NBIfAFG best.moede 96-12

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Fri, 13 Dec 1996 08:31:42 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
12. december 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-12

onsdag den 27. november 1996 kl. 10:00-12:45 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO),
Rune Berg (RB), Steffen Bo Hansen (SBH).
Sekretr: Kirsten Skotte
Fravrende: Claus U. Hammer (CUH)

Foregende bestyrelsesmder:
Referaterne 96-10 og 96-11 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Fakultetets konomiske vanskeligheder. P vegne af Folketingets
Uddannelsesudvalg har Hanne Severinsen stillet sprgsml til
Undervisningsministeren om mulighederne for at yde en ekstra bevilling til
naturvidenskab ved Kbenhavns Universitet og for at anvende de ledige ressourcer
ved Kbenhavns Universitets naturvidenskabelige fakultet til at bist
Danmarks Lrerhjskole.

Det forventes ikke, at disse sprgsml fr nogen direkte indflydelse p
NBIFAFG's bemandingssituation.

2)
Det eksterne Advisory Board's mde p NBIfAFG forlb p tilfredsstillende
vis. Advisory Board afleverede en rapport om indtrykkene fra sit besg.
Rapporten er under redaktion.

3)
Tandem indflytningen. Den 11/12/96 vil der blive afholdt
stedsforretning vedrrende dispensation fra fredningsbestemmelserne
omkring den nye R-bygning p NBI Blegdamsvej.

4)
Fin Hansen, NBI, er opstillet til Fakultetsrdet for TAP.

Beslutninger:

1)
Christine Schtt, GA, vil deltage i Ph.d.-Udvalget i stedet for Dorthe
Dahl-Jensen i perioden november 1996-april 1997.

2)
Bestyrelsen bevilgede undervisningsfritagelse i forrssemesteret 1997 for
Morten Bo Madsen, L, forudsat Undervisningsudvalgets godkendelse.

3)
Bestyrelsen bevilgede efter ansgning fra Hans Henrik Andersen, at denne
forlgger sine forskningsforpligtelser til IPN Orsay, Frankrig, i
perioden 1/4/97-31/3/98. Ligeledes bevilgedes Hans Henrik Andersen
undervisningsfritagelse i efterrssemesteret 1997. Det sidste forudsat
Undervisningsudvalgets godkendelse.

4)
Fysisk faggruppe bevilgedes 2.800 DKK til transport ved weekendtur for
1. rs fysik\-studerende.

5)
Bente Hansen, IAPS, bevilgedes 3.470 DKK til deltagelse i FN's
ungdomskonference, World Youth Forum/United Nations System, i Wien i november
1996.

6)
OH bemyndigedes til at forhandle videre om et nyt Undervisningsudvalg fra
1/1/97 med John Renner Hansen, NBI, som formand.

7)
OH bemyndigedes til at forhandlere videre om et nyt 5-personers
Forskningsudvalg til tiltrdelse 1/1/97.

8)
Et forslag til budget for 1997 diskuteredes og vil blive endelig vedtaget
p nste mde. Det diskuteredes yderligere at ge NBIfAFG's andel i de
statslige overhead-midler fra 1997. Et budget for brugen af statslige
overhead-midler i 1997 blev diskuteret og vil blive endelig vedtaget p
nste mde.

9)
En konkret plan for reduktion af NBIfAFG's rsvrksforbrug til de nye
formindskede rammer, 95 rsvrk for VIP og 68,3 rsvrk for TAP, blev
vedtaget. Mdet lukket under dette punkt.

Bemrkninger:

1)

Flgende bestyrelsesmde er aftalt:

Onsdag 15. januar 1997 kl. 10:00
i Ka7 p NBI

2)

Der blev med kort varsel mulighed for at arrangere NBIfAFG
Flleskollokvium den 3. decem\-ber 1996 med nobelpristagerne Douglas
D. Osheroff og Robert C. Richardson som talere.

Det planlagte NBIfAFG Flleskollokvium den 11. december 1996, med Jens
Martin Knudsen, L, som taler, blev derfor udskudt til februar 1997.

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |