NBIfAFG best.moede 99-03 (ERSTATTER TIDLIGERE AF D.D.)

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 04 Feb 1999 16:34:05 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
4. februar 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-03 
  
 onsdag den 3. februar 1999 kl. 10:00-12:15å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Claus U. Hammer (CUH), 
Åke Nordlund (ÅN), 
 Hanne N. Christensen (HNC), 
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen),
  Jacob Trier Frederiksen (JTF). 
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:   Per Hedegård, M. Kristoffer Haldrup. 
Andreærende:  Leif Sarholt (LS)


  Foregående bestyrelsesmøder: 
Referat 99-01 er godkendt af den daværende bestyrelse.

Referat 99-02 godkendtes af den nuværende.


  Meddelelser: 


1)
 Tidlig frivillig fratrædelse 

Jens Syrak Larsen, lektor, NBI, har ansøgt om tidlig frivillig fratrædelse.


2)
 Personale 

 ATAP 

Rene Sejer Laursen, civilingeniør, ØL, som har haft orlov uden løn
siden 1. oktober 1998, har opsagt sin stilling til fratrædelse pr.
31. marts 1999.

3)
 Institutlederfunktionen 

OH er fungerende institutleder i perioden 1. februar-31. marts 1999 på grund
af Nils O. Andersens inhabilitet.

4)
 MFK-evalueringen 

Der skal udarbejdes forslag til handlingsplan for fakultetets opfølgning
af MFK-evaluerings\-rapporten. Jens Viggo Clausen vil forhåbentlig
deltage i dette arbejde, selv om han pr. 1. februar 1999 er gået af som
studieleder.

5)
 Årsværksrammenedskæringen 

Samarbejdsudvalget skal høres,  inden bestyrelsen træffer beslutninger.

OH vil forelægge for Samarbejdsudvalget de retningslinjer, som
han som institutleder vil anvende ved udpegning af de personer, der skal
afskediges.

6)

 Område- og funktionsopdeling 

Udkast til område- og funktionsopdelinger for henholdvis VIP/ATAP- og
TAP-personale, som er udarbejdet af OH i samråd med afdelingsbestyrerne,
blev diskuteret af bestyrelsen. De endelige opdelinger vil blive vedtaget
ved næste bestyrelsesmøde efter høring i Samarbejdsudvalget. Kommentarer
modtages gerne fra alle medarbejdere ved NBIfAFG, men det skal gå rimelig
hurtigt.
  Beslutninger: 


1)
 Nyt Ph.d.-udvalg 

Et nyt Ph.d.-udvalg, for så vidt angår lærergruppen, blev vedtaget af
bestyrelsen til omgående tiltrædelse. Det nye Ph.d.-udvalg er følgende:


Preben Alstrøm, NBI
Jens Viggo Clausen, AO
Dorthe Dahl-Jensen, GA
Poul Henrik Damgaard, NBI
Karsten Flensberg, ØL
Jens Jørgen Gaardhøje, NBI 	  (formand) 
Poul Erik Lindelof, ØL.
  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Fredag 	 12.	 februar 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
Mandag 	 15.	 februar 	 1999 	 kl. 16:00 	 i Ka7 på NBI 
Tirsdag 	 2.	 marts 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
Tirsdag 	 6.	 april 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
2)
Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 10. 	 februar 	 1999 	 kl. 15:15 	 Hans Pecseli, Oslo
Universitet
Onsdag 	 14. 	 april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |