NBIfAFG best.moede 96-13

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Tue, 14 Jan 1997 16:17:14 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 14. januar 1997  Referat af bestyrelsesmde 96-13 
  
 onsdag den 18. december 1996 kl. 10:00-12:20 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Claus U. Hammer (CUH)
  A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO),
 Rune Berg (RB), Steffen Bo Hansen (SBH). 
Sekretr:  Kirsten Skotte
Fravrende:   Nils O. Andersen (NOA),

  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 96-12 godkendtes. 


  Meddelelser: 
1)
Opslag fra Fakultetet om ph.d.-stipendier med tiltrdelse 1/5/97.
Ansgningsfrist er 14/2/97.

2)
 Tandem indflytningen. Fredningsnvnet afholdt stedsforretning 
11/12/96 p Blegdamsvej, og mod forventning fik vi ikke bevilget
dispensation fra gldende fredningsgrnse til opfrelse af ny R-bygning p
Blegdamsvej. Dette kan betyde en total ndring af byggeplanerne.

Byggedirektoratet har - uden at rette henvendelse herom til Universitetet,
Fakultetet eller Institutet - udlejet TAL's lokaler fra 1/7/97 til Center
for Avanceret Teknologi (CAT).


3)
For lektorat i observationel astrofysik er indstillet flgende
bedmmelsesudvalg:Prof. Bernard Pagel, NORDITA  (formand) 
Dr. Robert Fosbury, European Southern Observatory, Tyskland
Prof. Dieter Reimers, Hamburger Sternwarte, Tyskland
4)
Flgende personer har ansgt om frivillig fratrdelse:


Bent Elbek, NBI-TAL, 31/8/97
Johannes Madsen, NBI, 30/4/97
Lise Vistisen, NBI, 30/11/97 (tjenestefrihed fra 30/4/97)
Erland Brun Hansen, L, 30/11/97 (tjenestefrihed fra 30/4/97)5)
Knud Bjrnholt, NBI-TAL, fratrder efter eget nske 31/12/96.

Lise Juel Mortensen, NBI, har sgt forlnget orlov 1/2/97-31/1/98.

6)
Hovedsamarbejdsudvalget har vedtaget med virkning fra 1/1/97, at ansttelse
i tidsbegrnsede TAP/A-TAP stillinger kun kan forlnges 2 gange, idet
3. gang medfrer fastansttelse. Denne vedtagelse vil medfre store
ndringer i Instiuttets ansttelsespraksis. OH har med brev af 13/12/96 til
Afdelingsbestyrerne givet instruks om administration af reglen.


7)
SNF har tildelt Henrik Bruus et Ole Rmer Stipendium med virkning fra 1/1/97
(ved CATS-NBI).

8)
Biblioteksudvalget er trdt i funktion og har haft sit frste mde.

9)
Rapporten fra Advisory Board's besg er endnu ikke redigeret.

10)
Regnskabet for ISPICC konferencen i 1996 udviste overskud, og NBIfAFG's
sttte kommer retur (46.750 DKK).

11)
NBIfAFG/NORDITA har med virkning fra 1/4/97 opsagt aftalen med UNI-C om
edb-sikkerhed.

12)
OH har med brev af 10/12/96 til Afdelingsbestyrerne indkaldt input til A rbog
1996, senest pr. 20/1/97.


13)
Mogens Hgh Jensen er blevet kaldet til et 5-rigt forskningsprofessorat
ved NBI med virkning fra 1/1/97.

  Beslutninger: 1)
Per Rex Christensen, NBI, bevilgedes fortsat nedsat arbejdstid i sit
lektorat ved NBI med 15 timer/uge og dkkende hans
undervisningsforpligtelse.

2)
NBIfAFG's tilskud til NBI p 50.000 DKK til udrensning af
hjspndingshallen blev stillet i bero og vil frst blive behandlet et
stykke tid ind i 1997.

3)
NBIfAFG's budget for 1997 blev vedtaget og er vedfjet dette referat.


3)
NBIfAFG's Undervisningsudvalg har pr. 1/1/97 flgende sammenstning:


John Renner Hansen, NBI 	  (formand) 
Aksel Walle Hansen 	 (indtil 30/4/97 hvor han aflses af Dorthe
Dahl-Jensen)
Jens Knude, AO
Morten Bo Madsen, L4)
NBIfAFG's Forskningsudvalg har pr. 1/1/97 flgende sammenstning:


Klaus Mosegaard, GA 	  (formand) 
Johannes Andersen, AO
Jens Als-Nielsen, L
Ole Hansen, NBIfAFG 	  (bestyrelsens reprsentant) 
Peter Hansen, NBI


5)
Ansgning fra Jens Martin Knudsen og Morten Bo Madsen (L) om sikkerhed for
et ln p 150.000 DKK til Mars-projektet. OH bemyndigedes til at behandle
ansgningen.


6)
 Rammenedskringen 

Det er budgetgrundlaget pr. 1/1/97, som er afgrende for afskedigelser.
P grund af ovennvnte tidlige fratrdelser vil VIP-rammen frst i 1999
vise et overforbrug p ca. 1 -v. Der vil derfor ikke blive foretaget
nogen afskedigelse p VIP-siden, medens 2 TAP-afskedigelser vil vre
ndvendige med baggrund i ophr af funktioner. 

Nedskringsplanen vedtoges af bestyrelsen.
7)
Bestyrelsen vedtog, at forslag om ny studieordning fremsendes til
Fakultetet gennem bestyrelsen med henvisning til Institutets srstilling
jvf. Universitetsloven, $$ 12, stk. 2.
  Bemrkninger: 


Flgende bestyrelsesmder er aftalt:


 Onsdag 	  15. 	  januar 1997 	  kl. 10:00 
 	  i Ka7 p NBI 
 Onsdag 	  5. 	  februar 1997 	  kl. 10:00 
 	  i Ka7 p NBI Ole Hansen  NBIfAFG 
  Budget forslag 1997, Annuum (Alle beløb er i kDKK) 
 17. december 1996 Ole Hansen 
 Forpligtelser til afdelingerne 


1100 	 Drift af MBE anlægget (ØL) 	 100.0
1200 	 Bornö (BM 94-14) (GA)   	 75.0
1300 	 Licenser (NBIfAFG)         	 50.0
1500 	 Drift af UNIX sikkerhed (NBIfAFG) 	 50.0
1600 	 CNC maskine (leasing)   	 200.0 
1700 	 UNESCO seminar 98 (NBIfAFG) 	 100.0 
 2-3 
	 	 575.0 Drift af sekretariatet 


2100 	 Drift af kopimaskine og FAX 	 15.0
2200 	 Indkøb af håndbøger etc.	 5.0
2300 	 Udgifter til stillingsopslag 	 75.0
2400 	 Vedligeholdelse af computer etc. 	 15.0
2500 	 Rejser (mest OH) og kurser 	 50.0
2600 	 Repræsentation 	 10.0
 2-3 
	 	 170.0


 Anden virksomhed 


3100 	 Studentervirksomhed (IAPS, Orientering etc.) 1mm 	 25.0
3110 	 EUPEN, fysik olympiade 	 25.0 
3200 	 Fælleskollokvier 	 90.0
3300 	 Internationale rådgivningspanel 	 30.0
3400 	 Fysikstudienævnets drift 	 15.0 
3600 	 Eksterne lektorer GA 	 90.0 
3700 	 Terminalvagter ØL 	 50.0 
 2-3 
	 	 325.0


 Reserve 


4100 	 Disponible midler 5.1cm 	 602.0
 2-3 
	 	 330.0


 Total budget 


1000 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 	 575.0
2000 	 Drift af sekretariatet 	 170.0
3000 	 Anden virksomhed 	 325.0
4000 	 Reserve 	 602.0
 2-3 
	 Ialt 	 1672.0 1cm Det bemærkes, at af post 4100 er 330.000 kr. tiltænkt delvis dækning af 
underskudet fra 1996 på ialt 500.000 kr. Resten af underskudet dækkes af 
overhead midler. 1cm 


 Budget for overhead 1997 


6100 	 Ph.d. stipendium 	 330.0 
6200 	 VIP løn GA   	 135.0 
6300 	 Bidrag til andre lønninger 	 400.0 
6400 	 Dækning af underskud 1996 	 170.0 
6500 	 Disponible midler 	 65.0 
 2-3 
	 Ialt 	 1.100.0 Der er her regnet med uændret 50-50 deling med afdelingerne. Ved en 55-45
deling i favør af NBIfAFG kan et nyt stipendium startes i august og
videreføres med 50-50 i 1998. Post 6300 dækker JJ X-ray og hjælp til AO og
NBI pga personalerammens formindskelse. 1cm 


 Afdelingsannua 1997 


Afdeling 	 1997 	 andel 	 1996 
NBIfAFG 	 1672.0 	 	 1500.0 
AO   	 1115.0 	 0.138 	 1230.0 
GA   	 905.0 	 0.112 	 1000.0 
NBI   	 4445.0 	 0.550 	 4890.0 
ØL   	 1615.0 	 0.200 	 1780.0 
 2-4 
Ialt  	 9752.0 	 1.000 	 10400.0 

 

Fordelingstallene for 1997 er de samme som for 1996.| NBI_top | NBI News |