NBIfAFG best.moede 96-08

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Wed, 02 Oct 1996 14:38:54 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
30. september 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-08
onsdag den 4. september 1996 kl. 10:00-13:10 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
A ke Nordlund ( A N), Claus U. Hammer (CUH),
Poul Olesen (PO) (deltog ikke i
Beslutninger, pkt. 6)),
Rune Berg (RB), Steffen Bo Hansen (SBH)
Sekretr: Kirsten Skotte

Foregende bestyrelsesmder:
Tilfjelse til Referat 96-06, ad Meddelelser, pkt. 6): Bestyrelsen
har tidligere fra L's Afdelingsbestyrer modtaget en samlet
redegrelse for Afdelingens infrastruktur-behov (dateret 08/03/96).

Referat 96-07 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Charles Chester Langway, Jr., USA, er af NBIfAFG (Geofysisk Afdeling)
indstillet som resdoktor ved Kbenhavns Universitet.

2)
En dispensation fra fredningsmyndighederne er stillet i udsigt, og nr den
foreligger, kan arbejdet med R-bygningen p NBI Blegdamsvej g i gang.
Aktstykket menes at foreligge. NBI har nedsat et byggeudvalg for
R-bygningen.

OH vil sammen med Afdelingslederen holde
indflytningssamtaler med alle medarbejdere, der berres af
TAL-indflytningen.

3)
Fakultetet har et underskud p 13 MDKK fr apparaturuddeling (7 MDKK).

Fakultetets budget i 1996 er 450 MDKK, heraf 340 MDKK til ln.

Fysik og kemi producerer for f ST A , og det fr konomiske konsekvenser for
Fakultetet i 1997.

4)
OH fremlagde en oversigt over det forventede forbrug af VIP-rsvrk
1996-99. Der er et underforbrug i forhold til rammen p ca. 3 rsvrk.

5)
OH har bevilget 13.000 DKK til Lisbeth Dilling til ALEPH seminar og ICAU mde i
Israel i oktober 1996.

6)
Flgende NBIfAFG biblioteksudvalg er nedsat:

Jens Jensen, L (formand)
Klaus Mosegaaard, GA
Jrgen Otzen Petersen, AO
Ole Ulfbeck, NBI
Per Rex Christensen, TAC
John Hertz, NORDITA

7)
Jens Olaf Pepke Pedersen, L, har fet bevilget 3 mneders orlov uden ln
for at ptage sig arbejde for Forskningsministeret. Hans adjunktur
forlnges tilsvarende med perioden 1/1-31/3/97.

8)

Til central registrering af publikationer udvikles en database for hele
NBIfAFG. A N har lavet den vsentlige del af software, og Ulrik Serges vil
implementere databasen.

9)
Der vil blive afholdt NBIfAFG Advisory Board mde 7.-8. november 1996.

I juni 1997 vil Advisory Board uden OH's deltagelse foretage en evaluering
af NBIfAFG.

11)
OH har bevilget 15.000 DKK til HC-Dage 14-15/10/96.

12)
OH har bevilget 3.200 DKK til transport til og fra Brorfelde i
forbindelse med Fysik 2 seminar 6-8/9/96.

Beslutninger:

1)
10.000 DKK blev bevilget til IAPS som sttte (halvdelen af behovet) til
rejser til ICPS'96 konference.

2)
Der var principiel villighed til at bruge et A-TAP rsvrk p at sanere
Edb-service ved Institutet. Edb-udvalget vil blive bedt om en samlet
plan for NBIfAFG's system services. Formulering af de konkrete opgaver
behandles p nste bestyrelsesmde.

3)
En ansgning fra P. Cvitanovi\' c , NBI, om orlov uden ln i
forret 1977 blev afslet efter indstilling fra
Afdelingsbestyrelsen. Mdet blev derefter lukket.

4)
En orlovsansgning fra K. Mosegaard, GA, blev udskudt til nste mde.

5)
Bestyrelsen vedtog, at man i meget specielle tilflde kan bede dekanen om
at kalde til et 5-rigt forsknings\-professorat.

6)
Bestyrelsen diskuterede et frste udkast til opslag om professorat i
teoretisk hjenergifysik. Endelig vedtagelse p nste
mde.

Bemrkninger:

1)

Flgende bestyrelsesmder er aftalt:

Onsdag 2. oktober 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 30. oktober 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 27. november 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 18. december 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

2)
Flgende NBIfAFG Flleskollokvier er planlagt:

Onsdag 23. oktober 1996 kl. 15:15 Mathias Fink, \' E cole Physique
Chimie, Paris
Onsdag 20. november 1996 kl. 15:15 Tord Claeson, Chalmers Techn.
University, G\" o teborg

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |