NBIfAFG best.moede 97-01

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Fri, 17 Jan 1997 11:34:08 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 17. januar 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-01 
  
 onsdag den 15. januar 1997 kl. 10:00-12:10 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Claus U. Hammer (CUH),
  A ke Nordlund ( A N), Nils O. Andersen (NOA),
 Steffen Bo Hansen (SBH),
 Jonas Dyhrfjeld-Johnsen (JDJ) (suppleant for Rune Berg). 
Sekretr:  Kirsten Skotte
Fravrende:  Poul Olesen (PO) 

  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 96-12 godkendtes med undtagelse af det vedfjede budget for 1997,
som indeholdt en skrive\-fejl. Korrigeret budget er vedfjet dette referat. 


  Meddelelser: 
1)

Fakultetet har indkaldt indberetninger vedrrende forskningsvogtning 1996.

2)
Elektronisk publikationsregistrering for NBIfAFG er ved at blive ivrksat.

3)
Dorte Captyns 2-rige vikariat som direktrassistent er ophrt pr.
31/12/96. Anders W\" a \" a n\" a nen, ph.d.-studerende ved NBI, er ny
"webmaster" for NBIfAFG.

4)
OH er udpeget som medlem af Naturvidenskabeligt Uddannelsesrd for perioden
1/1/1997-31/12/2000.

5)
Mogens Olesen, NBI, har klaget over, at L p sit brevpapir benytter navnet
"Niels Bohr Institute".

6)

Flytning af fredningsgrnsen p Blegdamvej vil tage mindst et r, og
muligheden for at bygge inden for fredningsgrnsen undersges.

7)
Keld Kierkegaard er fratrdt sin edb-stilling ved GA pr. 31/12/97.


8)
Bestyrelsen drftede det forelbige udkast til studieplansrevisonerne og
konstaterede forbedringer paa flere vsentlige punkter i forhold til den
nuvrende ordning. Flgende tilfjelser til kassogrammerne vil vre
nyttige for bestyrelsens vurdering af den endelige udgave:1) Angivelse af samlet antal eksaminer for hvert semester.

2) Angivelse af samlet antal konfrontationstimer for hvert semester.


Bestyrelsen kunne nske sig en eksplicit overvejelse af, om det rent
skemateknisk er grligt at planlgge inden for de givne rammer,
saaledes at alle anbefalede studieforlb kan flges.

Bestyrelsen bifalder bestrbelserne paa at styrke og forny det eksperimentelle
islt i uddan\-nelsen og er opmrksom p, at dette vil stille krav til
konomi og lokaler fra 1998. Plan\-lgningen af et tilfredsstillende
forlb for de store hold paa 2. r bliver en betydelig udfordring.

Studienvnene bedes endelig overveje muligheden af, at de faglige
grund\-programmer holdes inden for en ramme p 24 punkter, idet valgfriheden
p visse tofagskombinationer er nsten forsvundet. Dette er isr
betnkeligt, nr det rammer 3. r.

9)
Nste Advisory Board mde ventes afholdt i sommeren 1998. Der vil sledes 
ikke blive afholdt Advisory Board mde i lbet af 1997.  Beslutninger: 1)
NBIfAFG betaler i 1997 2 x 45.000 SEK for brug af Born\" o hav- og
klimastationen. Bestyrelsen vedtog at fortstte kontrakten for 1998. 
Kontrakten har et rs opsigelse, og bestyrelsen vil i
efterret 1997 tage stilling til fortsat deltagelse efter 1998.

2)
Et forslag om intensiveret studieinformation til gymnasierne er fremsat
af JDJ m.fl. og fremsendt gennem Fysikstudienvnet. Bestyrelsen vedtog
til en prveordning, som vil blive administreret af Fysikstudienvent,
at yde 15.000 DKK. Fire studerende har stillet sig til rdighed for
gymnasiebesg.


3)
Geofysisk Afdeling nsker seniorforsker Sren Gregersen, Kort- og
Matrikelstyrelsen som adjun\-geret professor. Bestyrelsen
godkendte dette nske, og OH vil foranstalte, at bedmmelsesudvalg
nedsttes.


3)
Efter nske fra afdelingen erstattes Morten Bo Madsen af Erik Johnson,
L i NBIfAFG's Undervisningsudvalg med virkning pr. 1/2/97.4)
Bestyrelsen vil med deltagelse af Forskningsudvalget og (dele af)
Undervisningsudvalget afholde eksternatmde
i efterret 1997.
  Bemrkninger: 

Det aftalte bestyrelsesmde den 5. februar 1997 er flyttet til:

 

 Onsdag 	  19. 	  februar 1997 	  kl. 10:00 
 	  i Ka7 p NBI Efterflgende bestyrelsesmder er aftalt:


Onsdag 	 19. 	 marts 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 16. 	 april 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 14. 	 maj 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Ole Hansen  NBIfAFG 
  Budget forslag 1997, Annuum (Alle belb er i kDKK) 
 17. december 1996 Ole Hansen 
 Forpligtelser til afdelingerne 


1100 	 Drift af MBE anlgget (L) 	 100.0
1200 	 Bornö (BM 94-14) (GA)   	 75.0
1300 	 Licenser (NBIfAFG)         	 50.0
1500 	 Drift af UNIX sikkerhed (NBIfAFG) 	 50.0
1600 	 CNC maskine (leasing)   	 200.0 
1700 	 UNESCO seminar 98 (NBIfAFG) 	 100.0 
 2-3 
	 	 575.0 Drift af sekretariatet 


2100 	 Drift af kopimaskine og FAX 	 15.0
2200 	 Indkb af hndbger etc.	 5.0
2300 	 Udgifter til stillingsopslag 	 75.0
2400 	 Vedligeholdelse af computer etc. 	 15.0
2500 	 Rejser (mest OH) og kurser 	 50.0
2600 	 Reprsentation 	 10.0
 2-3 
	 	 170.0


 Anden virksomhed 


3100 	 Studentervirksomhed (IAPS, Orientering etc.) 1mm 	 25.0
3110 	 EUPEN, fysik olympiade 	 25.0 
3200 	 Flleskollokvier 	 90.0
3300 	 Internationale rdgivningspanel 	 30.0
3400 	 Fysikstudienvnets drift 	 15.0 
3600 	 Eksterne lektorer GA 	 90.0 
3700 	 Terminalvagter L 	 50.0 
 2-3 
	 	 325.0


 Reserve 


4100 	 Disponible midler 5.1cm 	 602.0
 2-3 
	 	 602.0


 Total budget 


1000 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 	 575.0
2000 	 Drift af sekretariatet 	 170.0
3000 	 Anden virksomhed 	 325.0
4000 	 Reserve 	 602.0
 2-3 
	 Ialt 	 1672.0 1cm Det bemrkes, at af post 4100 er 330.000 kr. tiltnkt delvis dkning af 
underskudet fra 1996 p ialt 500.000 kr. Resten af underskudet dkkes af 
overhead midler. 1cm 


 Budget for overhead 1997 


6100 	 Ph.d. stipendium 	 330.0 
6200 	 VIP ln GA   	 135.0 
6300 	 Bidrag til andre lnninger 	 400.0 
6400 	 Dkning af underskud 1996 	 170.0 
6500 	 Disponible midler 	 65.0 
 2-3 
	 Ialt 	 1.100.0 Der er her regnet med undret 50-50 deling med afdelingerne. Ved en 55-45
deling i favr af NBIfAFG kan et nyt stipendium startes i august og
viderefres med 50-50 i 1998. Post 6300 dkker JJ X-ray og hjlp til AO og
NBI pga personalerammens formindskelse. 1cm 


 Afdelingsannua 1997 


Afdeling 	 1997 	 andel 	 1996 
NBIfAFG 	 1672.0 	 	 1500.0 
AO   	 1115.0 	 0.138 	 1230.0 
GA   	 905.0 	 0.112 	 1000.0 
NBI   	 4445.0 	 0.550 	 4890.0 
L   	 1615.0 	 0.200 	 1780.0 
 2-4 
Ialt  	 9752.0 	 1.000 	 10400.0 

 

Fordelingstallene for 1997 er de samme som for 1996.| NBI_top | NBI News |