NBIfAFG bestmoederef 98-10

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Tue, 08 Dec 1998 14:26:51 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
8. december 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-10 
  
 tirsdag den 17. november 1998 kl. 09:30-11:35å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
Claus U. Hammer (CUH), 
 Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO), 
Steffen Bo Hansen (SBH).

Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:   Christian Wejdemann (CW) 

 


  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 98-09 godkendtes med følgende korrektion af Meddelelser,
pkt. 8):

"ÅN redegjorde for planer om udvidelse af
edb-arbejdspladser på ØL til 1.- og 2.-dels studerende. Dette
vil udmønte sig i en ansøgning til bestyrelsen om anskaffelser af
størrelsesordenen 300.000 kr."

  Meddelelser: 


1)

 Personale 

 TAP 

Joan Loua, biblioteksassistent ved NBI, har opsagt sin stilling til
fratrædelse 30. november 1998.


2)
 VIP-stillingsbesættelser a)
Bedømmelsesudvalget for professorat i eksperimentel atomfysik er blevet
godkendt. Frist for indstillingen er 18. januar 1999.

b)
Bedømmelsesudvalget for lektorat i eksperimentel partikelfysik har fået
forlænget indstillingsfristen til 1. maj 1999.

c)
Bedømmelsesudvalget for lektorat i biofysik, fælles med Risø, har
fået forlænget indstillings\-fristen til 31. januar 1999.3)
 Adjungerede professorer 

a)
Et af medlemmerne af bedømmelsesudvalget for Igor Mishustin er blevet ramt
af en ulykke, hvilket i nogen grad vil forsinke udvalgets indstilling.

b)
Følgende bedømmelsesvalg er godkendt for Tomas Bohr som adjungeret
professor ved NBI:

Docent Hans Fogedby, Aarhus Universitet
Professor Alex Hansen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Trondheim
Professor Alan Luther, NORDITA


Indstillingsfristen er 15. januar 1999.


4)

 Fakultetets økonomi 

Fakultetet har varslet stop for opslag af stillinger pr. 20. november
1998. Det er klart, at en nedskæring af fakultetets lønramme vil
finde sted. Størrelsen formodes at blive 10-15
(formodentlig) effektueres før den 1. marts 1999.
Fakultets\-rådet vil den 12. januar 1999 udmønte nedskæringen
på de enkelte institutter. Institutet kan så bare vente.

5)
 Rapporterne fra det internationale rådgivningspanel 

Præsentationen af rapporterne for alle berørte personer er endnu
ikke afsluttet, og rapporterne er derfor ikke offentliggjort. Når det er
sket, skal bestyrelsen tage stilling til godkendelse af dem.

Det hidtidige rådgivningspanel har udspillet sin rolle, og et nyt panel 
skal nedsættes af den nye bestyrelse.

6)
 TAL-indflytningen 

Et flyttebudget på 380.000 kr. er fremsendt til fakultetet (og er blevet
bevilget).

Der indgås aftaler med Byggedirektoratet om, hvad der efterlades på TAL.

Personalekontoret udsender breve til de enkelte medarbejdere om ny
arbejdsplads.


7)
 År 2000-problem? 

Med den opgradering af system-software, som løbende sker 
på afdelingernes UNIX-servere, forventes der ikke år-2000
problemer på disse. Ejere af mindre arbejdsstationer og PCer,
som ikke vedligeholdes regelmæssigt, kan undersøge problemernes
omfang via leverandørernes web-sider, hvor der også (normalt
gratis) kan hentes år-2000 specifikke opgraderinger.
  Beslutninger: 

1)
 Ansøgning fra ph.d.-studerende om fritagelse for skemalagt
undervisning 

Ansøgningen skyldes rejsefravær og synes velbegrundet. Bestyrelsen
besluttede dog af principielle grunde at henvise ansøgningen til
Undervisningsudvalget.


2)
 Koordinering af administrative edb-værktøjer 

Sekretær Randi Møller, AO, har indgivet forslag om koordiering af
kontorpersonalets edb-udstyr. OH vil bede Ulrik Serges om at påtage sig
denne opgave.3)
 Ansøgning fra Poul Erik Lindelof, ØL, om garanti på 25.000 kr. 

Poul Erik Lindelof, ØL, har ansøgt om garanti på 25.000 kr. til afholdelse
af workshop i Trento. Bestyrelsen bevilgede denne garanti.

4)
 Ansøgning fra Niels Højerslev, GA, om 50.000 kr. til apparatur 

Niels Højerslev, GA, har ansøgt om 50.000 kr. til apparatur. Bestyrelsen
besluttede at bevilge en garanti på 50.000 kr, idet Niels Højerslev
opfordres til at søge eksterne midler.

5)
 Habilitetsproblem i bestyrelsen 

Når bestyrelsen skal træffe beslutninger om nedskæringer, har to
bestyrelsesmedlemmer et habilitetsproblem, nemlig NOA og SBH, som har
familiemæssige bånd til andre ansatte på NBIfAFG.

Fra 1. januar 1999 har NOA og SBH erklæret sig for inhabile og erstattes i
januar af henholdvis Per Hedegård og Fin Hansen. OH træder af som formand
med udgangen af januar 1999.

6)
 VIP-personalesag 

Sagen blev behandlet for lukkede døre. OH bemyndigedes til at effektuere
bestyrelsens beslut\-ning.

  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøde er aftalt:


Tirsdag 	 15. 	 december 1998 	 kl. 09:30


2)


Følgende fælleskollokvier er aftalt:Torsdag 	 17. december 	 1998 	 kl. 09:30 	 nobelpristagerne 
				 Horst L. St\" o rmer og Robert B. Laughlin

Onsdag 	 10. februar 	 1999 	 kl. 15:15 	 Hans Pecseli, Oslo
Universitet

Onsdag 	 14. april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England
Ole Hansen
| NBI_top | NBI News |