NBIfAFG best.moede 97-03

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Tue, 01 Apr 1997 09:59:24 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 21. marts 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-03 
  
 onsdag den 19. marts 1997 kl. 10:00-12:45 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA) (indtil
kl. 12:00),
 Claus U. Hammer (CUH), A ke Nordlund ( A N), 
 Poul Olesen (PO), Steffen Bo Hansen (SBH),
 Jonas Dyhrfjeld-Johnsen (JDJ) (suppleant for Rune 
Berg) (indtil kl. 12:10). 
Sekretr:  Kirsten Skotte

Andre
Hedegrd
 (kl. 11:00-12:10, under behandlingen af  Meddelelser, punkt 8) )  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 97-02 godkendtes. 


  Meddelelser: 1)
Flgende bedmmelsesudvalg er nedsat for Sren Gregersen som adjungeret
professor til NBIfAFG, Geofysisk Afdeling:


Professor C.C. Tscherning, NBIfAFG, Geofysisk Afdeling  (formand) 
Professor F.. Surlyk, Geologisk Institut, Kbenhavns Universitet
Professor L. Brsting-Pedersen, Uppsala Universitet


2)

Brge Svane Nielsen ansttes som A-TAP med tilknytning til eksperimentel
fysik ved NBI pr. 1/9/97.

3)
For lektorat i komplekse systemers teoretiske fysik er indstillet flgende
bedmmelsesudvalg:


Docent Hans C. Fogedby, IFA, Aarhus Universitet  (formand) 
Professor Alex Hansen, Universitetet i Trondheim, Norge
Professor Peter Grassberger, Forschungszentrum J\" u lich, Tyskland


4)
Bonna Madsen, NBI, fratrder p grund af alder pr. 30/6/97.

5)
Agnethe Elsving, NBI, fratrder p grund af alder pr. 31/8/97.


6)
Byggeplanerne p Blegdamsvej for TAL's indflytning er fortsat ikke 
afklarede. Natur\-frednings\-nvnets afslag p ansgning om flytning af
fredningsgrnsen mod Flledparken vil blive anket af Byggedirektoratet.
Den planlagte nye R-bygning kan medfre krav fra Kbenhavns Kommune om en 
ny lokalplan.

7)
NBIfAFG's annumsregnskab for 1996 viser et strre underskud,
primrt p grund af Rocke\-feller-indflytningen. Endelige
regnskabstal vil blive fremlagt p nste bestyrelsesmde.8)

Til en diskussion af Undervisningsudvalgets beretning for perioden 1993-96
var inviteret nuvrende formand John Renner Hansen, tidligere formand Aksel
Walle Hansen og Ph.d.-udvalgsformand Per Hedegrd.

Der var enighed om, at et flles studiekontor, beliggende p L, for
Undervisningsudvalget, Ph.D.-udvalget og Fysikstudienvnet vil vre
hensigtsmssigt. OH vil forhandle med L derom.

Undervisningsudvalget vil i fremtiden blive orienteret om ansgninger om
undervisnings\-fritagelse s hurtigt, at behandlingen i udvalget og i
bestyrelsen kan forlbe parallelt.


Eksterne lrere og deltidslrere skal ansttes p Studienvnets konti i
henhold til brev fra Undervisningsministeren.

  Beslutninger: 1)

P baggrund af forslag til handlingsplan for biofysik-studiet bevilgede
bestyrelsen 20.000 DKK til ansttelse af en studenterkoordinator for
biofysik i forrssemesteret. NOA vil fremlgge endelig handlingsplan
ved nste bestyrelsesmde.


2)
P given foranledning fastslog bestyrelsen vedrrende deltagelse i
fjernsynsudsendelser og anden offentlig optrden, at personlig
fremtrden uden henvisning til Institutet er et privat anliggende, men
at optrden med direkte henvisning til Institutet krver en
forhndsorientering af direktren.


3)
Ansgning fra GA om 3,5 m-v TAP p grund af vikars langtidssygdom blev
ikke imdekommet. CUH vil tage initiativ til et alternativt arrangement
med afdelingsbestyrelsen. 

4)
NBI havde ansgt om 100.000 DKK/r som et bidrag til fortsat
bemanding af Ekspeditionen p NBI efter Bonna Madsens fratrden.
P baggrund af, at NBI har mistet omkring 5 TAP rsvrk i
forbindelse med rammeindskrnkningen, besluttedes det at sttte
NBI i 1997 med 50.000 DKK (oprindeligt budgetteret (BM 97-01) til
edb-assistance), og at garantere 100.000 DKK for 1998 og indtil stillingen
kan rykkes ind p den faste ramme. 


5)
A-TAP stillingen ved NBI,  Meddelelser, punkt 2) , besttes to
mneder senere end forudsat. De ledige 2 VIP m-v er bevilget til NBI-TAL
til ln til Mats Bergstr\" o m. 
6)
Rapport fra Advisory Board mde 1996 blev godkendt af bestyrelsen uden
bemrkninger. Advisory Board takkes for indsatsen.
  Bemrkninger: 


1)

Flgende bestyrelsesmder er aftalt:


Onsdag 	 16. april 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 14. maj 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI


2)
Flgende flleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 23. april 1997 	 kl. 15:15 	 Carl I. Wunsch, M.I.T., USA 
			(oceanstrmme)
Onsdag 	 14. maj 1997 	 kl. 15:15 	 Anton Zeilinger, Universit\" a t
Innsbruck, Austria 
			 (kvante-eksperimenter)Ole Hansen| NBI_top | NBI News |