NBIfAFG best.moederef 95-07

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Wed, 07 Jun 1995 09:16:26 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
7. juni 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-07
onsdag den 17. maj 1995 kl. 10:00 i KA7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Johannes Andersen (JA)
Per Rex Christensen (PRC), (delvis:) Claus U. Hammer (CUH)
Fin Hansen (FH), Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)
Fraværende: Hans Henrik Andersen (HHA)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-06 godkendtes med den ændring, at PRC føjes til listen over

Meddelelser:

1)
Gary Shaffer, GA, har skrevet til Forskningsrådene om Rømer-stipendierne
(5-årige forsknings\-lektorater). OH har vedføjet et støttebrev.

2)
NBIfAFG Newsletter No. 2 er udkommet. Kommer også op i NBINEWS.

3)
Der er rettet indsigelse mod de indstillede bedømmelsesudvalg
for professorat og lektorat i teoretisk fysik (kaos).
Bedømmelsesudvalgene, som er identiske, er indstillet udvidet til følgende
femmandsudvalg:

Prof. Bernard Derrida, \' E cole Normale Superieure, Paris
Prof. Siegfried Grossmann, Universitetet, Marburg, Tyskland
Prof. John Hertz, NORDITA
Prof Uzy Smilansky, Weizmann Institutet, Rehovoth, Israel
Prof. Aage Winther, NBI (formand)

4)
For professorat i teoretisk kernefysik er indstillet følgende
bedømmelsesudvalg:

Prof. Dan Olof Riska, Universitetet, Helsingfors
Prof. John W. Negele, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA
Prof. Eivind Osnes, Universitetet, Oslo (formand)

5)
OH har fra Sven Bjørnholm, NBI, modtaget liste over 11
kandidater til klyngefysik. Klyngegruppen har ageret som sin egen search
committee.

6)
NBIfAFG's Advisory Board mødes i København 31/8-1/9 1995. Afbud fra Steven
Weinberg.

Nils O. Andersen, ØL, har stillet forslag om personer til Advisory Board
dækkende atomfysik. Forslaget videregives Forskningsudvalget til udtalelse.

7)

OH har fået de nødvendige overslag over flytteomkostninger ved
indflytningen til Rockefeller komplekset. Den samlede udgift bliver ca.
1 MDKK, og hele operationen vil tage 5 uger.

Igor Novikov har skrevet til OH, at TAC har brug for mere plads, end der er
afsat i Rockefeller-planerne, et problem.

Et notat er sendt til Undervisningsministeriets Byggedirektorat fra et
udvalg bestående af Sven Milthers (FAK), Johan Crone (TA), Peter Hancke
(TA) og OH, hvori det indstilles, at Det naturvidenskabelige Fakultet
overtager bygningerne på Øster Voldgade og i Brorfelde efter AO, medens
Haraldsgade 6 afhændes.

8)

CUH har fået 14 MDKK for 3 år bevilget fra Polarforskningsprogrammet under
SNF, og Jens Als-Nielsen har fået en SNF-bevilling på 2 MDKK til
røntgen-apparatur.

9)
Der skal indstilles et bedømmelsesudvalg for Curie stipendier 1995.
Ansøgningsfrist var den 15. maj, og der er tre ansøgere i fysik.

Beslutninger:

1)

Ansøgning fra Erik Johnson, ØL, om at forlægge sin forskningsvirksomhed til
National Center for Electron Microscopy, Lawrence Berkeley Laboratory,
Berkeley, i perioden 1/2/96-31/1/97. Undervisningsudvalget høres.

2)
Ansøgning fra Nils O. Andersen, ØL, om at forlægge sin forskningsvirksomhed til
Dept. of Atomic and Surface Physics, Rijksuniversiteit Utrecht, Holland, i
perioden 1/9/95-31/8/96. Undervisningsudvalget høres.

3)
Følgende korttidsansættelser i 1995 bevilget af NBIfAFG: Michel Gonin 1 m-v
og Ricardo Broglia 1,5 m-v, som gæsteprofessorer i år.

5)
JA deltager som suppleant for OH i Fakultetets Institutledermøde 30/5/95.

6)
Program lagt for NBIfAFG's internatmøde på Schæffergården i Gentofte
28-29/6/95. Programmet vedføjes.

Bemærkninger:

Næste bestyrelsesmøde afholdes:

28. juni 1995 kl. 10:00 på Schæffergården i Gentofte

Ole Hansen

1.8mm
0pt
empty

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
7. juni 1995

Program for NBIfAFG Internatmøde
28.-29. juni 1995 på Schæffergården
Jægersborg Alle 166, 2820 Gentofte
tlf: 3165 6065 - fax: 3165 0546

Onsdag den 28. juni 1995

10:00-12:30 NBIfAFG ordinært bestyrelsesmøde


14:30-16:30 Diskussion af de første 2$ 1 2 $ år i NBIfAFG i
henseende til struktur, styring,
udadtil og indadtil.

Bestyrelsen, Afdelingsbestyrerne
og Poul Olesen (Fakultetsrådet).16:30-18:00 Diskussion af undervisningsprogrammet, gennemførelse,
adgangskrav, Ph.D. osv.

Bestyrelsen, Afdelingsbestyrerne, Poul Olesen,
formændene for Studienævn, Ph.D.-udvalg og
Undervisningsudvalg.Torsdag den 29. juni 1995

09:00-12:30 Forskningsstrukturen og -virksomheden: status,
perspektiv.

Opgaver for den ny bestyrelse.


Bestyrelsen, Afdelingsbestyrerne, Poul Olesen,
formanden for Forskningsudvalget, evt. andre gæsterNBI_top