NBIfAFG best.moederef. 97-09

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Mon, 20 Oct 1997 13:27:44 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet forAstronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 20. oktober 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-09 
  
 mandag den 29. september 1997 kl. 10:00-11:00 og
tirsdag den 30. september 1997 kl. 09:30-11:00 Vilvorde
KursusCenter, Charlottenlund 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH),
 Nils O. Andersen (NOA) (deltog ikke 29/9/97 under Beslutninger, pkt. 1) og
2)),
 Claus U. Hammer (CUH), A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO),
 Christian Wejdemann (CW),
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen). 

Sekretr:  Kirsten Skotte
Fravrende:   Steffen Bo Hansen (SBH)  Foregende bestyrelsesmde: 
Referat 97-08 godkendtes med en sproglig rettelse under Beslutninger,
pkt. 9), hvor sidste linje rettes til: "samarbejdsrelation til Institut og
Afdeling skal snarest afklares.".  Meddelelser: 1)
 Nyt fra Fakultetet v/PO 

Fakultetsrdet behandlede NBIfAFG's ansgning om srstatus p sit mde den
9/9/97. Rdet godkendte ansgningen med 11 stemmer for, 3 imod og 1 hverken
for eller imod. Sagen gr derfor videre til Rektor med Fakultetets
anbefaling. OH flger op.

2)
 Stillingsbesttelser: 


-
Lektorat i komplekse systemers fysik (teori). Bedmmelsesudvalget
mdes p NBIfAFG den 28/10/97.

-
Lektorat i observationel astrofysik. Jens Hjorth, p.t. NORDITA, tiltrder
lektoratet pr. 1. august 1998.

-
Professorat i teoretisk hjenergifysik. Bedmmelsesudvalget er ved at
afslutte sit arbejde, og indstillingen vil blive fremsendt til Fakultetet.

-
Lektorat i teoretisk faststoffysik. Bedmmelsesudvalgets habilitet er
stadig under overvejelse i Universitetet/Fakultetet.3)
Christine Schtt Hvidberg, GA, har fet tildelt et Curie stipendium, fra
1/4/98.

4)
Uddelingen af (KU) ph.d.-stipendier efterr 1997 er endnu ikke afgjort.
NBIfAFG havde 12 ansgere. 

5)
Der er udsendt nyt valgcirkulre. De vsentlige nye punkter vedrrer
valgret og regler for valg til institutleder og vicebestyrer, dekan og
prodekan, rektor og prorektor.

6)
Susan Blak Nyrup er indtrdt som studenterreprsentant i L's
afdelingsbestyrelse. Mette Poulsen er suppleant.

7)
Der er optaget 125 studerende inden for studieretningerne Fysik-X og 32
med X-Fysik.

8)
Eigil Friis-Christensen, Danmarks Meteorologiske Institut, adjungeret
professor ved GA, er udnvnt til direktr for Dansk Rumforskningsinstitut
med tiltrdelse 1/11/97.


9)
CUH berettede om, hvorledes Byggedirektoratet havde givet GA 14 dages frist
til at rydde lagerlokaler i Haraldsgade, som GA havde aftale om at kunne
disponere over lbende. Beslutningen fra Byggedirektoratet bekmpes gennem
KU's bureaukratiske jungle!  Beslutninger: 1)
Johannes Andersen, AO, nsker at udtrde af Ph.d.-udvalget p grund at stort
arbejdspres. Bestyrelsen accepterede nsket og vil opfordre Jrgen Otzen
Petersen til at indtrde i stedet for.

2)
Ansgning fra Johannes Andersen, AO, om fritagelse for skemalagt
undervisning i 1998 p grund af valget af ham til generalsekretr i
International Astronomical Union (IAU). Ansgningen sendt til udtalelse i
AO's bestyrelse.


Mdet blev afbrudt her for stormde resten af dagen. Mdet genoptaget den
30. september kl. 09:30 p Vilvorde:


  Beslutninger: 1)

P baggrund af diskussionerne den 29/9/97 p stormdet vedtog bestyrelsen
definitivt at lave et rekrutteringsprogram, med OH's forslag om en
stillingsbesttelse hver 9. mned fra 1/1/99 til r 2005 som et mimimum.
Planen vil omfatte en blanding af forskningsadjunkturer, som ved udlb hver
udlser et lektorat, og almindelige lektorater.

OH blev plagt at lave detaljerede modeller til nste bestyrelesmde.
Modellerne skal omfatte forskellige ansttelesfrekvenser og skal ogs
angive, hvorfra midlerne til finansieringen tages. 

Det blev endvidere understreget, at ph.d.-stipendieprogrammet, som
tidligere vedtaget, br gennemfres.


2)
Den af OH forfattede Udviklingsplan skal strammes op, og der skal indfjes
ord om det internationale virke. Bestyrelen vil fremsende tekstndringer til
OH.

3)
Fremtidige rammenedskringer blev diskuteret, men der blev ikke taget nogen
beslutninger. Af diskussionen fremgik dog, at OH's
sektorforskningside for de eksperimentelle internationale programmer
ikke havde tilslutning.

4)
Det besluttedes, at NOA gr ind i Forskningsudvalget i stedet for OH, som
bestyrelsens reprsentant, pr. 1. november 1997.
  Bemrkninger: 


1)
Flgende bestyrelsesmde er aftalt:


Onsdag 	 29. oktober 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 19. november 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 17. december 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI


2)
Flgende flleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 22. oktober 1997 	 kl. 15:15 	 Hans Weidenm\" u ller, MPI, Heidelberg

Onsdag 	 12. november 1997 	 kl. 15:15 	 Janus Bjorken, Stanford

Onsdag 	 19. november 1997 	 kl. 15:15 	 Andre Berger, Belgien

Onsdag 	 10. december 1997 	 kl. 15:15 	 Albert J. Libchaber, Rockefeller
Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |