NBIfAFG best.moede 95-06

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Tue, 02 May 1995 11:05:14 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
2. maj 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-06
onsdag den 19. april 1995 kl. 10:00 i KA7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Steffen Bo Hansen (SBH), Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)
Fraværende: Johannes Andersen (JA), Claus U. Hammer (CUH)
Fin Hansen (FH)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-04 godkendtes.
Referat 95-05 (ekstraordinært indkaldt og lukket bestyrelsesmøde)
godkendtes.

Meddelelser:

1)
Det første møde i det forskningsudvalg var forløbet fint. OH lovede at
være i tæt kontakt med Erik Johnson omkring search committees og deres
virke.

2)
Ved SNF's internatmøde i februar vedtog man at oprette Rømer-stipendier i
form af 5-årige forskningslektorater, som skal efterfølges af en fast
stilling. Fysisk oceanografi er et af de mulige områder for et Rømer
stipendium. OH vil sammen med Gary Shaffer undersøge mulighederne for, at
NBIfAFG kan deltage i et sådant tiltag. Andre mulige emner synes at være
CERN-relateret fysik og måske biofysik. SNF vil formentlig snart annoncere
programmet og dets regler på en mere officiel måde.

3)
PRC mindede bestyrelsen om det problem, der opstod, da Fakultetet afskaffede
introduktionsstipendierne. Mange kandidater må i øjeblikket leve af
dagpenge i perioderne mellem eksamen og uddeling af Ph.D. stipendier. Måske
burde NBIfAFG øremærke vikarmidler i denne retning. Sagen vil blive taget
op igen på et senere bestyrelsesmøde.

4)
Institutet kom ud af 1994 med et overskud. Pengeoverskudet svarer nogenlunde
til Ph.D.-taksametertilskudet i 1994, medens opsparingen i VIP årsværk var
6 å-v og i TAP ca. 3,5 å-v. Disse opsparinger er i det væsentlige brugt op ved
uddelingen på møde 95-02.

Beslutninger:

1)

Erling Veje, ØL, har ansøgt om midler til forskningsudstyr,
og 60.500 kr blev bevilget.

2)
En ansøgning om 10 m-v til en gæst i Klynge- og MBE-grupperne for 1996 kunne
ikke imødekommes, da midlerne for næste år er beklageligt få.

Bemærkninger:

1)

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:

17. maj 1995 kl. 10:00 i KA7 på NBI
28. juni 1995 kl. 10:00 i forbindelse med internatmøde 28.-29. juni

2)

Følgende Fælleskollokvium er planlagt:

Onsdag 10. maj kl. 15:15 Martin Rees, University of Cambridge

Ole Hansen


NBI_top