NBIfAFG best.moede 96-04

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Tue, 07 May 1996 14:18:21 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
7. maj 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-04
onsdag den 24. april 1996 kl. 10:00-13:00 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH)
Hans Henrik Andersen (HHA), Claus U. Hammer (CUH)
A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO)
Steffen Bo Hansen (SBH), Rune Berg (RB)
Sekretr: Kirsten Skotte

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 96-03 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Mdet lukket under dette punkt.

2)
Mdet lukket under dette punkt.

3)
OH orienterede om et mde 17/4 hos LMFK-Sekretariatet (lrerforeninger for
matematik, fysik og kemi) om de naturvidenskabelige fags problemer og
initiativer.

Der vil blive afholdt "H.C. rsted dage" i to dage i efterrsferien(?),
hvortil to elever fra alle gymnasier i Danmark vil blive inviteret.

LMFK havde en lang shopping liste over, hvad institutterne i fysik,
matematik og kemi br gre for gymnasierne for derved at ge optaget p
disse fag. - Der er blandede flelser i bestyrelsen for den grundlggende
ide: Universiteterne ptager sig undervisningsopgaver for gymnasierne
for at styrke fagene.

Mogens Levinsen, NBI, er NBIfAFG's kontaktperson til gymnasierne i
almindelighed og Jens Jrgen Gaardhje, NBI, til det nye blad "Illustreret
Fysik".

4)
Undervisningsudvalget skal have ny formand fra sommeren 1996.

5)
Fakultetet har besluttet, at medarbejdere, der fylder 60 r i perioden
1/1-31/3/97, skal tilbydes fratrdelsesordninger. Ansgning skal indgives
til fakultetssekretariatet senest 10/6/96, ptegnet af respektiv Afdeling +
NBIfAFG!

6)
Forskningsudvalgets skal suppleres med et par medlemmer. Bestyrelsen
opfordredes til at stille forslag til OH.

Der vil blive afholdt NBIfAFG Advisory Board mde i Kbenhavn i slutningen
af oktober eller begyndelsen af november 1996. Desuden vil de nye medlemmer
Paul S\" o ding og David Moncton blive inviteret til at komme i henholdsvis
juni og august 1996.

7)
OH fremlagde prognose for VIP- og TAP-rsvrksforbrug frem til r 2000:

* 4cm

& & VIP
& Ramme & Forbrug & Overskud

1996 & 105,58 & 103,85 & *) 1,73
1997 & *) 104,73 &97,07 & 7,66
1998 & 103,00 & 96,36 & 6,64
1999 & 103,00 & 95,11 & 7,89

& & TAP
& Ramme & Forbrug & Overskud
1996 & 75,34 & 76,12 & -0,78
1997 & 74,00 & 74,22 & -0,22
1998 & 74,00 & 73,05 & 0,95
1999 & 74,00 & 72,22 & 1,78

Stjernemarkeringen betyder, at de 1,73 -v i overskud fra 1996 er overfrt
til rammen i 1997. Ellers ikke andre overfrsler.

8)
NBIfAFG har opslet et ph.d.-stipendium inden for eksperimentel hjenergi
tungionfysik (SNF's instrumentcenter CRAK), som er blevet tildelt Allan
Gert Hansen.

Beslutninger:

1)
Jens Martin Knudsen og Morten Bo Madsen, L, har ansgt om ln p
200.000 kr. til Mars Projektet for at kunne tage forskud p SNF
rammebevillingen for 1997. Dette blev bevilget.

2)
Erik Hg, AO, har ansgt om 4 VIP m-v til at afslutte Tycho katalog over
en million stjerner. Disse blev bevilget under den klare forudstning, at
kataloget hermed afsluttes.

3)
P basis af prognosen for VIP- og TAP-rsvrksforbrug frem til r 2000
vedtog bestyrelsen at opsl VIP-stillinger som flger:

1 lektorat i observationel astrofysik $^*)$
1 A-TAP stilling ved NBI (eksperimentelle afdeling)
1 lektorat i eksperimentel hjenergifysik **)
1 lektorat i teoretisk condensed matter fysik
1 lektorat i teoretisk komplekse systemer fysik
1 professorat i eksperimentel atomfysik
1 lektorat i geofysik
1 professorat i teoretisk partikelfysik

*)
Indholdet af opslaget blev godkendt, og OH bemyndigedes til at udarbejde
endeligt opslag med Henning Jrgensen og annoncere det fr sommerferien.

**) Med den prcisering, at opslaget skal opfordre til ansgninger fra yngre
folk med talent bde i videnskabelig og ledelsesmssig henseende.

Med den lange tid, der gr fra opslag til besttelse, in mente, ivrksttes
stillingsopslagene s hurtigt som muligt i 1996 og 1997.

4)
E ndret kommissorium for biblioteksudvalg vil blive udsendt til behandling
p nste bestyrelsesmde.

5)
SBH + HHA + OH vil arbejde videre med kommissorium for vrkstedsudvalget
integreret med en plan for struktur og sammenstning af vrkstedet.

Bemrkninger:

1)

Flgende bestyrelsesmde er aftalt:

Onsdag 15. maj 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

2)

Flgende NBIfAFG Flleskollokvium er planlagt:

Onsdag 15. maj 1996 kl. 15:15 Herve Nifenecker, ISN, Frankrig

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |