NBIfAFG best.moede 97-04

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Thu, 15 May 1997 16:31:07 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 7. maj 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-04 
  
 onsdag den 16. april 1997 kl. 10:00-12:45 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
 Claus U. Hammer (CUH), A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO), 
 Steffen Bo Hansen (SBH), Rune Berg (RB) 
Sekretr:  Kirsten Skotte

  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 97-03 godkendtes. 


  Meddelelser: 1)
Det indstillede bedmmelsesudvalg til lektoratet i komplekse
systemers fysik er blevet afvist af fakultetet p grund af en kraftig
stramning af habilitetskrav. Et nyt udvalg vil blive indstillet. Der
arbejdes fortsat p at f etableret et udvalg for lektoratet i teoretisk
faststoffysik. Der nskes ikke sammenfald mellem de to
bedmmelses\-udvalg.

2)
Byggeplanerne p Blegdamsvej for TAL's indflytning er fortsat uafklarede. 


3)

Overenskomsten om III-V NANOLAB er blevet fornyet den 3/3/97 ved en aftale
mellem NBIfAFG og MIC.

4)
Jerzy Jurckiewicz er ansat som lektorvikar for Jan Ambjrn, NBI, i perioden
1/2/97-31/7/98.

5)

Ved fakultetets uddeling af ph.d.-stipendier, forr 1997, blev givet
stipendier til:


Jesper Nygaard, L
Ove Scavenius, NBI6)
Paul Hoyer, Nordita, og OH har aflst Ben Mottelson og Aage Winther i
SARC-fondens bestyrelse.

7)

Undervisningsevaluering. Der skal foretages en evaluering af undervisningen
p fysik, matematik og kemi, rekvireret af Naturvidenskabeligt
Uddannelsesrd. Formelt er evalueringen en studienvnssag, men efter aftale
med Jens Viggo Clausen vil arbejdet blive udfrt i snvert samarbejde med
Institutet.

8)
SNF's brev af 14/6/96 til fakultetet om forslag til nye centre p
naturvidenskabelige omrder er ikke blevet fremsendt til NBIfAFG. En senere
version fra 10/3/97 er sendt til Institutet og rundsendt til afdelingerne.
Tre grupper har meldt sig p banen med centerforslag, CATS, atomfysik og en
gruppe af teoretikere p NBI og L.
  Beslutninger: 1)

NBIfAFG's annuumsregnskab 1996 blev godkendt af bestyrelsen og er
vedfjet dette referat.2)
Der skal nedsttes valgudvalg for studenterreprsentanter i bestyrelsen og
i Undervisningsudvalget. OH vil tage initiativ hertil.


3)
Fysikstudienvnet har ansgt om 47.000 kr. til drift/tutorer m.v. i 1997.
Ansgningen blev imdekommet.

4)
Erik Hg, AO, har ansgt om undervisningsfritagelse fra 1/1/98 for to r 
mod delvis ln\-reduktion. Ansgningen blev imdekommet.

5)
Fysisk faggruppes rusvejledere har ansgt om 2.300 kr. som tilskud til et
fagseminar. Ansgningen blev imdekommet.


6)
Opstramning af forskningsvogtningsreglerne. Et udvalg under fakultetsrdet 
med PO som formand arbejder med forslag til en opstramning af de nuvrende
regler.

7)
Det meget omfattende og dyre tidsskriftshold p NBIfAFG's bibliotek blev
diskuteret. OH vil opfordre Biblioteksudvalget til en kritisk gennemgang af
abonnementerne med henblik p besparelser. Et ml for disse kunne vre
250.000 kr./r.

8)
Et forslag til handlingsplan om den fremtidige indplacering af faget
Biologisk Fysik blev af NOA prsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen
besluttede at sttte den fremlagte handlingsplan, som indtil videre
betyder en prioritering af et forskningslektorat og et forskningsadjunktur
for eksterne midler og p sigt, at 1-2 stillinger bnes i omrdet, heraf i
hvert fald den ene eksperimentel. Bestyrelsen besluttede ogs at lave en ny
handlingsplan for stillingsopslag.


9)
Bestyrelsen diskuterede NBIfAFG's srstatus, der varer til 1/1/98. Der
var strk stemning for at bevare en srstaus, idet SBH dog gjorde
opmrksom p, at sttte fra hans side var betinget af, at der ville
komme 2 TAP-reprsentanter i bestyrelsen, som fastlagt i
Universitetsloven. OH vil p nste bestyrelsesmde prsentere et udkast
til en ansgning om forlngelse af Institutets srstatus.  Bemrkninger: 


1)

Flgende bestyrelsesmde er aftalt:


Onsdag 	 14. maj 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI


2)
Flgende flleskollokvium er aftalt:


Onsdag 	 14. maj 1997 	 kl. 15:15 	 Anton Zeilinger, Universit\" a t
Innsbruck, strig 
			 (kvante-eksperimenter)Ole Hansen

  NBIfAFG 
  Regnskab 1996, Annuum (Alle belb er i kDKK) 
 15. april 1997 Ole Hansen 
 Forpligtelser til afdelingerne 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
1100 	 Drift af MBE anlgget (L) 	 100.0 	 100.0 	 0.0 
1200 	 Bornö (GA)   	 75.0 	 77.6 	 -2.6 
1300 	 Licenser          	 50.0 	 15.2 	 34.8 
1400 	 UNIX sikkerhed ved UNI*C (NBIfAFG) 	 0.0 	 0.0 	 0.0 
1500 	 Drift af UNIX sikkerhed (NBIfAFG) 	 100.0 	 0.0 	 100.0 
 1-5 
	 	 325.0 	 192.8 	 132.2 Drift af sekretariatet 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
2100 	 Drift/kb af kopimaskine, fax, scanner, pc 	 30.0 	 31.7 	 -1.7 
2200 	 Indkb af Hndbger etc. 	 5.0 	 5.3 	 -0.3
2300 	 Annonceudgifter til stillingsopslag 	 60.0 	 83.5 	 -23.5 
2400 	 Computer udbygning (alpha, o.a.) 	 100.0 	 80.1 	 19.9 
2500 	 Rejser, mest OH 	 60.0 	 120.8 	 -60.8 
2600 	 Reprsentation 	 15.0 	 23.6 	 -8.6 
 1-5 
	 	 270.0 	 345.0 	 -75.0


 Anden virksomhed 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
3100 	 Studentervirksomhed/orientering 	 100.0 	 91.1 	 8.9 
3200 	 Flleskollokvier 	 100.0 	 41.8 	 58.2 
3300 	 Internationalt rdgivningspanel 	 100.0 	 96.6 	 3.4 
3400 	 Fysikstudienvnets drift/tutorer 	 15.0 	 47.0 	 -32.0 
3500 	 NBIfAFG's udvalg 	 0.0 	 6.9 	 -6.9
3600 	 Eksterne lektorer (GA) 	 175.0 	 189.2 	 -14.2
3700 	 Terminalvagter (L) 	 50.0 	 44.0 	 6.0
 1-5 
	 	 540.0 	 516.6 	 23.4


 Reserve 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
4100 	 Disponible midler 5.1cm 	 365.0 	 1579.6 	 -1214.6
 1-5 
	 	 365.0 	 1579.6 	 -1214.6


 Total 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
1. 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm  	 325.0 	 192.8 	 132.2 
2. 	 Drift af sekretariatet 	 270.0 	 345.0 	 -75.0 
3. 	 Anden virksomhed 	 540.0 	 516.6 	 23.0 
4. 	 Reserve 	 365.0 	 1579.6 	 -1214.6 
 1-5 
	 Ialt 	 1500.0 	 2634.0 	 -1134.0 2cm 


| NBI_top | NBI News |