NBIfAFG best.moede 97-07

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Fri, 27 Jun 1997 17:40:13 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 27. juni 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-07 
  
 tirsdag den 24. juni 1997 kl. 10:00-12:25 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
 Claus U. Hammer (CUH), A ke Nordlund ( A N) (fra kl. 11:00),
 Poul Olesen (PO), 
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen), 
 Christian Wejdemann (CW) (nyvalgt studenterreprsentant)
(fra kl. 10:15). 
Sekretr:  Kirsten Skotte
  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 97-06 godkendtes med flgende sproglige rettelse til  Meddelelser,
pkt. 4, sidste stning: "Rekrut\-tering vil blive et hovedemne på
bestyrelsens internatmde i slutningen af september, hvor en endelig
planlgning må besluttes."


  Meddelelser: 1)
Til GA's Afdelingsbestyrelse er som studenterreprsentant valgt:


Camilla Geels
Janus Larsen  suppleant 

 

2)
Til NBIfAFG's bestyrelse er som studenterreprsentant valgt:


Christian Wejdemann
M. Kristoffer Haldrup  suppleant 


3)
Bestyrelsen diskuterede programmet for NBIfAFG's internatmde den
29.-30. september 1997 på Vilvorde KursusCenter i Charlottenlund.

Man enedes om et rammeprogram, som vil blive udsendt srskilt til
afdelingerne. Hovedemner er rekruttering af yngre forskere til NBIfAFG over
de nste fem år, prioritering af relevante forskningsområder, udvikling af
NBIfAFG's interne struktur (skal vi for altid have fire afdelinger?) og
fysiske omgivelser (skal vi altid vre i tre forskellige
bygningskomplekser?).

4)
Beskrivelse og regelst for NBIfAFG's bibliotek blev uddelt til
bestyrelsen. Stillingtagen på nste mde.

5)
Bedmmelsesudvalget til lektorat i komplekse systemers fysik blev godkendt
13/6/97 og har påbegyndt sit arbejde.

6)
Danmarks Grundforskningsfond har givet en femårig rammebevilling til et
"Earth System Science Center" på GA i samarbejde med Odense Universitet.


7)
Den nye studieordning i fysik er vedtaget af fakultetsrådet, men arbejdet med 
den er langt fra afsluttet.

Lrerbachelor uddannelsen på naturfag i Kbenhavn vil efter al
sandsynlighed blive sat i gang.


8)
NBIfAFG forhandler, ved OH, PO og Mogens Hgh Jensen, med Ris om et
samarbejde inden for biofysik.


9)
Fakultetsrådet har besluttet at uddele en apparaturpulje på 6 mio.kr. i
1997. Ansgningsfrist hos fakultetet er 15/9/97 og hos NBIfAFG 
1/9/97 .
  Beslutninger: 1)
Fysikstudienvnet har opslået et studenterinstruktorat i Dat. F. NBIfAFG
nsker ikke at bidrage finansielt grundet den stramme konomi. Bestyrelsen
undrede sig over, at der ikke kan findes en instruktor inden for
Institutets stab.

2)
Stipendiestyrelsen har rettet henvendelse til studielederne om
reprsentanter og suppleanter til kollegiebestyrelser. Bestyrelsen har
ingen forslag om reprsentation.

3)
NBIfAFG vil aflnne en postdoc til Per Bak, NBI, fra 1/10/97 og indtil
ekstern finansiering kan finde sted.

4)
På given foranledning vedtog bestyrelsen, at overhead fra statslige fonde,
i tilflde hvor bevillingshaveren arbejder på flere af Institutets
afdelinger, fordeles mellem de pågldende afdelinger, således at den
regnskabsfrende afdeling får 20
afdelingsandelen af overhead. 

5)
Forskningsudvalget suppleres med en teoretiker. Mogens Hgh Jensen har
indvilget.


  Bemrkninger: 

Flgende bestyrelsesmde er aftalt:


 Tirsdag 	 2. september 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
 Mandag 	 29. september 1997 	 kl. 10:00 	 på  Vilvorde, 
Charlottenlund 
Onsdag 	 19. november 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
Onsdag 	 17. december 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |