NBIfAFG best.moede 96-03

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Fri, 19 Apr 1996 10:32:24 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
19. april 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-03
onsdag den 27. marts 1996 kl. 10:15-12:50 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Poul Olesen (PO), A ke Nordlund
( A N),
Steffen Bo Hansen (SBH), Rune Berg (RB)
Leif Sarholt-Kristensen (LSK),
fra 11:30: Carl Christian Tscherning (CCT)
Sekretr: Ulla Holm
Fravrende: Hans Henrik Andersen, Claus U. Hammer

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 96-02 godkendtes.

Meddelelser:

1)
OH er blandt mange andre indstillet som medlem af det kommende Danmarks
Forskningsrd, som vil best af i alt 9 medlemmer.

2)
OH redegjorde for situationen omkring professoraterne i teoretisk
kernefysik og ikkeliner fysik. P. Cvitanovi\' c tiltrder den 1. juni
1996 som professor i teoretisk fysik. Vedrrende professoratet i teoretisk
kernefysik har der vret tre indsigelser mod den enstemmige indstilling. En
afgrelse forventes i denne mned.
3)
TAP-nyansttelser:

Torgun Davidsen pr. 10/1/96 receptionist p Rockefeller (GA)
Jette Sdahl pr. 1/3/96 sekretr ved AO
Henriette Nielsen i perioden 18/3-13/9/96 sekretr/biblioteksassistent ved
NBI
Elsebet Hviid pr. 18/3/96 sekretr ved L, barselsvikar for Betina
Andersen

4)
Civilingenir Per Hy-Christensen, NBI-TAL, har fet bevilget tidlig
fratrdelse med virkning pr. 31/12/96 og tjenestefrihed fra 1/6/96.

5)
Elektronikmekaniker Svend Aage Svendsen, L, har sgt tidlig
fratrdelse med virkning pr. 31/1/97 og tjenestefrihed fra 1/7/96.

6)
Stig Steenstrup, L, forlgger sin forskningsvirksomhed til CSIRO,
Melbourne, Australien, i maj mned 1996.

7)
Lokalln:
NBIfAFG har indstillet 4 VIP/A-TAP og 9 TAP til engangstillg eller
opnormering efter aftale med respektive afdelingsbestyrere.

8)
Tekniske problemer har forsinket indsendelsen af A rbog 1996.
Publikationsregistreringen fungerer ikke.

9)
KU ph.d-stipendier forr 1996 er p NBIfAFG blevet tildelt:

Anja Cetti Andersen, AO
Ole Krarup Leth, GA.

10)
NBIfAFG's bemandingsplan, vedtaget af fakultetsrdet den 26. marts,
er for 1997-99 p 103 VIP og 74 TAP, under forudstning af at
produktionsmålene i den nuvrende langtidsaftale overholdes af
Institutet.

11)
Planen om ny R-bygning p NBI er forelagt Fredningsnvnet, og der
afventes accept. Finansieringen p 10-11 MDKK kan forventes bevilget.
Biblioteksbygning er ikke med i det frste projekt, og finansieringen
er heller ikke p plads.

12)
"Ris-model" ansttelser blev diskuteret, og der opnedes
enighed om, at denne type ansttelser kan indgs, nr der er
god sikkerhed for en stabil, ekstern langtidsfinansiering.

13)
Bestyrelsen diskuterede muligheden for eksternt finansierede stillinger,
tilknyttet NBIfAFG, fx i forbindelse med Dansk Rumforskningsinstitut.
Man kunne tnke p en ordning lig den, der bruges i det
sundhedsvidenskabelige fakultet (kliniske professorater). OH vil g
videre med disse muligheder for at opn en bureaukratisk afklaring
af, om det overhovedet er muligt.

14)
Efter en diskussion af forholdene omkring medlemmer af staben, som har
vret tilknyttet NBIfAFG og dets oprindelige institutter i en
rrkke uden at opn fast ansttelse, slog bestyrelsen
enstemmigt fast, at al ansttelse i faste stillinger m
foreg efter opslag og bedmmelse som hidtil; Institutets
hjeste ansttelsespolitiske prioritet er at srge for
muligheder for en tilgang til den faste videnskabelige stab af yngre,
talentfulde medarbejdere.


Beslutninger:

1)
Klaus Mosegaard, GA, udpeges som ny formand for Forskningsudvalget. OH
har bedt Klaus Mosegaard om en vurdering af centrenes indvirkning p
forskningsmiljet, p centrenes udvikling og deres
begrnsninger, og p hvorledes vi absorberer centrene.

2)
Fysikstudienvnet har ansgt om 62.000 DKK. Der blev bevilget 15.000 DKK
til drifts\-udgifter og 32.000 DKK til tutorer.

3)
Ansgning fra Stig Steenstrup, L, om eksternt lektorat i biofysik
til Miroslava Smr c inov\' a i 1997. Forslaget fandt ikke sttte.

4)
Ansgning fra Poul Erik Lindelof, L, om tilknytning til Lunds
Universitet med 1/5 af sin tid i tre r blev imdekommet. Hans
domicil forbliver her. OH vil informere NorFa.

5)
Udkast p dansk til stillingsopslag for lektorat i observationel
astrofysik blev diskuteret. OH vil til nste bestyrelsesmde
udfrdige opslag p engelsk til endelig vedtagelse.

6)
Stillingsopslag for lektorat i teoretisk fysik med en bred emnekreds
omfattende statistisk fysik, ikkeliner fysik, blde stoffer og
muligvis mere blev diskuteret, og der opnedes ikke enighed derom.
Der var forslag om to opslag med mere snver emnekreds:
ikkeliner og condensed matter. OH vil til nste
bestyrelsesmde udarbejde et specifikt opslag.

7)
Civilingenir Preben Nrregaard ansttes p AO efter
"Ris-modellen", idet ansgningen fra AO opfylder alle stillede
krav.

8)
Poul Erik Lindelof, L, fik bevilget garanti for 1 VIP -v i 1997 til
Anders Kristensen, som nu er ansat p CNAST bevillingen.

9)
Ansgning fra Sven Bjrnholm, NBI, om 6 VIP m-v i 1996 og 1,5 VIP m-v i
1997 (gsteprofessor) til klyngeprojekt. Bestyrelsen gav OH mandat til at
behandle ansgningen.

10)
Ansgning fra L, om 8,6 TAP m-v i 1996. Bestyrelsen gav OH
mandat til at behandle ansgningen.

11)
Ansgning fra AO, om 3 TAP m-v, 1/5-31/7/96, til
frdiguddannet elektronikmekaniker. Bestyrelsen gav OH mandat til at
behandle ansgningen.

12)
Ansgning fra AO, om genbesttelse af Tove Sgaards
sekretrstilling plus opnormering af stillingen fra 28 til 37 t/uge.
Bestyrelsen gav OH mandat til at behandle ansgningen.

9-12)
Der er p.t. 1,2 VIP -v og 7 TAP m-v til rdighed. I et mde
mellem OH og afdelingsbestyrerne den 28. marts aftaltes flgende: Der stilles
3 VIP m-v til rdighed for klyngegruppen i 1996, 3 TAP m-v til AO
til ansttelse af frdiguddannet lrling, 7 TAP m-v til AO
til aflser af Tove Sgaard som sekretr med fortsttelse
i stillingen efter 1996 p 37 t/uge niveau, og 7 TAP m-v til L.
Da dette overskrider TAP-rammen, kan der blive tale om mod rets
udgang at konvertere op til 6 VIP m-v til TAP m-v.

Alle lse TAP m-v er hermed disponeret for 1996, medens der er en
reserve p ca. 6 VIP m-v.

De 1,5 VIP m-v for 1997 til klyngegruppen blev bevilget.

13)
Ca. 10-15
afdelingsbestyreren. Det henstilles, at proceduren om, at alle
ansgninger skal ptegnes af afdelingsbestyreren, bliver
overholdt. Der er ligeledes en del ansgninger, navnlig til EU, som
ikke gr via OH's kontor. Det er ikke nok, at fakultetet har
ptegnet EU ansgninger, de skal ogs ptegnes lokalt
(afdeling og direktr).

For ansgninger om ph.d.-stipendium vil det vre en stor hjlp for
ph.d.-udvalget, at der medsendes en skriftlig udtalelse fra vejlederen.
Dette opfordres alle vejledere til at gre i fremtiden.

14)
OH henstiller kraftigt til, at afdelingerne opretter lokale databaser for
publikationsregistrering for at undg en lignende situation som i r i
forbindelse med rbogen, hvor NBIfAFG ikke kan producere en
publikationsliste uden om PUF.

15)
A N foreslog en reorganisering af "computer maintenance". Dette vil blive
taget op af OH og siden af Edb-udvalget.

Bemrkninger:

1)

Flgende bestyrelsesmder er aftalt:

Onsdag 24. april 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 15. maj 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

2)

Flgende NBIfAFG Flleskollokvium er planlagt:

Onsdag 15. maj 1996 kl. 15:15 Herve Nifenecker, ISN, Frankrig

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |