NBIfAFG best.moede 96-05

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Mon, 24 Jun 1996 14:19:57 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
24. juni 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-05
onsdag den 15. maj 1996 kl. 10:00-11:30 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Poul Olesen (PO)
Fin Hansen (FB) (suppleant for Steffen Bo Hansen), Rune Berg (RB)
Sekretr: Kirsten Skotte
Fravrende: Hans Henrik Andersen, Claus U. Hammer,
A ke Nordlund

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 96-04 godkendtes.

Meddelelser:

1)
En aftale om seniorordning er indget mellem Dansk Magisterforening og
fakultetet. Aftalen indholder to ordninger for VIP-personale: A) for
personer der er fyldt 55 r og B) for personer i alderen 60-66 r.
Ansgning, som skal vre ptegnet af respektiv Afdeling + NBIfAFG,
indgives til fakultetssekretariatet.

2)
Ingenirassistent Poul Lund Treiner, Centralvrkstedet p HC, har fet
bevilget tidlig fratrdelse pr. 30/3/97 med tjenestefrihed fra 1/9/96.

3)
"Fysikbro til Malm\" o " afholdt 26-27/4/96. Fakultetet stillede
10.000 kr. til Institutets rdighed for at sende fysikere til symposiet. Et
udmrket arrangement, men meget prget af svenske ph.d.-studerende.

4)
Der holdes indvielse af Rockefeller Komplekset 6/6/96 med taler
af undervisningsminister, rektor og dekan. Alle ansatte og
studerende inviteres.

5)
Fakultetsrdet har ivrksat revision af studieordningerne inden for mat-fys
faggruppen og bedt om kulegravning af den nuvrende studieordning og
forslag til en ny studieordning gldende fra 1/9/97. Studienvnet
forestr opgaven.

6)
Andrew D. Jackson er ansat som professor i teoretisk kernefysik pr. 1/7/96.

7)
Lektorat i observationel astrofysik vil blive annonceret i
"Universitetsavisen" (20/6/96), i "Magisterbladet" (27/6/96) og i "Nature".
Deadline for ansgninger er 1/10/96.

Beslutninger:

1)
Ud over lektorat i eksperimentel partikelfysik har NBI, ved Mogens
Olesen, stillet forslag til to A-TAP stillinger. Det ene forslag er en
edb-assistance til Björn Nilsson. Det andet forslag er en medarbejder,
der kan spille en ledende rolle i den tekniske infrastruktur, der efter
TAL's indlfytning vil vre p Blegdamsvej, og som vil omfatte vsentlige
dele af den tekniske stab fra TAL og de teknikere, som er knyttet til
den eksperimentelle partikelfysik gruppe samt Blegdamsvej-vrkstedet.

Fra NBI, ved Jakob Bondorf, er ogs indget en ansgning om en A-TAP
stilling til udvikling og vedligeholdelse af flles edb-software p
NBI.

NBIfAFG's bestyrelse har p mde 96-04 budgetteret en stilling i
eksperimentel partikelfysik og en A-TAP stilling til eksperimentel fysik.
Bestyrelsen nsker ikke at bevilge yderligere stillinger p dette
tidspunkt.

2)
Kommissorium for Biblioteksudvalget blev godkendt. Kommissoriet vedfjes
dette referat.

3)
Bestyrelsen vedtog at sprge Ole Ulfbeck, NBI, om han vil aflse Aksel
Walle Hansen som formand for NBIfAFG's Undervisningsudvalg pr. 1/8/96.

4)
Per Rex Christensen trder ud af NBIfAFG's Forskningsudvalg pr. 1/7/96. Der
udpeges ikke en ny reprsentant for NBIfAFG's bestyrelse.

5)
Ansgning fra Jan Ambjrn, NBI, om ansttelse af Jerzy Jurkiewicz som
lektorvikar for perioden 1/1/97-30/6/98 for midler frigjort af Ambjrns
forskningsprofessorat. Det ansgte bevilgedes.

6)
Der blev truffet principbeslutning om at opgradere Datalogi F kurset.
Edb-Udvalget skal tages med p rd. Udgiften sknnes at blive 200.000 kr.

7)
Niels Hjerslev, GA, blev bevilget 100.000 kr. til oceanografiske
undersgelser.

8)
Bestyrelsen efterbevilgede 5 m-v A-TAP sttte til NBI-TAL for, at TAL kan
gennemfre det videnskabelige program ved Tandemen efter Per Hys
fratrdelse.

Bemrkninger:

Flgende bestyrelsesmde er aftalt:

Fredag 28. juni 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

Ole Hansen

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet

Kommissorium
for
Biblioteksudvalget ved NBIfAFG

1. Biblioteksstrukturen

Der er ved NBIfAFG tre afdelingsbiblioteker: NBI, AO + GA og L. Hvert
afdelingsbibliotek kan have et lokalt biblioteksudvalg, som til
bibliotekaren anbefaler bogindkb og tidsskrifthold.

Alle lokalt biblioteksansatte refererer i deres faglige arbejde til
bibliotekaren ved NBIfAFG, men personalemssigt til den lokale afdeling.

2. NBIfAFG's biblioteksudvalg

a.
Udvalgets hovedopgave er at bist bibliotekaren med at
prioritere opgaver, bde i tid og i penge, mellem de tre
afdelingsbiblioteker, sledes at arbejdet forlber i god forstelse.

b.
Udvalget skal sammen med bibliotekaren og afdelingerne opstille en
beskrivelse af de servicefunktioner, som bibliotekstjenesten skal
levere. Beskrivelsen skal omfatte regler for adgang til og udln af
bibliotekets samlinger, samt omfanget af bibliotekets edb-service.
Beskrivelse og regelst godkendes af NBIfAFG's bestyrelse.

c.
Udvalget indhenter rligt sammen med bibliotekaren budget for
bibliotekstjenesten fra afdelingerne. Eventuelle srlige investeringer
kan sges hos NBIfAFG.

d.
Udvalget skal ogs bist bibliotekaren med at udvikle biblioteket, bde
teknisk og servicemssigt. Eventuelle ndringsforslag i bibliotekernes
bemanding eller vsentlige funktionsndringer forelgges NBIfAFG's
bestyrelse.

e.
Udvalget bestr af seks medlemmer, et fra hver afdeling, et fra NORDITA og
et fra TAC. Bibliotekaren deltager i udvalgets mder uden stemmeret.
NBIfAFG-medlemmerne udpeges af NBIfAFG's bestyrelse.

f.
Direktren er opmand i eventuelle konfliktsituationer.

Kbenhavn, den 15. maj 1996

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |