NBIfAFG best.moederef. 95-10

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Tue, 03 Oct 1995 10:11:22 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
27. september 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-10
onsdag den 20. september 1995 kl. 09:30-12:50å Niels Bohr Institutet, i
Ka7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC),
Fin Hansen (FH)
Kirsten Skotte (referent)
Fraværende: Claus U. Hammer (CUH), Anne Værnholt Olesen (AVO)
Andre tilstedeværende: Carl Christian Tscherning (CCT) (kl.
11:00-12:20)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-08 og referat 95-09 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd besøger NBIfAFG den
3. oktober 1995.

2)

Ved Fakultetets apparaturbevilling 1996 har NBIfAFG fået tildelt
prioritet 1) og 2) af sin ansøgning:

280.000 kr. til transputerbaseret dataindsamlings- og analysesystem (NBI)
400.000 kr. til fornyelse af elektronstråle-litografi faciliteter (ØL)

under forudsætning af Afdelingernes medfinansiering på henholdsvis
130.000 kr. og 400.000 kr.

3)
Følgende udvalg er nedsat for at etablere program for projektforslag til en ny
biblioteksbygning på NBI:

Per Rex Christensen
Lisbeth Dilling
Mogens Olesen (formand)
Ole Ulfbeck

4)
NBIfAFG har ansøgt KU Teknisk Administration om 11 mio. kr. til indflytning
af Tandem Accelerator Laboratoriet.

5)
Færdiggørelsen af Rockefeller forventes at forløbe som planlagt.
Hele flytteprogrammet starter i Uge 2, 1996. AO og GA kan kontrahere med
flyttefirma.

6)

NBIfAFG's "beholdning" september 1995:

Annuum 50.000 kr.

Ph.D. taxameterpenge 1.190.250 kr.

VIP 2,16 å-v

TAP 4,4 å-v

Beslutninger:

1)
Til ansættelse af Karsten Joensen som postdoc på ØL er ansøgt om 12 VIP
m-v. 6 VIP m-v blev bevilget.

2)
Ansøgning fra AO om 1 TAP m-v til biblioteksflytning. Bevilget.

3)
Ansøgning fra AO om 3 TAP m-v til nyuddannet elektromekaniker. Bevilget.

4)
Den verserende Dat-F ansøgning om licenser blev behandlet. Det besluttedes
ikke at yde nogen bevilling, da det ser ud til, at de nuværende licenser er
tilstrækkelige.

5)
For 1996 er der allerede disponeret for hele årsværksrammen VIP, og lidt
til, og for stort set hele årsværksrammen TAP.

Bestyrelsen enedes om af uforbrugte årsværk i 1995 at konvertere 2,65 TAP å-v
og 0,91 VIP å-v svarende til i alt ca. 750.000 kr., som sammen med de
250.000 kr. der allerede er reserveret til dette formål, stiller 1 mio. kr.
til rådighed for edb-udstyr (i det væsentlige regnekraft) til Rockefeller.
Edb-Udvalget vil udarbejde en anskaffelsesplan.

6)
Af de 20
institutterne. Det vedtoges, at halvdelen af disse overhead-midler
overføres til Afdelingerne i forhold til deres fondsbevil\-linger. Den anden
halvdel samles i en pulje under NBIfAFG, som grupperne kan søge om efter
nærmere regler. Disse regler vil omfatte muligheder for ansættelser efter
"Risø-modellen" (TAP, A-TAP, VIP) og Ph.D.-stipendier.

Bemærkninger:

1)

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:

Onsdag 11. oktober 1995 kl. 09:30 i Ka7 på NBI
Onsdag 1. november 1995 kl. 10:00 i Ka7 på NBI
Onsdag 29. november 1995 kl. 10:00 i Ka7 på NBI

2)

Følgende NBIfAFG Fælleskollokvier er planlagt:

Onsdag 11. oktober 1995 kl. 15:15 Seth Putterman, University of
California, USA
Onsdag 15. november 1995 kl. 15:15 Pierre Darriulat, CERN
Onsdag 13. december 1995 kl. 15:15 Stephan Meyer, University of Chicago,
USA

Ole Hansen


NBI_top