NBIfAFG best.moede 95-05

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Fri, 01 Sep 1995 17:55:55 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
18. april 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-05
tirsdag den 4. april 1995 kl. 14:00 i KA7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC)
Claus U. Hammer (CUH), Fin Hansen (FH)
Anne Værnholt Olesen (AVO)

Mødet var ekstraordinært indkaldt og var lukket, da det omhandlede
personsager.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at øge bedømmelsesudvalget til de to
stillinger i teoretisk fysik (ikke-lineære metoder og komplekse systemer)
fra tre til fem medlemmer og bemyndigede OH til at gå videre med
stillingsbesættelserne på vanlig vis.


NBI_top