmann Institutet, Rehovoth, Israel
Prof. Aage Winther, NBI (formand)

Samme udvalg er indstillet for lektoratet.

5)
Fakultetet vil forlange, at NBIfAFG bruger sine ledige årsværk op inden for
finansåret, hvilket er i overensstemmelse med bestyrelsens politik.

6)
Fakultetsrådet vil som led i en besøgsrunde til institutterne besøge
NBIfAFG den 4. april 1995. Møde incl. frokost kl. 11:00-14:00 på NBI,
Blegdamsvej, med NBIfAFG's bestyrelse, afdelingsbestyrelse og
udvalgsformænd. Ordinært fakultetsrådsmøde kl. 14:00 i Aud. C.

7)
Ricardo Broglia er meddelt ret til at betegne sig adjungeret professor i
Fysik (NBI) fra den 1. april 1995 for en femårig periode.

8)
CUH meddelte at et møde vil finde sted den 28. april om en Graduate School
omfattende Naturvidenskab. Interesserede kan høre nærmere hos CUH.

9)
Der afholdes tiltrædelsesforelæsning af professor CUH den 21. april kl.15 i
Aud.4 på HCØ.

Beslutninger:

1)
OH og HHA bemyndiget af bestyrelsen til at nedsætte valgudvalg for valget
af den nye NBIfAFG bestyrelse, der skal tiltræde 1. januar 1996.

2)
Ansøgning fra ICPS om 54.250 kr. i forbindelse med afholdelse af International
Conference for Physics Students (ICPS'95) i København sommeren 1995 blev
bevilget.

3)
Kaj Roland, NBI (Carlsberg-stipendiat), er bevilget en garanti på 8
månedsværk i 1996.

4)
Thomas Sams, NBI (CATS-stipendiat), er bevilget 6 månedsværk i 1995.

5)
Til AO er bevilget 1 m-v TAP til ferieafløsning for sekretær og 1 m-v VIP
til studenterhjælp i forbindelse med et akut opstået problem i HIPPARCOS
datareduktionen.

6)
Til ufaglært kontorbetjent på ØL er bevilget 8 m-v TAP for 1995/96.

7)
Til ØL er bevilget 180.000 kr løn for Jens Linderholm som konsulent for Jens
Als-Nielsen.

8)
Fra 1. april 1995 udgøres NBIfAFG's Forskningsudvalg af følgende medlemmer:

Erik Johnson, ØL (formand)
Jan Ambjørn, NBI
Johannes Andersen, AO
Sven Bjørnholm, NBI
Per Rex Christensen, NBIfAFG
Thomas Døssing, NBI
Peter Hansen, NBI
Bent Herskind, NBI
Mogens Høgh Jensen, NBI
Allan Mackintosh, ØL
Klaus Mosegaard, GA
Igor Novikov, AO
Gary Shaffer, GA
Henrik Smith, ØL

9)
Bestyrelsen holder internatmøde på Schæffergården i Gentofte
den 28.-29. juni 1995 for at gøre status over sit hidtidige virke og
diskutere det fremtidige. Afdelingsbestyrere, udvalgsformænd og andre vil
blive indbudt til ad hoc (eksternat) deltagelse.

10)
Bestyrelsen behandlede afdelingernes ansøgninger og prioriterede
nedenstående 6 ud af 10 apparaturansøgninger og enedes om
fra NBIfAFG at fremsende følgende ansøgning til Fakultetet til "øremærkede
formål i 1995":

Nye professorer

Etablering af nye professorat på GA 250 kkr.

Etablering af nye professorat på ØL 350 kkr.

Netværk

Geoinformatik-netværket (Geografi, Geologi og NBIfAFG)
Edb-anskaffelser 710 kkr.
Årlig driftsbevilling (2 Ph.D.-stipendier og diverse omkostninger) 857 kkr.
Internationalt symposium 100 kkr.

Egentlige apparaturansøgninger
1. Transputerbaseret dataindsamling/analysesystem, NBI eksp. højenergi 280 kkr.
2. Elektronstråle litografi facilitet, ØL III-V Nanolab 400 kkr.
3. CD-ROM bibliotek, AO 120 kkr.
4. Dataanalyse arbejdsstation, NBI Tungion 190 kkr.
5. Apparatur til studier af af turbulens, NBI Kaos 133 kr.
6. CCD kamera til elektronmikroskop, ØL 708 kkr.

Ansøgning fra klyngefysik-gruppen på NBI på 874.420 kr. om Nd:YAG laser
er efter gruppens anmodning fremsendt til Fakultetet, men ikke
prioriteret af Institutet.

11)
Af NBIfAFG's annuum blev til AO bevilget 81.000 kr. til anskaffelse af tape
bibliotek (karrusel). (Ansøgningen blev ved sidste bestyrelsesmøde henvist
til apparaturrunden, men opfyldte så ikke fakultets størrelseskrav og blev
følgelig efterbehandlet på dette møde.)

12)
NBIfAFG har på indeværende tidspunkt disponeret sine ledige årsværk, både
TAP og VIP, for 1995. Bestyrelsen vil derfor ikke behandle ansøgninger
om årsværk før tidligst til september, og da kun hvis der er opstået ledighed.

Bemærkninger:

1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:

19. april 1995 kl. 10:00 i KA7 på NBI
17. maj 1995 kl. 10:00 i KA7 på NBI
28. juni 1995 kl. 10:00 i forbindelse med internatmøde 28.-29. juni

2)

Følgende Fælleskollokvier er planlagt:

Onsdag 5. april kl. 15:15 Hans R. Ott, ETH, Z\" u rich
Onsdag 10. maj kl. 15:15 Martin Rees, University of Cambridge

Ole Hansen


NBI_top