NBIfAFG best.moederef. 96-06

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Wed, 03 Jul 1996 17:50:56 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
1. juli 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-06
onsdag den 28. juni 1996 kl. 10:00-12:45 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Poul Olesen (PO), A ke Nordlund ( A N), Rune Berg (RB)
Sekretr: Kirsten Skotte
Fravrende: Claus U. Hammer, Steffen Bo Hansen

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 96-05 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Professor Aage Winther, NBI, er fratrdt pr. 31/5/96.

Lektor Jrgen Bjerregaard, NBI-TAL, vil fratrde pr. 31/7/96.

2)
Kurt Nrgaard Clausen er adjungeret professor (L) fra 1/7/96 for en
femrig periode.

3)
Fakultetsrdet har vedtaget en annuumsmodel gldende til og med 1999, hvor
NBIfAFG vil have en undret K-faktor p 3,0.

4)
Forskningstekniker Knud Bjrnholts orlov fra NBI-TAL (1/3-30/6/96) er blevet
forlnget for perioden 1/7/96-28/2/97.

5)
Ingenirassistent Knud Seifert, AO, har ansgt om tidlig fratrdelse
pr. 31/3/97 (uden at benytte sig af orlovsmuligheden).

6)
Bestyrelsen har fra et konsortium ved L (J. Als-Nielsen,
N. O. Andersen, J. Borggreen og P.E. Lindelof) modtaget "Forslag til en
samlet styrkelse af de tekniske stttefunktioner ved
Rntgenlaboratoriet, Laboratoriet for Atomfysik og III-V
NANOLAB/Klyngefysik".

7)
Bestyrelsen har fra Niels Hjerslev, GA, modtaget et brev angende
fremgangsmden ved besttelse af lektorater.

8)
En personkreds ved NBI (J. Bang, O. Ulfbeck, B. Herskind,
G. Hagemann, A. Holm, G. Sletten og C. Gaarde) har skrevet til bestyrelsen
i forbindelse med Carlos Dassos fratrdelse pr. 31/5/96. Henvendelsen er
taget til efterretning.

9)
Aksel Walle Hansen, GA, fortstter som formand for
Undervisningsudvalget indtil 31/12/96. Ole Ulfbeck overtager formandskabet
fra 1/1/97.

10)
Der er foretaget sidste korrekturlsning p A rbog 1995.

11)
Fakultetet yder kompensation p 1,675 MDKK. til Institutet for flytte- og
indflytningsudgifter ved ibrugtagning af Rockefeller Komplekset.

12)
I forbindelse med R-bygningen p NBI har Kbenhavns Kommune, Plan- og
Ejendomsdirektoratet, afslet ansgningen om dispensation fra
fredningsbestemmelsen og har i stedet anbefalet, at der rejses en
fredningssag vedrrende Flledparken for at flytte fredningsgrnsen ud i
parkens egentlige grnse i stedet for som nu at flge matrikelgrnsen. En
sdan sag rejses af Universitetet over for Milj- og Energiministeriet.
Sagen kan muligvis forsinke den planlagte indflytning til senere end
sommeren 1997.

13)
Bestyrelsen diskuterede, p foranledning af A N, sin indstilling til
Forskningsudvalgets anbefaling af nye stillinger til teoretisk astrofysik.
Bestyrelsen var positivt indstillet over for udvalgets anbefaling, men
fandt, at tiden til at omstte denne til konkret handling ligger omkring
1$ 1 2 $ r fremme i tiden.

Beslutninger:

1)
Ordlyd af stillingsopslag for lektorat i condensed matter fysik blev
vedtaget.

2)
Ordlyd af stillingsopslag for lektorat i komplekse systemers fysik blev
vedtaget.

3)
Ove Nathan som formand for den danske UNESCO-kommission og Jens Jrgen
Gaardhje, NBI, har ansgt NBIfAFG om 100.000 DKK til sttte for et
symposium i Paris i forret 1998 under temaet "Niels Bohr and the Evolution
of Physics in the 20th Century". P grund af finansernes prekre stilling i
r udsttes en afgrelse til nste finansr, medens bestyrelsen udtalte sin
positive holdning til planerne.

4)
Carl Gaarde, NBI, har ansgt om at forlgge sin forskning til SUNY,
Stony Brook, USA, for efterrssemesteret 1996 og til IPN, Orsay, Frankrig,
for forrssemesteret 1997. Det ansgte blev bevilget under forudstning af
Undervisningsudvalgets godkendelse.

5)
Geirr Sletten, NBI-TAL, har ansgt om reduceret
undervisningsforpligtelse for 1996-1997. Ansgningen blev ikke imdekommet.

6)
Bestyrelsen for III-V NANOLAB har anbefalet, at III-V NANOLAB ogs efter
udlbet af den nugldende aftale- og bevillingsperiode drives videre under
den nuvrende organisationsform. OH bemyndigedes til at fre forhandlinger
med laboratoriet, L og MIC for at finde en konkret plan for viderefrsel.

7)
NBI's afdelingsbestyrelse har stillet forslag om snarligt opslag af et
lektorat i teoretisk kernefysik. Forslaget kunne ikke imdekommes med
henvisning til stillingsplanen vedtaget p bestyrelsesmde 96-04.

8)
Forslag fra GA om, at det vedtagne lektoratet i geofysik
bliver i oceanografi, og at der ogs oprettes et lektorat i glaciologi
under en Ris-model.

Bestyrelsen vil i denne sag bede Forskningsudvalget om en udtalelse og
nsker at se en liste over realistiske, potentielle ansgere.

9)
Brug af overhead-midler fra statslige fonde:

Midlerne fra 1995 er ikke endeligt afregnet fra fakultetets side, og der er
ikke afregnet nogen som helst midler for 1996. En opgrelse over
bevillinger fra de enkelte afdelinger for perioden fra 1/1/96 til ca.
20/6/96 viser, at overhead-midler p ca. 2,2 MDKK skal indlbe,
dvs. 1,1 MDKK til fordeling af NBIfAFG's bestyrelse.

I betragtning af den meget vanskelige annuumssituation for NBIfAFG, som p
nuvrende tidspunkt p grund af Rockefeller indflytningen er i underskud med
ca. 100.000 DKK i forhold til et budget p 1,5 MDKK, besluttedes:

1996:
Der oprettes et ph.d.-stipendium til august 1996.

Der bevilgedes i 1996 3 VIP m-v til et etrigt gsteadjunktur i
meteorologi betinget af, at afdelingen ogs yder 3 m-v.

Der bevilgedes 200.000 DKK til NBI's gsteprogram som en engangsbevilling.
Bestyrelsen vil i fremtiden kun g ind i et eventuelt gsteprogram med
overhead-midler, hvis et sdant program dkker hele Institutet.

Der bevilgedes 3 TAP m-v til AO som tilskud til aflnning af receptionisten
p Rockefeller.

1997:
Yderligere 3 VIP m-v til forskningsadjunkturet i meteorologi under samme
forudstning som for 1996.

Etablering af endnu et ph.d.-stipendium til januar termin og, hvis det er
finansielt muligt, et tredje til august termin.

Beslutningen for 1996 medfrer et forventet overskud p 575.000 DKK, som
overfres til NBIfAFG's annuumskonto. S mange af disse midler, som det er
muligt, overfres til AO og GA til afhjlpning af afdelingernes udlg til
Rockefeller indflytningen p henholdsvis 550.000 DKK og 190.000 DKK.

10)
Ansgning fra Bjarne Andresen, L, om 279.000 DKK til opgradering
af Dat-F. Bevilget, hvis Edb-udvalget anbefaler den foreslede lsning.

11)
HHA udtrder af NBIfAFG's bestyrelse og efterflges pr. 1/7/96 af Nils.
O. Andersen, L.

HHA blev takket varmt for sin indsats som bestyrelsesmedlem og nstformand i
perioden 1/1/93-30/6/96.

Bemrkninger:

Flgende bestyrelsesmde er aftalt:

Onsdag 21. august (evt. torsdag 22. august) 1996 kl. 10:00 i Ka7
p NBI

Dagsordenen bliver prioritering af apparaturansgninger til
fakultetet.

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |