NBIfAFG best.moederef. 96-09

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Mon, 28 Oct 1996 16:00:59 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
28. oktober 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-09
onsdag den 2. oktober 1996 kl. 10:00-12:30 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
A ke Nordlund ( A N), Claus U. Hammer (CUH),
Poul Olesen (PO) (deltog ikke i
Beslutninger, pkt. 8)),
Rune Berg (RB), Steffen Bo Hansen (SBH) (indtil kl. 12:10).
Sekretr: Kirsten Skotte

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 96-08 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Fakultetet har foretaget regnskabsafslutning for 1995, og NBIfAFG har
reguleret over for Afdelingerne.

NBIfAFG forventes at g ud af 1996 med et underskud p 0,7 MDKK p annuum,
heraf er 0,6 MDKK ekstraomkostninger ved indflytning til Rockefeller. Hvis
rsvrktrkket inkluderes, vil regnskabet for 1996 cirka balancere.

2)
Mogens Olesen og OH har haft samtaler med alle medarbejdere, der berres
direkte af TAL-indflytningen til Nrre Flled.

Forventet indflytningsdato er 1. december 1997.

3)
Aksel Walle Hansen og OH har udsendt hyrdebrev om, at speciale- og
ph.d.-studerende skal tilskyndes til at gre sig frdige.

NOA foreslog, at der stilles 5.000 DKK til rdighed pr. studerende for
afslutning af studiet. OH vil udarbejde et konkret forslag til senere
diskussion.

4)
Edb-Udvalgets strategirapport af 18/9/96 blev udleveret til bestyrelsen.

Edb-nyanskaffelser m ske i samrd med Edb-Udvalget, og det kan mske blive
ndvendigt at indfre en politik om begrnsninger i service af systemer.

Flges rapportens anbefalinger, er en ekstra bemanding p 1 VIP -v
ndvendig.

Rapporten behandles p nste bestyrelsesmde.

5)
Apparaturbevilling fra Fakultetet er endnu ikke afklaret.

6)
Edgar Meissner er ansat som ingenirassistent p L fra 1/12/96.

7)
P. Cvitanovi\' c har ved brev til bestyrelsen gjort opmrksom p det
nyoprettede Asia Pacific Center for Theoretical Physics i Korea.

8)
Karen Johansen, AO, lektor p deltid (4/7), vil f forlnget sin nedsatte
arbejdstid for to r (1/1/97-31/12/98).

9)
Et bedmmelsesudvalg for lektorat i observationel astrofysik vil snarest
blive indstillet.

10)
Predrag Cvitanovi\' c et al har stillet forslag til bestyrelsen om
styrkelse af eksperimentel uliner fysik. Forslaget er uddelt til
bestyrelsen og vil blive diskuteret p et senere mde.

11)
Der er deadline den 4/11/96 for kandidatliste til valg til
Fakultetsrdet.

Beslutninger:

1)
OH blev bemyndiget til at ivrkstte opslag af A-TAP stillingen til TAL.

2)
Det vedtoges, at GA's og AO's ekstraudgifter til Rockefeller indflytningen
dkkes af NBIfAFG's annuum. Konsekvenserne af denne beslutning er, at
NBIfAFG's annuumsunderskud bliver som nvnt under Meddelelser, pkt. 1),
medens Afdelingerne kan arbejde normalt.

3)
OH nskede ph.d.-stipendiet udskudt til januar 1996. Det vedtoges at tage
konkret stilling til en uddeling p nste mde.

4)
Bestyrelsen vedtog at stille et A-TAP rsvrk til rdighed for Edb (systems
management).

5)
Bestyrelsen vedtog at oprette et lektorat i oceanografi.

6)
PO blev valgt som nstformand i NBIfAFG's bestyrelse. Da PO i forvejen er
ret belastet med fakultetsrdsarbejdet, vil bestyrelsen tage sagen op igen
om et r.

7)
Klaus Mosegaard, GA, har ansgt om at mtte forlgge sin
forskningsvirksomhed til Bullard Laboratories ved Cambridge University i
forret 1997, hvilket blev bevilget under forudstning af
Undervisningsudvalgets godkendelse af undervisningsfritagelse i perioden
1/2-31/5/97.

8)
Bestyrelsen vedtog den endelige tekst til opslaget af et professorat i
teoretisk hjenenergifysik.

Bemrkninger:

1)

Flgende bestyrelsesmder er aftalt:

Onsdag 30. oktober 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 27. november 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 18. december 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

2)
Flgende NBIfAFG Flleskollokvier er planlagt:

Onsdag 20. november 1996 kl. 15:15 Tord Claeson, Chalmers Techn.
University, G\" o teborg

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |