NBIfAFG best.moede 97-05

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Tue, 03 Jun 1997 12:04:48 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 3. juni 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-05 
  
 onsdag den 14. maj 1997 kl. 10:00-13:15 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
 Claus U. Hammer (CUH), A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO), 
 Steffen Bo Hansen (SBH), 
 Jonas Dyhrfjeld-Johnsen (JDJ) (suppleant for Rune Berg). 
Sekretr:  Kirsten Skotte

  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 97-04 godkendtes med en rettelse, p JDJ's foranledning, under 
Beslutninger, punkt 8, af "Biologisk Fysik" til "Biofysik". 


  Meddelelser: 1)
Samarbejdsudvalget har vedtaget, at der skal ivrksttes
medarbejdersamtaler. Fakultetet har med brev af 7. maj 1997 bekrftet,
at egentlige medarbejdersamtaler ikke er undergivet aktindsigt.2)
Flgende nye bedmmelsesudvalg er indstillet til lektoratet i komplekse
systemers fysik:


Professor Per Hemmer, Tekniske Universitet, Trondheim, Norge
 (formand) 
Professor Alan Newell, University of Warwick, Coventry, England
Professor Peter Grassberger, Forschungszentrum J\" u lich, Tyskland


3)
Flgende bedmmelsesudvalg er indstillet til lektoratet i faste stoffers
fysik:


Professor Henrik Smith, NBIfAFG  (formand) 
Professor Patrick A. Lee, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA
Professor Peter W\" o lfle, ITKM, Universit\" a t-Karlsruhe, Tyskland4)
Bende Hrmann, NBI-TAL, har ansgt om og fet bevilget frivillig
fratrdelse pr. 30/11/97 (med tjenestefrihed fra 1/6/97).


5)
Den af Naturvidenskabeligt Uddannelsesrd ivrksatte
undervisningsevaluering ligger i princippet i Fysikstudienvnets
regi, men Jens Viggo Clausen og OH betragter evalueringen som et
flles institut/studienvn anliggende. En evalueringsgruppe med
Jens Viggo Clausen som formand skal nedsttes, og arbejdet skal
foreg i efterret 1997.


6)
Isr p grund af underskud fra 1996 har NBIfAFG i 1997 et meget stramt budget,
som ikke giver plads til yderligere dispositioner.

  Beslutninger: 1)
Anders Holm, NBI-TAL, har ansgt om orlov uden ln i perioden
1/7/97-30/6/98. Det ansgte blev bevilget betinget af
Undervisningsudvalgets godkendelse.

Det besluttedes, at det derved frigjorte rsvrk kan benyttes af NBI-TAL,
under den forudstning at de to vikarer (Holger Jan Jensen 1/8/97-31/1/98
og Mats Bergstr\" o m 1/2-31/7/98) varetager den undervisning, Anders Holm
var plagt.

De to mnedsvrk, som tidligere (BM 97-03) bevilgedes NBI-TAL til Mats
Bergstr\" o ms ansttelse gr tilbage til NBIfAFG.

2)
Det vedtoges, at TAP-stillingen efter Bende Hrmanns afgang kan besttes af
NBI til en receptionist.


3)
Lektorat i fysisk oceanografi vil blive opslet til besttelse
1/7/98. Opslagets ordlyd godkendtes og er senere ogs godkendt af GA.4)
NBIfAFG vil sende ansgning til fakultetet om en fortsat srstatus under
Universitetslovens 12 og om en femrs stabilitetsaftale, begge dele for
perioden 1/1/1998-31/12/2002. OH bemyndigedes til at fremsende ansgning
med et indhold, svarende til det fremlagte udkast. (Ansgningen er vedfjet
dette referat).

5)
Brev af 9/5/97 fra Clive Ellegaard og Mogens Levinsen til NBI og NBIfAFG's
bestyrelse om den eksperimentelle aktivitet inden for komplekse
systemer. NBIfAFG afventer reaktion fra NBI.

6)
Det vedtoges, at OH og SBH i fllesskab vil udarbejde forslag til
kommissorium for en brugerundersgelse af NBIfAFG's mekaniske vrksteder.
Lignende undersgelser kan forventes inden for andre infrastruktur-omrder.  Bemrkninger: 

Flgende bestyrelsesmder er aftalt:


Onsdag 	 4. juni 1997 	  kl. 09:30 	 i Ka7 p NBI
 Tirsdag 	 24. juni 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI

Ole Hansen


 27. maj 1997                 
                Dekan Henrik Jeppesen
Kbenhavns Universitet
Det naturvidenskabelige Fakultet
ster Voldgade 3
1350 Kbenhavn K

            
            

            

Kre Henrik


Vedlagt fremsendes p vegne af NBIfAFG to ansgninger, en om fortsat
srstatus under universitetslovens 12 og en om en langtidsaftale med
fakultetet.

Det er klart at 12 srstatus krver en godkendelse af
undervisningsministeren. Her er de to ansgninger skrevet
sammen, sledes at de kan behandles under et af fakultetsrdet.
 
 A rsagen til ansgningerne er udlbet af den aftalte femrsperiode for
Institutets srstatus den 31. december 1997.

Indholdet af ansgningerne er vedtaget af NBIfAFGs bestyrelse p
mde den 14. maj 1997.

Med venlig hilsen


Ole Hansen
direktr for NBIfAFG

Bilag:
Ansgninger om fortsat srstatus og langtidsaftale
NBIfAFG's vedtgter                        

 27. maj 1997                 
                Kbenhavns Universitet
Det naturvidenskabelige Fakultet
ster Voldgade 3
1350 Kbenhavn K

                
                

            
            

            
  Ansgning om forlnget srstatus for NBIfAFG og
om en ny langtidsaftale med fakultetet  1cm 

 1. Ansgning om fortsat srstatus 

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik ansger om en
forlngelse af sin srlige status under Universitetslovens 12 for
en ny 5-rs periode (1. januar 1998-31. december 2002), idet bestyrelsen
dog nskes udvidet med et TAP medlem. 

 2. Ansgning om en femrs stabilitetsaftale 

Institutet sger om en stabilitetsaftale med fakultetet, lbende i
samme periode, som fastlgger Institutets bemanding p 1997 niveauet.
Institutet deltager proportionalt i ndringer i fakultetets bemandingsplan,
som i den nuvrende aftale og med den nuvrende annuumsdel og
regulerings\-mekanisme som udgangs\-punkt. 1cm 

 Kommentar til punkt 1 

Under den nuvrende srstatus har NBIfAFG en bestyrelse bestende af fem
VIP medlemmer valgt som en liste af VIP vlgerne, et TAP medlem valgt af
TAP vlgerne og et studenter medlem valgt af de studerende. VIP og TAP
vlges for en trerig periode, studentermedlemmet for et r ad gangen.
Dette er fastlagt i Institutets vedtgt (vedlagt), som ogs fastlgger, at
et medlem af VIP listen er direktr for Institutet og formand for
bestyrelsen. Direktren kan vlges uden for den jeblikkelige
medarbejderkreds.

I den ansgte forlngelse af Institutets srstatus foresls det, at TAP
reprsentationen udvides fra et til to medlemmer, i overensstemmelse med
den gldende universitetslov. Listevalg skal vre en mulighed.

Bortset fra konsekvensrettelser fra ovenstende nsker Institutet sine
vedtgter opretholdt.


 Begrundelse for srstilling 

Det er Institutets opfattelse, at sammenlgningen 1. januar 1993 af
fysikinstitutterne ved Kbenhavns Universitet (Niels Bohr Institutet, Fysisk
Laboratorium, Astronomisk Observatorium og Geofysisk Institut) til et
institut, NBIfAFG, skabte grundlaget for en frugtbar og bredygtig
restrukturering og udvikling af fysik ved Kbenhavns Universitet, i hj grad
takket vre den forstrkede ledelsesfunktion Institutet fik via sin
styrelsesmssige srstatus.

Kombinationen af at kunne vlge en direktr udefra og danne et ledelsesteam
(listevalget for VIP) med en forsvarlig faglig bredde har vret en strkt
medvirkende rsag til den positive faglige udvikling p det nye
institut, hvor en gennemgribende ndring af den faglige profil er startet.

Institutet nsker denne udvikling fortsat. Samlingen af fysik p Nrre
Flled er ikke tilendebragt, idet indflytningen af Tandem Laboratoriet og
de deraf flgende ndringer i den tekniske infrastruktur er strkt
forsinket p grund af myndighedsproblemer. Ligeledes er den
gennemgribende ndring af Institutets faglige profil blevet vsentligt
forsinket p grund af nedskringen af 1997 budgettet, som tog i alt 14
stillinger (heraf 8 VIP) ud af NBIfAFG. Institutet har alts ikke net en
ligevgtssituation, og en strk ledelsesfunktion er pkrvet for at fre
1993 programmet videre. Endelig br det ogs tages i betragtning, at
NBIfAFG er en stor arbejdsplads med ca. 300 (VIP, TAP, gster og
ph.d.-studerende) medarbejdere i det daglige. 

Hvis NBIfAFG lgges ind under den nye valgstatut for KU, vil ikke bare
ledelsesfunktionen svkkes, men der bnes for en rkke muligheder for at
f valgt en VIP-del af bestyrelsen (bestyrer, nstbestyrer og 3 VIP),
der ikke er reprsentativ for Institutets faglige omfang, og som derfor
nemt kunne fre Institutet tilbage mod disintegration. Listevalget af de
5 VIP'er er en garant herimod.

 Begrundelse for langtidsaftalen 

Den eneste mulighed for en konsistent og fremadrettet
stillings\-besttelses\-politik er en langtidsaftale, og 5 r er et
minimum. En aftale p fx 3 r (1998, 1999 og 2000) kan p grund af
demografien kun fre til en total stagnation. Der er ingen VIP afgange i
1998, der er en i 1999 som p forhnd er brugt for at holde 1997 niveauet.
Der bliver frst ledighed (2 VIP) i 2000, som kan besttes i 2001. Frst
efter 2004 kommer der afgange i strre tal, s de nste r bliver
vanskelige, idet 1997 nedskringen nsten stopper den igangsatte
fornyelse. Strk ledelse og stabile ydre forhold er forudstning for at
komme gennem de nrmeste r i god behold.

Det andet forhold er "p 1997 niveauet". Hvis aftalen er p under 1997
niveauet, skal der afskediges, og enhver fornyelse er borte. Ved at
acceptere 1997 niveauet har Institutet allerede strkt begrnset
fornyelsesmulighederne, men kan dog med en 5-rs horisont stte udviklingen
i gang igen. Specielt skal initiativet med teoretisk astrofysik, som i
jeblikket lever helt af ekstern finansiering, fstnes i staben. Desuden 
er et meget ptrngende initiativ i retning af biofysik i sin
(spde) begyndelsesfase i et snvert samarbejde med August Krogh
Instituttet, Institut for Kemi ved DTU og KVL.

Der var stillet produktionskrav til NBIfAFG i den stabilitetsaftale, som
udlber. Det forventes, at Institutet vil opfylde produktionskravene p
50 kandidater og 20 ph.d.'er i 1997 og nrmer sig mlet p 90 B.Sc.'er.
Forskning p hjt internationalt plan, var ogs en del af Institutets
ydelse. Alle undersgelser over publikations- og citationsfrekvenser
viser, at Institutets forskning klarer sig fint i
internationalt selskab, hvilket understttes af Institutets evne til at
opn ekstern finansiering. 

Fakultetet har skret Institutets stab ned med 2 ekstra VIP og
1 ekstra TAP ud over den proportionale deltagelse i nedskringer, som
aftalen indebar. Sknt NBIfAFG opfylder undervisningsministeriets kriterier
for at opn andel i de ekstra midler til naturvidenskab, som regeringen har
bevilget, har fakultetet udelukket Institutet fra at opn sdanne midler.

Ingen af parterne har alts ganske opfyldt aftalen, men Institutet er dog
tt p.
 
NBIfAFG har brug for fakultetets sttte og opbakning til at gennemfre de
mange ndringer i faget, som blev aftalt med fysikudredningen i 1992.
Institutet er godt p vej, men der mangler stadig en del.


            
P Institutets vegne
Ole Hansen


            | NBI_top | NBI News |