NBIfAFG best.moede 95-13

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Fri, 15 Dec 1995 15:23:40 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
14. december 1995

Referat af bestyrelsesmde 95-13
onsdag den 6. december 1995 kl. 10:00-13:00 Niels Bohr
Institutet, i Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA),
Johannes Andersen (JA),
Per Rex Christensen (PRC), Claus U. Hammer (CUH), Steffen Bo Hansen
(SBH),

Anne Vrnholt Olesen (AVO)
Sekretr: Kirsten Skotte
Fravrende: Fin Hansen

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 95-12 godkendtes. Sammen med referatet godkendtes OH's brev af 17.
november 1995 til Mogens Olesen, NBI, vedr. "Ris-ordning".

Meddelelser:

1)
Organisationsdiagram for NBIfAFG blev uddelt til bestyrelsen.

2)
Forskningsministeriet har nedsat fagomrdegrupper, der skal skrive
forslag til en Dansk Forskningsstrategi. OH er medlem af faggruppen for
naturvidenskab.

3)
OH gennemgik et computersikkerheds-sagsforlb. Der synes at vre behov for
en mindre opstramning af regler og procedure, som vil ivrksttes af OH.

4)
GA og AO har som helhed ikke sendt bidrag til en ny ph.d.-projekt brochure.
Vi vil derfor kre videre med den gamle udgave.

5)
Ikke alle ph.d.-taxametertilskud og overheads er endnu overfrt til NBIfAFG.
Det er derfor
vanskeligt at danne sig et overblik over vor konomiske situation.

Rockefeller-byggeriet forlber efter tidsplanen, og indflytning
forventes at ske som planlagt. NBIfAFG har indtil videre bidraget til
indflytningen med henved 750.000 DKK. Mogens Olesen, NBI, har ydet en
meget stor indsats for Rockefeller-byggesagen ved at reprsentere NBIfAFG
p bygherremderne. Den 12/12/95 blev bygningerne overdraget til
Universitetet, og bestyrelsen benytter lejligheden til at takke Mogens for
veludfrt arbejde.

6)
Forsknings-, Undervisnings- og Ph.d.-udvalgene skal have ny sammenstning i
1996.
Indtil sommeren 1996 fortstter Aksel Walle Hansen som formand for
Undervisningsudvalget og Allan Mackintosh som formand for Ph.d.-udvalget.
Som formand for Flleskollokvieudvalget, som er et udvalg under
Forskningsudvalget, foreslr bestyrelsen Jakob Bondorf, NBI.

7)
NBIfAFG (Jens Lyng og OH) har rettet henvendelse til
Undervisningsministeriet, Universitetsafdelingen, om de uheldige
konsekvenser af reglerne for aflnning af udenlandske
gsteforskere.

8)
Der kan ikke lgges budget for 1996, da annuum endnu ikke er meldt ud fra
fakultetet.

En status over VIP-forbrug pr. december 1995 viser flgende overskud:

ult. 1995 ult. 1996 ult. 1997
2,34 -v 2,89 -v 3,29 -v

hvor 1995-overskuddet er overfrt til 1996, men 1996-overskuddet
ikke til 1997.

En status over TAP-forbrug foreligger endnu ikke.

9)
KU, Teknisk Administration, er ved at forberede en aktstykkesag for
erstatning af R-barak\-bygning og ny biblioteksbygning p NBI. Danmarks
Miljundersgelser har fet forlnget fristen til at fraflytte deres
omrde p NBI til 1/10/96.

10)
Mogens Hgh Jensen er ansat som lektor i teoretisk fysik ved NBI pr.
1/1/96.

11)
Predrag Cvitanovi\' c er blevet tilbudt ansttelse som professor i
teoretisk fysik ved NBI pr. 1/6/96.

Beslutninger:

1)
Behandling af kommissorium for NBIfAFG biblioteksudvalg og sammenstning af
samme udskudt til nste bestyrelsesmde.

2)
Henning Jrgensen, AO, har ansgt om 7 A-TAP m-v, hvoraf 4 A-TAP m-v blev
bevilget.

3)
Til gstebesg p NBI i sommeren 1996 bevilgedes 2 VIP m-v til Ricardo
Broglia og 1 VIP m-v til Michel Gonin.

4)
Dorte Captyn fortstter som vikar for Birgitta Nordstr\" o m i stillingen
som direktrassistent med en arbejdstid p 37 timer/uge i perioden
1/1-30/6 1996 og 20 timer/uge i perioden 1/7-31/7 1996.

5)
Ansgning fra NBI om vikar til TAL for forsgsassistent (ufaglrt) pga.
lngere sygefravr. OH bemyndigedes til at trffe endelig afgrelse, efter
at dagpengeforholdene er blevet undersgt.

6)
Jens Viggo Clausen, AO, har ansgt om at mtte udtrde af
Undervisningsudvalget, hvilket blev accepteret, hvis han som forventet
vlges til studieleder.

7)
Ansgning fra CATS om, at NBIfAFG yder midlerne til en friplads til en
ph.d.-studerende blev afslet.

8)
Bestyrelsen enedes om at opfordre Professor Paul S\" o ding, Zeuthen og DESY,
og Dr. David Moncton, Argonne Nat. Lab. til at deltage i NBIfAFG's Advisory Board.

9)
Bestyrelsen befuldmgtigede OH til om ndvendigt lbende at trffe beslutninger om
ressourcefordelingen p NBI-TAL.

10)
Bestyrelsen vedtog at kalde Per Bak som professor i teoretisk fysik ved
Institutet (L). Fakultetsrd og dekan har accepteret kaldelsen. Der
nedsttes et bedmmelsesudvalg bestende af:

Professor Allan Mackintosh, L (formand)
Professor Ole Mouritsen, DTU
Professor Bernard Derrida, Ecole Normale Superieure, Paris

11)
I sin lbende diskussion af opslag af ledige VIP-stillinger vedtog
bestyrelsen, at der skal opsls et lektorat (evt. lektorat/adjunktur) i
observationel astronomi med et astrofysisk indhold, som er af interesse for
TAC's program, og som peger frem mod en udnyttelse af ESA's VLT. OH vil
kontakte AO om et forslag til opslag. Opslaget forventes udsendt i sommeren
1996.

Endvidere besluttede bestyrelsen ikke at opsl nogen stilling i
eksperimental klyngefysik.

Bemrkninger:

Nste bestyrelsesmde er:

Fredag 19. januar 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

Ole Hansen


NBI_top