NBIfAFG best.moederef. 96-02

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Wed, 06 Mar 1996 18:23:37 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
6. marts 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-02
tirsdag den 20. februar 1996 kl. 10:15-12:45 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA),
Claus U. Hammer (CUH)
Poul Olesen (PO), Fin Hansen (FH)
Sekretr: Kirsten Skotte
Fravrende: A ke Nordlund ( A N), Steffen Bo Hansen (SBH),
Rune Berg (RB)

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 96-01 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Assistent Kirsten Jrgensen, AO, har opsagt sin stilling og fratrder 29/02/96.

Forskningstekniker John Knudsen, NBI-TAL, har ansgt om og fet bevilget
fratrdelsesordning med virkning fra 31/12/96 og tjenestefrihed fra
08/06/96.

Assistent Tove Sgaard, AO, har ansgt om og fet bevilget
fratrdelsesordning med virkning fra 31/12/96 og tjenestefrihed fra
01/06/96.

Lektor Erik Dahl-Jensen, NBI, har ansgt om og fet bevilget
fratrdelsesordning med virkning fra 31/12/96 og tjenestefrihed fra
01/06/96.

2)
Per Bak ansttes som professor i teoretisk fysik ved NBI pr. 01/08/96.

3)
Efter indstilling fra L tildeles Bjarne Tromborg titlen "adjungeret
professor ved Kbenhavns Universitet" for en ny femrs periode startende
01/04/96.

4)
Jakob Bondorf, NBI, har pr. 01/02/96 fra Ove Nathan, NBI, overtaget
formandskabet for Flleskollokvieudvalget (under Forskningsudvalget).

5)
Indvielse af Rockefeller ventes at finde sted i april eller maj 1996.

6)
Fysikforlaget, v/Claus Christensen, har rettet henvendelse til NBIfAFG om
"Illustreret Fysik", et nyt initiativ til forskningsformidling til
gymnasier og tekniske skoler. Der stilles kontaktpersoner til rdighed.

7)
OH har med brev af 06/02/96 til dekanen beskrevet "VIP
Bemandingsudvikling p NBIfAFG".

Beslutninger:

1)
Flgende terminer vedtaget for afholdelse af valg til NBIfAFG's
Afdelingsrd og -bestyrelser:

03/04/96 Afdelingsrd - og for studerende: Undervisningsudvalg
01/05/96 Afdelingsbestyrelser

2)
NBIfAFG's rsregnskab 1995 vedtaget af bestyrelsen (vedfjet referatet).

3)
NBIfAFG's budget 1996 vedtaget af bestyrelsen (vedfjet referatet).

Det bemrkes, at aftalen om Born\" o forlnges med et r, og at
terminalvagter til L bevilgedes med 50.000 kr. og eksterne lrere til GA
med 175.000 kr.

4)
Srbevillingen i 1996 p 1,135 MDKK til
internationalt samarbejde inden for kernefysik forbliver hos NBI.

5)
Flgende TAP-midler bevilget:

a)
Opslag af ny sekretrstilling ved NBIfAFG, 30 t/uge.

b)
Den ledige sekretrstilling ved AO ges pr. 1/3/96 fra 32 til 37 t/uge.

c)
3 m-v ansttelse af nyuddannet elektroniklrling, Niels Christian Broberg,
L, 1/7-30/9 1996.

d)
Lone Gross' bibliotekarstilling ved AO ges fra 28 til 32 t/uge.

e)
4 m-v biblioteksmedhjlp til Lisbeth Dilling for akut registreringsbehov.

6)
Flgende VIP-midler bevilget:

9 m-v ansttelse af George Savvidy som vikar for Jan Ambjrn, NBI.

7)
Ansgning fra Henning Jrgensen, AO, om ansttelse af civilingenir efter
Ris-modellen udskudt til nste bestyrelsesmde.

8)
Nyt NBIfAFG Ph.d.-udvalg udpeget pr. 1/3/96:

Per Hedegrd, L (formand)
Johannes Andersen, AO
Tomas Bohr, NBI
Dorthe Dahl-Jensen, GA
Poul Henrik Damgaard, NBI
John Renner Hansen, NBI
Poul Erik Lindelof, L
Bertil Dorch, ph.d.-studerende

9)

Sven Bjrnholm, NBI, udpeget som medlem af III-V Laboratoriets bestyrelse efter
Allan Mackintosh' bortgang.

Bemrkninger:

1)

Flgende bestyrelsesmder er aftalt:

Onsdag 27. marts 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 24. april 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 15. maj 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

2)

Flgende NBIfAFG Flleskollokvier er planlagt:

Onsdag 27. marts 1996 kl. 15:15 Dan P. McKenzie, Cambridge
University, UK
Onsdag 10. april 1996 kl. 15:15 Nathan Seiberg, Rutgers University,
USA
Onsdag 15. maj 1996 kl. 15:15 Herve Nifenecker, ISN, Frankrig

Ole Hansen

NBIfAFG
Regnskab 1995, Annuum (Alle beløb er i kDKK)
8. februar 1996 Ole Hansen

Forpligtelser til afdelingerne

Budget Forbrug B-F
A. Drift af MBE anlægget (ØL) 100.0 100.0 0.0
B. Bornö (BM 94-14) (GA) 75.0 72.0 3.0
C. Licenser 50.0 78.8 -28.8
D. UNIX sikkerhed ved UNI*C (NBIfAFG) 130.0 104.8 25.2
E. Drift af UNIX sikkerhed (NBIfAFG) 100.0 0.0 100.0
1-5
455.0 355.6 99.4

Drift af sekretariatet

Budget Forbrug B-F
A. Leje af kopimaskine (kontrakt) 30.0 29.8 0.2
B. Indkøb af Håndbøger 5.0 9.6 -4.6
C. Annonceudgifter til 6 stillingsopslag 90.0 45.4 44.6
D. Computer udbygning (disk, scanner, o.a.) 75.0 39.0 36.0
E. Rejser, mest OH 63.3 69.7 -6.4
F. Representation 15.0 26.0 -11.0
1-5
278.3 219.5 58.8

Anden virksomhed

Budget Forbrug B-F
A. Studentervirksomhed (IAPS, etc) 1mm 135.0 80.2 54.8
B. Fælleskollokvier 100.0 74.1 25.9
C. Internationale rådgivningspanel 100.0 26.4 73.6
D. Fysikstudienævnets drift 15.0 63.1 -48.1
1-5
350.0 243.8 106.2

Reserve

Budget Forbrug B-F
A. Disponible midler 5.1cm 520.0 642.6 -122.6
1-5
520.0 642.6 -122.6

Total

Budget Forbrug B-F
1. Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 455.0 355.6 99.4
2. Drift af sekretariatet 278.3 219.5 58.8
3. Anden virksomhed 350.0 243.8 106.2
4. Reserve 520.0 642.6 -122.6
1-5
Ialt 1603.3 1461.5 141.8 2cm

Rockefeller: NBIfAFG har i 1995 brugt 2029.2 kDKK på
indflytningen.

NBIfAFG 0.5cm

Budget 1996, Annuum (Alle beløb er i kDKK) 3mm
19. februar 1996 Ole Hansen
1 Forpligtelser til afdelingerne

110 Drift af MBE anlægget (ØL) 100.0
120 Bornö (BM 94-14) (GA) 75.0
130 Licenser 50.0
140 UNIX sikkerhed ved UNI*C (NBIfAFG) 0.0
150 Drift af UNIX sikkerhed (NBIfAFG) 100.0
2-3
325.0

2 Drift af sekretariatet

210 Drift af kopimaskine og FAX 30.0
220 Indkøb af håndbøger etc. 5.0
230 Udgifter til stillingsopslag 60.0
240 Computer udbygning (alpha, o.a.) 100.0
250 Rejser (mest OH) og kurser 60.0
260 Repræsentation 15.0
2-3
270.0

3 Anden virksomhed

310 Studentervirksomhed (IAPS, Sorødage, Orientering) 1mm 100.0
320 Fælleskollokvier 100.0
330 Internationale rådgivningspanel 100.0
340 Fysikstudienævnets drift 15.0
350 NBIfAFG's udvalg 0.0
360 Eksterne lektorer GA 175.0
370 Terminalvagter ØL 50.0
2-3
540.0

4 Reserve

410 Disponible midler 5.1cm 365.0
2-3
365.0

5 Total budget

100 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 325.0
200 Drift af sekretariatet 270.0
300 Anden virksomhed 540.0
400 Reserve 365.0
2-3
Ialt 1500.0 2cm

Det bør bemærkes, at post 410 er fiktiv, sålænge der ikke er lavet en
aftale om fordelingen af omkostningerne mellem fakultetet og instituttet.
På grund af Rockefeller har NBIfAFG et underskud på over 1000 kDKK i 1995,
som trækkes med i 1996. Der forventes yderligere udgifter på omkring 1000
kDKK i 1996 til Rockefeller. Det forventes, at fakultetet bærer over
halvdelen af Rockefeller udgifterne.


| NBI_top | NBI News |