NBIfAFG best.moede 97-08

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Thu, 25 Sep 1997 22:31:12 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 25. september 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-08 
  
 tirsdag den 2. september 1997 kl. 10:00-13:50 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), Claus U. 
Hammer (CUH),
  A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO), Steffen Bo Hansen (SBH). 

Sekretr:  Kirsten Skotte
Fravrende:  Christian Wejdemann (CW)   Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 97-07 godkendtes.

Efterflgende er det dog konstateret, at en dato for aftalte
bestyrelsesmder var faldet ud, nemlig:

Onsdag 	 29. oktober 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI.


  Meddelelser: 1)
Status over VIP-stillingsbesttelser:


-
Lektorat i komplekse systemers fysik (teori). Bedmmelsesudvalget
arbejder.

-
Professorat i teoretisk hjenergifysik. Bedmmelesudvalget arbejder.

-
Lektorat i observationel astrofysik. Bedmmelsesudvalgets indstilling er
udsendt til ansgerne til hring.

-
Bedmmelsesudvalg til lektorat i teoretisk faststoffysik har ikke kunnet
godkendes p grund af skrpede habilitetskrav. Sagen vil af
personalekontoret/fakultetet blive forelagt Undervisningsministeriet.

-
Lektorat i fysisk oceanografi er opslet med ansgningsfrist den 31/10/97.


2)
Personalendringer:


-
Jannis Nikolas Bouchikas er ansat som edb-medarbejder ved GA pr. 1/5/97.

-
Charlotte Hviid er ansat for en 3-rig periode som sekretr for DANSYNC p
L pr. 1/6/97.

-
Anne Kate Fjordstrand er ansat som receptionist ved NBI pr. 7/7/97.


-
Torgun Davidsen har skiftet arbejdsplads fra Rockefeller Reception til AO
pr. 15/8/97.

-
Sekretr Jette Sdahl, AO, er fratrdt pr. 15/8/97.


-
Kirsten Mortensen er ansat i NBIfAFG's studieadministration pr. 27/8/97.

-
Lisa Friding har skiftet arbejdsplads fra NBIfAFG's studieadministration
pr. 1/9/97 og virker indtil videre i NBIfAFG's gsteadministration.

-
Morten Liborius Jensen er ansat som ingenirassistent ved AO pr. 1/9/97.

-
Lektor Carl Gaarde, NBI, har fet bevilget arbejdstidsnedsttelse til
18,5 timer/uge med virkning fra 1/9/97.
3)
 Nyt fra Fakultetet v/PO: 

Der afholdes Fakultetsrdsmde 9/9/97, hvor NBIfAFG's ansgning om
forlngelse af srstatus vil blive behandlet.

PO er formand for et udvalg nedsat af fakultetsrdet, som er blevet enig om
skrpede regler for forskningsvogtning.

4)
 TAL-indlfytningen 


Byggedirektoratets anke til Naturklagenvnet over
fredningsnvnets afslag kom for sent og blev afvist p det grundlag.

Der er 28/7/97 rejst fredningssag over for Skov- og Naturstyrelsen i form
af flytning af fredningsgrnsen ud mod Flledparken. Det forventes, at
Skov- og Naturstyrelsen fremsender fredningssagen til fredningsnvnet inden
udgangen af september mned.

Det undersges i jeblikket, om TAL kunne flyttes ind ved ombygninger og
omrokeringer p Blegdamsvej/L, snarere end ved nybygning.

OH bemyndigedes til at afgre, hvornr acceleratordriften ved TAL skal
ophre.


5)
 Diskussionerne med Ris om biologisk fysik 

Ris er indstillet p at indg et forpligtende samarbejde, bde om teori,
eksperiment og en forskerskole. 

6)
Fakultetets formelle regnskabsafslutning for 1996 har endnu ikke fundet sted.

NBIfAFG har frt en "stram udgiftspolitik" i 1997 og hber p i lbet
af 1997 at kunne f dkket underskuddet fra 1996. 

7)

Baggrundsmateriale til Vilvorde-mdet 29/9/97 er udsendt til 
mdedeltagerne i form af tre bilag fra OH. Carl Christian Tscherning har
foreslet en algoritme til "omfordeling" af stillingerne. Hans forslag er
udsendt som et fjerde bilag.

8)
NBIfAFG's udviklingsplan 1997-2005, udarbejdet af OH og fremsendt til
fakultetet 4/7/97, afventer kommentarer fra bestyrelsen fr endelig
vedtagelse. 9)
NBIfAFG har pr. 27/6/97 indget en aftale med Dansk Lithosfrecenter om 
ph.d.-studerende.
  Beslutninger: 

1)
OH's brev af 27/6/97 til fakultetet indeholdende studienvnets budget blev 
vedtaget. Studienvnsbudgettet er vedfjet referatet.

3)
Geografisk Instituts studieleder har forespurgt om en mulig rekvisition af 
et kursus i geodsi. NBIfAFG m beklageligvis afsl, da Carl Christian 
Tscherning er eneste lrer i faget og fuldt belagt allerede.

4)

Beskrivelse og regelst for NBIfAFG's bibliotek som foreslet af
biblioteksudvalget med brev af 6/6/97 blev vedtaget af bestyrelsen.
Regelsttet er vedfjet referatet.

4)
Kommissorium for brugerundersgelse af benyttelsen af NBIfAFG's mekaniske
vrksteder m.m. af 11/8/97 blev vedtaget af bestyrelsen. Kommissoriet er 
vedfjet referatet.

5)
PO er fungerende direktr i perioden 3-19/9/97 under OH's fravr.

6)
CUH reprsenterer NBIfAFG p fakultetets institutledermde 16/9/97.

7)
Holger Bech Nielsen, NBI, har ansgt om forlgning af sin
forskningsvirksomhed til Japan i 3 mneder fra ca. 17/11/97. Dette blev 
bevilget af bestyrelsen under forudstning af, at kvalificeret 
undervisningsaflastning etableres uden omkostninger for Institutet for hele 
perioden. Denne afgrelse flger Afdelingens og Undervisningsudvalgets
indstilling.

8)
Indkomne ansgninger til fakultetets apparaturpulje blev prioriteret af
bestyrelsen. NOA og CUH, som selv er ansgere, deltog ikke i denne del af
bestyrelsesmdet. 

NBIfAFG's indstilling til fakultetet af 9/9/97 om prioritering af
ansgningerne er vedfjet dette referat.


9)
Den strukturelle indplacering af det nye center i Earth System Science i
forhold til NBIfAFG diskuteredes. Bestyrelsen var enig i, at centeret skal
referere til NBIfAFG, snarere end til Afdelingen. Mange vsentlige detlajer
vedrrende centerets bygninsmssige forhold og vrige samarbejdsrealtion
til Institute og Afdeling skal snarest afklares. 


  Bemrkninger: 


1)
Flgende bestyrelsesmde er aftalt:


 Mandag 	 29. september 1997 	 kl. 10:00 	 p  Vilvorde, 
Charlottenlund 
Onsdag 	 29. oktober 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 19. november 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 17. december 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI


2)
Flgende flleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 22. oktober 1997 	 kl. 15:15 	 Hans Weidenm\" u ller, MPI, Heidelberg

Onsdag 	 12. november 1997 	 kl. 15:15 	 Janus Bjorken, Stanford

Onsdag 	 19. november 1997 	 kl. 15:15 	 Andre Berger, Belgien

Onsdag 	 10. december 1997 	 kl. 15:15 	 Albert J. Libchaber, Rockefeller
Ole Hansen


                
                Kbenhavns Universitet
Det naturvidenskabelige Fakultet
ster Voldgade 3
1350 Kbenhavn K           
            

            

27. juni 1997 Studienvnsbudgetter
Fak.J.nr. 501-100-1/97 

NBIfAFG stiller i 1998 i alt 30 rsvrk fra den fste VIP stab til
fysikstudielederens rdighed. Disse er beregnet p 40/
i fakultetets brev af 10. juni 1997.

Inden for denne ramme skal undervisningen i Mat A og G ligeledes afholdes. 
Fysikstudielederen kan selv fordele de ndvendige ressourcer efter aftale
med de rekvirerende studienvn.

Yderligere vil et belb p ca. 90.000 kr. blive overfrt til Geofysisk
Afdeling til aflnning af eksterne lektorer i geofysiske fag. Disse midler
er til fysikstudielederens disposition efter aftale med afdelingen.

Det kan forventes, at et kursus i laserfysik afholdes eksternt. Midlerne
hertil (ca. 40.000 kr.) vil vre til fysiksstudielederens disposition til
formlet efter aftale med mig.

En del eksternt ansatte forskere er villige til at deltage i
undervisningen, efter nrmere aftale. Der kan ikke stilles et budget, da
der ikke er en trkningsret.

Til slut har NBIfAFG den praksis, at ph.d.-studerende, som del af deres
840 timers tilbudte arbejde, ptager sig at undervise som instruktorer p
regnevelseshold (420 timer).

De ph.d.-studerendes deltagelse i undervisningen er til studielederens
disposition og aftales med Institutets undervisningsudvalg ved hvert
semesters begyndelse. Da der er mange individuelle hensyn at tage, er det
ikke muligt at opstille et njagtigt budget, men der kan forventes 10-15
studerende til rdighed i hvert semester i 1998.

Ledige rsvrk er ikke optaget i studielederens budget, da disse rsvrk
indgr i Institutets stabsreduktion, for at undg afskedigelser.
            

Med venlig hilsen


            


  Beskrivelse og regelst for  

  Niels Bohr Institutet fAFG's bibliotek 
NBIfAFG's bibliotek er beliggenhedsmssigt opdelt i tre afdelinger:
Niels Bohr Institutets (NBI + NORDITA), Rockefellers (AO + GA + TAC)
og rsted Laboratoriets (L) biblioteksafdelinger. Ansvaret for og
udgifterne til indkb af bger og tidsskrifter henhrer til de
respektive afdelinger.
  


Adgangsregler:


Alle, der har adgang til bygningerne, hvor bibliotekerne findes, kan benytte
bibliotekernes lsesalsfaciliteter. Udlnsregler Indfres i takt med overgang til
 automatisk ln. Indtil da overlades udformningen til de respektive
 afdelinger. :1)Lnergruppen for de tre afdelingsbiblioteker omfatter alle de
ansatte, phd- og fysikstuderende og gster, som har en arbejdsplads p 
Blegdamsvej 17, Rockefeller eller rsted laboratoriet.  

2)Hjemln er ikke tilladt. 

3)Udlnsperioder:Tidsskrifter: 1 uge 


Bger: 4 uger


Med flgende begrnsninger:


-
Nye tidsskrifter og nye bger, som er fremlagt p udstillingshylder,
udlnes ikke. 

-
Efter to uger p en udstillingshylde vil nye bger,
dvs. bger der er anskaffet inden for de sidste to mneder, kunne
lnes i en uge.  

-
Et udln af en publikation kan ikke fornyes, hvis der er andre, der
nsker at lne publikationen. 

-
Fornyelse af et udln kan kun ske to gange, hvorefter publikationen
skal returneres.

  


Serviceydelser:


De biblioteksansatte skal vre lser- og lnergruppen behjlpelige med 
brugen af de lokale biblioteksafdelinger, herunder i anvendelsen af og 
sgning i den lokale og andre biblioteksdatabaser. Bibliotekarerne 
skal hjlpe lnergruppen med hjemtagning og returnering af bger og
tidsskrifter fra andre biblioteker, herunder fremskaffelse af kopier 
af tidsskriftsartikler fra andre biblioteker.  

Ml for 1997-98:

-
Alle afdelingernes bger og tidsskrifter registreres i en flles 
database. 

-
Elektronisk registrering af udln i den flles database (automatisk
udln) ind\-f\-res p alle tre afdelinger. 

- 
Brugervenligt og let tilgngeligt databasesystem, dvs. en opdatering 
af det nu\-vr\-ende ALIN system p NBI til det grafisk interaktive
``browser system''  Aleph 500\/ med adgang via internet browser.
  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik 

  Kbenhavns Universitet 


  Kommissorium
for
brugerundersgelse af benyttelsen af
NBIfAFG's mekaniske vrksteder m.m.  


Den tekniske infrastruktur, omfattende mekaniske og
elektronikvrksteder, edb-service bde af systemer og af brugere, samt
konstruktrer, teknisk tegning (manuelt og edb) og endelig hjlp til
eksperimenter og udvikling af apparatur, er nedarvet fra 1970'erne med
spredte fornyelser her og der. Vrksteds- og elektronikrapporterne fra
1994/95 er de frste forsg p at se helheden i NBIfAFG, snarere end
blot at viderefre den forudgende udvikling af hver afdeling for sig.

NBIfAFG's bestyrelse og forskningsudvalg mener, at det er ndvendigt at
undersge brugernes behov nu, specielt fordi driften af tandemen i Ris
hrer op, og rejsefysik bliver mere og mere dominerende. Hensigten med
brugerundersgelserne er at f et redskab for langtidsudviklingen af
hele det tekniske omrde p Institutet. Brugerundersgelsen af de
mekaniske vrksteder er kun den frste af i alt tre (mske fire) sdanne
undersgelser. Undersgelsen dkker ikke over en skjult dagsorden om en
nedskring af antallet af tekniske TAP-stillinger, men tager sigte p at
anvende de ressourcer vi har p en mde, som gavner forskning og
undervisning mest muligt. P langt sigt er det derfor sandsynligt, at
der vil ske forskydninger i bemandingen af de forskellige omrder omtalt
i indledningen.

Brugerundersgelsen af de mekaniske vrksteder m.m. gennemfres af Jens
Als-Nielsen og Steffen Bo Hansen med sekretrbistand fra NBIfAFG og
DANSYNC. Alle VIP'er og ph.d.-studerende ved Institutet vil blive
kontaktet. Mekaniske projekter fra 1996 og 1997 skal kort beskrives af
opgavestillerne, konstruktrtid, vrkstedstid og materialeomkostninger
skal ansls, og en beskrivelse af, hvorledes opgaven blev stillet (snak,
skitse, konstruktion, beregninger osv.) skal ogs gives. Planerne for
nye opgaver (de nste tre r) nskes, s vidt det er muligt, oplyst p
samme niveau som opgaverne i 1996 og 1997. Det er klart, at driften af
acceleratorer og strre installationer beskrives sammenfattende snarere
end projekt for projekt.Besvarelserne skal vre frdige inden 1. november 1997, og den
konkluderende rapport nskes frdig fr jul 1997.

Kbenhavn, den 11. august 1997

Ole Hansen                
                Kbenhavns Universitet
Det naturvidenskabelige Fakultet
ster Voldgade 3
1350 Kbenhavn K

            
            


9. september 1997

            
 Apparaturansgning 1997
Fak.Sagsnr. 501-162-23/97 

Vedlagt fremsendes indstilling og ansgninger om apparatur.
Af otte indkomne ansg\-ninger har bestyrelsen for NBIfAFG
prioriteret flgende seks:
 Prioritet nr. 1 

Ansgning fra Claus Hammer om 400.000 kr. til udskiftning af
glaciologigruppens ion\-kromatografi-udstyr. Medfinansiering p 200.000 kr.
Ionkromatografi er centralt for gruppens udmling af borekerner fra
Grnland i forbindelse med udforskningen af klimandringer. Det nuvrende
udstyr er brudt sammen og m udskiftes. I realiteten en
katastrofesituation.


 Prioritet nr. 2 


Ansgning fra Jrn Borggreen og Poul Erik Lindelof om 350.000 kr. til
indkb af et Scanning Probe Microscope (SPM). Medfinansiering p
513.000 kr. Et SPM instrument kan bruges til at anbringe landede atomare
klynger i brugbare positioner p III-V submikrone kredslb og er vsentligt
for grundvidenskabelige undersgelser af nanopartiklers egenskaber.
Instrumentet forbinder klyngefysik og MBE-fysik, en udvikling der er strkt
nsket p Institutet. Ansgningen var prioriteret som nr. 1 sidste r og er
kun rykket til andenpladsen p grund af katastrofekarakteren af prio\-ritet
nr. 1 ansgningen.
 Prioritet nr. 3 

Ansgning fra Henning Jrgensen om 150.000 kr. til anskaffelse af fire nye
superhurtige processorer til Observatoriets Sparck computer.
Medfinansiering 150.000 kr. Regneanlgget bruges til databehandling og er
centralt for Observatoriets forskning. Udskiftningen af de fire nuvrende
processorer med de nye er en vsentlig opgradering. Prioritet nr. 4 

Ansgning om 142.000 kr. fra Bent Herskind til udbygning af Tandem
Laboratoriets hurtige arbejdsstation. Medfinansiering 50.000 kr.
Laboratoriets hurtige arbejds\-station bruges til data-analyse. Med de frste
data fra den nye detektor EUROBALL i Legnaro, som gruppen udfrer forsg
med, er en udbygning med nye tape drives og ekstra RAM hukommelse
overordentlig pkrvet.
De nuvrende prioritet nr. 3 og 4 ansgninger handler om videreudbygning
af udstyr, som blev sgt (og hjt prioriteret) i sidste apparaturrunde,
den runde som ikke blev gennemfrt. Vsentlige dele af det dengang sgte
udstyr er i mellemtiden blevet anskaffet for eksterne og overhead
midler. Prioritet nr. 5 

Ansgning om 175.000 kr. fra Mogens Levinsen til anskaffelse af apparatur
til sonoluminiscens-mlinger. Medfinansiering 50.000 kr. Sonoluminiscens er
et fnomen, som blev opdaget i 1930'erne, men som stadig ikke er
forklaret. Nye mlinger er aktuelle p grundlag af nye teoretiske
landvindinger i ikke-liner fysik. Prioritet nr. 6 

Ansgning om 150.000 kr. fra Nils O. Andersen til studier af laserklet Na
og Mg. Med\-finansiering 300.000 kr. Nyudviklet teknik gr det muligt at
udvide forsknings\-feltet med superkolde indfangede Na-ioner til ogs at
omfatte Mg. Mg er et 2-elektronsystem, og indfangningen af Mg-ioner bner
derfor en hel rkke og yderst vsentlige forskningsmuligheder.


P Institutets vegne
Med venlig hilsen

            | NBI_top | NBI News |