NBIfAFG best.moede 97-06

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Thu, 19 Jun 1997 11:21:31 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 18. juni 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-06 
  
 onsdag den 4. juni 1997 kl. 09:30-12:20 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
 Claus U. Hammer (CUH), A ke Nordlund ( A N),
 Poul Olesen (PO) (deltog ikke under  Meddelelser, pkt. 3) ), 
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen), 
Sekretr:  Kirsten Skotte
Fravrende:  Rune Berg og Jonas Dyhrfjeld-Johnsen  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 97-05 godkendtes.


  Meddelelser: 1)
I forbindelse med NBIfAFG's ansgning om fortsat srstatus og en
5-rig stabilitetsaftale har OH og PO haft mde med dekanen.

2)
NBIfAFG's detaljerede regnskab for 1996 blev uddelt til bestyrelsen.
Underskuddet fra 1996 sges nedbragt mest muligt i 1997.


3)
Flgende bedmmelsesudvalg er indstillet til professoratet i
teoretisk hjenergifysik:


Professor Andrew Jackson, NBIfAFG  (formand) 

Professor Larry Mclerran, University of Minnesota, USA
Professor Paolo Di Vecchia, NORDITA4)
VIP- og TAP-stillingssituationen ved NBIfAFG diskuteredes.

For TAP glder det, at der bliver en ledighed efter Bende
Hrmanns fratrdelse i november i r og muligvis endnu en
i lbet af 1998. Derefter bliver nste forudsigelige ledighed i
2003. OH's oplg til en forhndsprioritering af de nste
6 ledige TAP-muligheder er som flger:


1.
Receptionist p NBI (vedtaget p BM 97-05)
2.
AO's vrksted, CNC maskinen
3.
Tekniker til klyngegruppen p L
4.
Den nye studiesekretrstilling overfres til rammen
5.
Sekretrtilling L
6.
Sekretrstilling NBI.

Bestyrelsen tog ikke beslutninger, og diskussionen vil blive taget op p
nste mde efter input fra afdelingerne. 

For VIP-siden viser demografien, at der er en afgang i 1999, to i
2000 og en i hvert af rene 2001, 2002, 2003 og 2004, medens der
i 2005 er 6 afgange. Ca. 1,5 af disse stillinger er allerede brugt i
forbindelse med stabsnedskringen i 1997, sledes at der bliver
 en ny ledighed hvert r fra r 2000. Bestyrelsen anser
denne situation for uacceptabel og mener, at Institutet br
omlgge sit pengeforbrug, sledes at rekruttering kan ske
lbende, ledende op til en fornuftig udnyttelse af masseafgangen i
2005. Bestyrelsen vil fortstte denne diskussion, vil bede
Forskningsudvalget suppleret med en teoretiker om en fagprioritering og
vil bede Afdelingerne om input. Rekruttering blive blive hovedemner
p bestyrelsens internatmde i slutningen af september, hvor en
endelig planlgning m besluttes.


  Beslutninger: 1)
Ansgning fra Preben Alstrm, NBI, til trykning af abstract-bog til Dansk
Fysisk Selskabs rsmde blev henvist til Afdelingen, NBI.

2)
Ved en beklagelig fejl indeholder referat fra BM 97-02 ikke bestyrelsens
beslutning om en annuumsforgelse p 180.000 kr. til L i
forbindelse med klyngeindflytningen.


3)
Afdelingerne (med undtagelse af AO som allerede er plagt en anden
stillingsforpligtelse efter budgetnedskringen) m i
fllesskab bre den nye studiesekretrstilling, indtil der
bliver plads p den faste ramme. Fra januar 1998 vil det ske ved, at
NBIfAFG holder de ndvendige lnmidler i sin annuumsdel.


4)
Bestyrelsen vil holde internatmde 29.-30. september 1997 p
Vilvorde KursusCenter med deltagelse den 29. september af
Adelingsbestyrerne, Udvalgsformnd, Forskningsudvalget og
srligt indbudte. Hovedtema: de nste fem r.


5)
Det besluttedes at bakke op om lrer-bachelor initiativet,
sledes at Jens Viggo Clausen forhandler videre med studielederne
fra kemi og matematik, med rektor for Zahles Seminarium og med
Fakultetet. Bestyrelsen har dog ikke taget stilling til det skitserede
faglige indhold. 
  Bemrkninger: 

Flgende bestyrelsesmde er aftalt:


 Tirsdag 	 24. juni 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |