NBIfAFG best.moede 97-10

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Thu, 06 Nov 1997 16:56:06 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


   Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Kbenhavns Universitet 
 6. november 1997  Referat af bestyrelsesmde 97-10 
  
 onsdag den 29. oktober 1997 kl. 10:00-13:00 Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedevrende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA) (deltog
ikke i Besl. pkt. 5) og 6)), 
 Claus U. Hammer (CUH) (indtil kl. 12:00),
  A ke Nordlund ( A N), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretr:  Kirsten Skotte
  Foregende bestyrelsesmde: 
Rettelse til referat 97-09: Under Beslutninger, pkt. 3) fra mdet den
30. september p Vilvorde udgr sidste stning: "Af diskussionen fremgik
dog, at OH's sektorforskningside for de eksperimentelle internationale
programmer ikke havde tilslutning."


  Meddelelser: 1)
 Personalendringer: 

-
Charlotte Barnkob er blevet ansat som receptionist p Rockefeller
pr. 8/9/97.

-
Lektor Gunnar Damgaard, NBI, har fet bevilget frivillig fratdelse
pr. 31/3/98.


2)
Ph.d.-stipendier efterr 1997 fra fakultetet er 
tildelt:

-
Dorthe Nrgaard Madsen, L
-
Jette Randlv, NBI

begge med start 1/11/97.

3)
Til AO's afdelingsbestyrelse er valgt som studenterreprsentanter:

-
Nina Jansen
-
Bjarne Rosenkilde Jrgensen


4)
NOA har opholdt sig i San Cataldo 2-28/10/97.

5)
 Stillingsbesttelser 


-
For professoratet i teoretisk hjenergi er bedmmelsesudvalgets indstilling
sendt til hring hos ansgerne med indsigelsesfrist 4/11/97.

-
For lektoratet i komplekse systemers fysik er bedmmelsesudvalgets
indstilling indsendt til fakultetet 29/11/97.

-
For lektoratet i teoretisk faststoffysik er habilitetssprgsmlet omkring
det indstillede bedmmelsesudvalg endnu ikke afklaret. Fakultetet indhenter
medforfattererklringer.
6)
Ved uddeling af fakultetets apparaturpulje 1997 har NBIfAFG fet flgende
bevilling:DKK 400.000 	 Udskiftning af ionkromatografi-udstyr 	 GA
DKK 350.000 	 Scanning Probe Microscope 	 L


7)
 Tandem-indflytningen 

Vi har fet lov til at bruge af aktstykkebevillingen for ny R-bygning p NBI 
til projektering af ombygning i stedet. 

OH har skrevet til TAL om ophr af booster-driften inden 20/12/97 og
tandem-driften inden udgangen af januar 1998.

8)

 Regnskab 1996 

Der foreligger omsider en regnskabsafslutning 1996 fra fakultetet. NBIfAFG
som helhed kom ud med et underskud p ca. 6.000 DKK p den samlede drift,
et underskud p 0,22 TAP rsvrk og et overskud p 4,40 VIP rsvrk.

9)
 Nyt fra fakultetet 

Fakultetet synes at have et underskud p ca. 19 MDKK.

Geografisk Institut har nsket at rekvirere et nyt kursus i geodsi fra
NBIfAFG. Institutet har beklageligvis mttet svare nej til foresprgslen,
da geodsi kun har en lrer, som i forvejen er fuldt belagt med
undervisning. Geografi er ikke tilfreds med afslaget.

10)
Konsistorium har besluttet at stte en forlngelse af NBIfAFG's srstatus
frem til 31. januar 1999, i modstning til NBIfAFG's ansgning om
forlngelse til 31. december 2002. KU har ansgt ministeriet om den af
konsistorium anbefalede forlngelse og bner mulighed for en fortsat
diskussion om langtidsordningen.

  Beslutninger: 1)
 NBIAFG's udviklingsplan 

Dekanen har indkaldt reprsentanter for institutledelserne og studielederne
til mde 17/11/97 p fakultetet om langtidsplaner. Fra NBIfAFG deltager
OH, NOA, SBH, CW og Jens Viggo Clausen - og PO som fakultetsrdsmedlem.

OH's udkast til NBIfAFG's udviklingsplan blev godkendt af bestyrelsen og
vil blive fremsendt til fakultetet.

2)
 Rekruttering og budgetter 


a)
OH fremlagde en detaljeret plan for en rekruttering, der begynder i 1998
med brug af ledigblevne rsvrk til biofysik-initiativet og derefter gr
videre med en stilling hver niende mned. Rekrutteringsstillinger, som kan
anbringes i ledigblevne stillinger, opsls som lektorater, alle andre som
forskningsadjunkturer. Hver rekrutteringsstilling hgtes fast i en
ledigbleven stilling efter 5 r (maksimal varighed for et
forskningsadjunktur). Programmet afsluttes i 2005 med en totalpris p
7,5 MDKK, som skaffes ved budget\-besparelser p NBIfAFG og til dels p
afdelingerne.

b)
NBIfAFG's eget budget strammes vsentligt op fra 1998 (se vedlagte
forslag), sledes at den ndvendige 1 MDKK-rekrutteringsopsparing
fremskaffes uden direkte belastning af afdelingsannuua (men med en ekstra
belastning af udgifter hidtil afholdt af NBIfAFG p vegne af afdelingerne).

c)
Annuumsfordelingen mellem afdelingerne ndres efter objektive kriterier,
snarere end historiske kriterier.

Den nuvrende fordeling er: AO = 13,8
L = 20
antal ST A produceret i 1996/97 (undervisningsvgt), antal kroner indbragt
fra eksterne bevillinger fra statslige fonde i 1996 (forskningsvgt) og
endelig antal VIP-rsvrk brugt p den faste ramme i 1997 (personalevgt). 
Fordelingen, som fremkommer, er rimelig
stabil over for at skifte rstallet for kriterierne med et r. Resultatet af dette forslag
er: AO = 16
drastisk, at mangler ved kriterierne blev diskuteret grundigt. Den
vsentligste mangel er, at gsteforskere fra midler, der ikke kommer fra
statslige fonde (fx fra EU, Carlsberg, etc.) ikke er vgtet ind, selv om
sdanne gster trkker p annuum. Et kompromis, som tilnrmelsesvis tller
dette med, giver: AO = 17


Bestyrelsen besluttede at stte punkt a) i vrk straks, at sende
punkt c) til hring og forhandling i afdelingerne og at vente med en
endelig beslutning om budgettet, til der er en udmelding fra fakultetet.


3)

 Begrnsning af undervisningskredit 

OH vil gerne bekrige tendenserne til inflation i antallet af udbudte kurser
og foreslog, at, hvis et kursus havde mindre end 5 studerende, der gik til
eksamen, ville dette kursus ikke blive krediteret den pgldende lrer som
afholdt skemalagt undervisning. Bestyrelsen diskuterede andre modeller, fx
at et sdant kursus ikke kunne genudbydes det flgende r, og frst nr det
kunne sandsynliggres, at der ville vre mindst 5 studerende, der ville g
til eksamen. Undervisningudvalget bedes kommentere hele problemstillingen,
fr beslutninger tages.4)
 Lektorat i eksperimentel hjenergifysik 

Det besluttedes at opsl stillingen som et lektorat efter indstilling fra
gruppen. OH vil udarbejde det endelige opslag.5)
 Professorat i eksperimentel atomfysik 

Udkast til stillingsopslag blev diskuteret. OH vil udarbejde opslaget.6)
Lektor Johannes Andersen, AO, er udnvnt til generalsekretr i International
Astronomical Union (IAU) i perioden 1/9/1997-1/9/2000 og har ansgt om
fritagelse for skemalagt undervisning. Ansgningen er blevet forelagt
Astronomisk Observatorium og Undervisningsudvalget. Bestyrelsen bevilgede
undervisningsfritagelse forelbig for 1998.

  Bemrkninger: 


1)
Flgende bestyrelsesmder er aftalt:


Onsdag 	 19. november 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI
Onsdag 	 17. december 1997 	 kl. 10:00 	 i Ka7 p NBI


2)
Flgende flleskollokvier er aftalt:Onsdag 	 12. november 1997 	 kl. 15:15 	 James D. Bjorken, Stanford

Onsdag 	 19. november 1997 	 kl. 15:15 	 Andre Berger, Belgien

Onsdag 	 10. december 1997 	 kl. 15:15 	 Albert J. Libchaber, Rockefeller
Ole Hansen  NBIfAFG 
  Budget FORSLAG 1998, Annuum, 1. udg. (Alle belb er i kDKK) 
 27. oktober 1997 Ole Hansen  Forpligtelser til afdelingerne 


1100 	 Drift af MBE anlgget (L) 	 0.0
1200 	 Bornö (BM 94-14) (GA)   	 0.0
1300 	 Licenser (NBIfAFG)         	 30.0
1500 	 Drift af UNIX sikkerhed (NBIfAFG) 	 0.0
1600 	 CNC maskine (leasing)   	 145.0 
1700 	 UNESCO seminar 98 (NBIfAFG) 	 0.0 
 2-3 
	 	 175.0 Drift af sekretariatet 


2100 	 Drift af kontorudstyr 	 10.0
2200 	 Indkb af hndbger etc.	 5.0
2300 	 Udgifter til stillingsbesttelser 	 55.0
2400 	 Udskiftning af computer etc. 	 50.0
2500 	 Rejser (mest OH) og kurser 	 50.0
2600 	 Reprsentation 	 10.0
 2-3 
	 	 180.0


 Anden virksomhed 


3100 	 Studentervirksomhed (IAPS, Orientering etc.) 1mm 	 25.0
3110 	 EUPEN, fysik olympiade 	 25.0 
3200 	 Flleskollokvier 	 80.0
3300 	 Internationale rdgivningspanel 	 100.0
3400 	 Fysikstudienvnets drift 	 50.0 
3600 	 Eksterne lektorer GA 	 0.0 
3700 	 Terminalvagter L 	 50.0 
 2-3 
	 	 330.0


 Reserve 


4100 	 Disponible midler 5.1cm 	 915.0
 2-3 
	 	 915.0


 Total budget 


1000 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 	 175.0
2000 	 Drift af sekretariatet 	 180.0
3000 	 Anden virksomhed 	 330.0
4000 	 Reserve 	 915.0
 2-3 
	 Ialt 	 1600.0 1cm 

 Budget for overhead 1998 


6100 	 Ph.d. stipendier 	 660.0 
6200 	 VIP ln GA   	 0.0 
6300 	 Bidrag til andre lnninger 	 540.0 
6400 	 Dkning af underskud 1997 	 0.0 
6500 	 Disponible midler 	 85.0 
 2-3 
	 Ialt 	 1285.0 Der er her estimeret med 50-50 deling med afdelingerne. Hvis overhead
indtgten bliver mindre end beregnet, vil NBIfAFG beholde de budgetterede
1.285 Mkr.


Post 6300 dkker JJ X-ray og ln til den ene undervisningssekretr og
tilskud til DANSYNCs sekretr.


 Eksempel p Afdelingsannua 1998 og 1999 


Afdeling 	 1997 	 andel 	 1998 	 andel 	 1999 	 andel 
NBIfAFG 	 1672.0 	 	 1600.0 	 	 1600.0 	 
AO   	 1115.0 	 0.138 	 1223.0 	 0.15 	 1385.0 	 0.17 
GA   	 905.0 	 0.112 	 1223.0 	 0.15 	 1385.0 	 0.17 
NBI   	 4445.0 	 0.550 	 3831.0 	 0.47 	 3261.0 	 0.40 
L   	 1615.0 	 0.200 	 1875.0 	 0.23 	 2119.0 	 0.26 
 2-7 
Ialt  	 9752.0 	 1.000 	 9752.0 	 1.00 	 9750.0 	 1.00 

 

Fordelingstallene, som bestemt ikke er vedtaget, ndres over to r til
de nye kompromistal, som s ville glde fra 1999. Budgetbelbene er under forudstning af
konstant annuumstildeling fra FAK.

| NBI_top | NBI News |