NBIfAFG best.moede 99-04

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Mon, 15 Feb 1999 13:27:10 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
15. februar 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-04 
  
 fredag den 12. februar 1999 kl. 10:00-11:45å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Claus U. Hammer (CUH),
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN), 
 Hanne N. Christensen (HNC), 
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen),
  Jacob Trier Frederiksen (JTF), M. Kristoffer Haldrup (MKH). 
Sekretær:  Kirsten Skotte

  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-03 godkendtes.


  Beslutninger: 


1)
 Område- og funktionsopdeling af NBIfAFG's personale 

"Områdeopdeling af NBIfAFG's faste VIP- og ATAP-personale" blev vedtaget af
bestyrelsen og er vedføjet dette referat.

"Funktionsopdeling af NBIfAFG's faste TAP-personale" blev vedtaget af
bestyrelsen og er vedføjet dette referat.

Alle bemærkninger fra samarbejdsudvalget er indarbejdet i opdelingerne.

  Meddelelser: 


1)
 Konsulentfirmaet AS/3 

Der blev afholdt møde den 10. februar mellem institutledere og
konsulentfirmaet AS/3, som skal bistå de personer, der bliver ramt af
afskedigelse. PH deltog i mødet, da OH var forhindret.
Det fremgik under mødet, at ansøgningsfristen for tidlig frivillig
fratrædelse er forlænget for områder, der er truet af afskedigelse.
Der foreligger ikke noget skriftligt herom fra fakultetet.

2)
 Indskrænkning af områder og funktioner 

Mødet var lukket.

  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Mandag 	 15.	 februar 	 1999 	 kl. 16:00 	 i Ka7 på NBI 
Tirsdag 	 2.	 marts 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
Tirsdag 	 6.	 april 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
2)
Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 14. 	 april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England
Onsdag 	 26. 	 maj 	 1999 	 kl. 15:15 	 Igor Klebanov, Princeton, USA

Ole Hansen


 Områdeopdeling af NBIfAFG's faste VIP- og ATAP-personale 
 ved Ole Hansen 
 12. februar 1999 


 


 Indledning 


NBIfAFG blev dannet i 1993 ved sammenlægning af fire ældre institutter. Den
overordnede inddeling (afsnit 2) afspejler i høj grad disse ældre
institutters virkeområder, faststof- og atomfysik ved Ørsted Laboratoriet
(tidligere "Fysisk Laboratorium"), subatomar-, komplekse systemers- og
generel-fysik ved Niels Bohr Institutet, geofysik ved Geofysisk Afdeling
(tidligere Geofysisk Institut) og astronomi og astrofysik ved Astronomisk
Observatorium. Afsnit 3, Områdeopdelingen, gengiver de nuværende
arbejdsmønstre i forskningsmæssig henseende og Den supplerende
beskrivelse (afsnit 4) er en yderligere iteration heraf. Det bør
fremhæves, at en inddeling som denne ikke repræsenterer en statisk
situation, men giver et øjebliksbillede.

Sammenkædningen af områder og personer baserer sig i det væsentlige på
publikationer og årbogsberetninger. Der kan være personer, som er ved at
skifte område; de er som regel ført i det område, der er dokumenteret ved
deres hidtidige arbejde. Mange samarbejder selvfølgelig med nærliggende
områder.

Der findes fra American Institute of Physics en bibliografisk inddeling af
områderne i fysik, PACS (physics abstracts citation
system). På nær området "dynamisk meteorologi" er alle benyttede inddelinger
omfattet af mindst et PACS indeksnummer.


 Overordnet inddeling 


Faststoffysik 	 21 VIP 	 1 ATAP 
Atomfysik   	 1 VIP 	    
Subatomarfysik 	 20 VIP 	 5 ATAP 
Komplekse systemer 	 6 VIP 	   
Generel fysik 	 2 VIP 	    
Astrofysik, Astronomi 	 18 VIP 	 3 ATAP 
Geofysik 	 13 VIP 	 3 ATAP 
NBIfAFG infrastruktur 	 	 2,5 ATAP 
Ialt 	 81 VIP 	 14,5 ATAP 


* 2cm 2 af ATAP-stillingerne er for tiden eksternt aflønnede. Områdeopdeling 

 Astronomisk Observatorium AO1 	 Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi 	 
  	 H.E. Jørgensen 	 I. Novikov 
  	 L. Hansen   	 J. Hjorth 
  	 Å. Nordlund(delvis) 	 P.K. Rasmussen 
  	 P.R. Christensen (NBI) 	 

AO2 	 Mælkevejen: struktur, udvikling 	 
  	 J. Andersen 	 E. Heyn Olsen 
  	 J. Knude  	 Å. Nordlund(delvis) 

AO3 	 Stjerner: struktur, udvikling 	 
  	 J.V. Clausen 	 B. Helt 
  	 U.G. Jørgensen 	 Å. Nordlund(delvis) 
  	 J.O. Petersen$^ * $ 	 
AO4 	 Astrometri 	 
  	 O.H. Einicke 	 L. Helmer 
  	 E. Høg 	 

AO5 	 Småplaneter 	  
  	 J. Fogh Olsen 	 

AO6 	 Instrumentation og Computing 	 
  	 J. Klougart(ATAP) 	 P. Nørregård(ATAP)
  	 C. Skovmand (ATAP) 	 
 Geofysisk Afdeling GA1 	 Faste jords fysik 	 
  	 K. Mosegaard 	 C.C. Tscherning 
  	 T. Risbo   	 

GA2 	 Klimastudier: meteorologi, oceanografi 	og glaciologi 
  	 J.R. Bates 	 H. Brink Clausen 
  	 D. Dahl-Jensen 	 N. Gundestrup(ATAP) 
  	 C.U. Hammer 	 A.W. Hansen 
  	 H. Hundahl(ATAP) 	 S. Johnsen 
  	 D. Quadfasel 	 G. Shaffer 
  
GA3 	 Dynamisk meteorologi 	 
  	 E. Rasmussen$^ * $  	 

GA4 	 Optisk oceanografi 	 
  	 N.K. Højerslev   	 

GA5 	 Computing 	 
  	 J. Bouchikas(ATAP) 	 

 Niels Bohr Institutet og Ørsted Laboratoriet 
Eksperimentel fysik:FE1 	 Atomfysik 	  
  	 N.O. Andersen 	 

FE2 	 Faststoffysik 	 
  	 J. Als-Nielsen 	 H.H. Andersen 
  	 J. Borggreen 	 O.P. Hansen 
  	 A. Johansen 	 E. Johnson 
  	 J.M. Knudsen 	 P.E. Lindelof 
  	 M.B. Madsen 	 J. Staun Olsen 
  	 M. Olsen 	 F. Berg Rasmussen 
  	 L. Sarholt 	 C. Sørensen(ATAP) 
  	 S. Steenstrup(delvis) 	 E. Veje 

FE3 	 Højenergifysik 	 
  	 J.D. Hansen 	 J.R. Hansen 
  	 P. Hansen 	 B. Nilsson 


BN arbejder også som systemansvarlig ved NBI. 


FE4 	 Kernefysik 	 
  	 H. Bøggild 	 J.J. Gaardhøje 
  	 G. Hagemann 	 O. Hansen 
  	 B. Herskind 	 A. Holm(ATAP) 
  	 J.S. Larsen$^ * $ 	 G. Sletten 

FE5 	 Komplekse systemers fysik 	 
  	 C. Ellegaard 	 M. Levinsen 

FE6 	 Infrastruktur 	 
  	 H. Bertelsen(ATAP) 	 A. Lindahl(ATAP) 
  	 R.S. Laursen(ATAP)$^ * $ 	 M.C. Olesen$^ * $ 
  	 B.S. Nielsen(ATAP) 	 B. Nordström(ATAP, 50
  	 U. Serges(ATAP) 	 

Teoretisk fysik:FT1 	 Faststoffysik 	 
  	 B. Andresen 	 Per Hedegård 
  	 K. Flensberg 	 J. Jensen 
  	 H. Nielsen 	 H. Smith 
  	 S. Steenstrup(delvis) 	 

FT2 	 Højenergifysik 	 
  	 J. Ambjørn 	 P.H. Damgaard 
  	 Holger Bech Nielsen 	 Poul Olesen 
  	 J. Lyng Petersen 

FT3 	 Kernefysik 	 
  	 J.Bang$^ * $ 	 J. Bondorf 
  	 T. Døssing 	 A. Jackson 

FT4 	 Komplekse systemers fysik 	 
  	 P. Bak 	 P. Cvitanovi\' c 
  	 B. Lautrup 	 M. Høgh Jensen 

FT5 	 Generel fysik 	 
  	 U. Larsen 	 O. Ulfbeck 


Navne markeret med en $^ * $ betegner personer, som har fået bevilget 
fratrædelse inden 1. oktober 1999. 

 Supplerende beskrivelse af visse områder 

For en del af områderne er opdelingen ovenfor ret grovmasket og en
supplerende beskrivelse af en del områder er på sin plads.


 GA2 Klimastudier 


Området udgør en helhed, men omfatter tre forskellige fag: 


GA2-A 	 Meteorologi 	 J.R. Bates 
   	 A.W. Hansen 	 
GA2-B 	 Oceanografi 	 D. Quadfasel 
   	 G. Shaffer 	 
GA2-C 	 Glaciologi 	 H. Brink Clausen 
   	 D. Dahl-Jensen 	 N. Gundestrup(ATAP) 
   	 C.U. Hammer 	 S. Johnsen 

 FE2 Eksperimentel faststoffysik 


Området består af en række ret uafhængige laboratorier. 


FE2-A 	 Röntgenfysik 	 Jens Als-Nielsen 

FE2-B 	 Nanofysik 	 P.E. Lindelof 
   	 J. Borggreen 	 C. Sørensen(ATAP) 

FE2-C 	 Materialefysik 	 H.H. Andersen 
   	 E. Johnsen 	 A. Johansen 
   	 M. Olsen(50
   	 J.S. Olsen   	 S. Steenstrup(delvis) 

FE2-D 	 Halvledere, optik 	 E. Veje 

FE2-E 	 Kompression: uniaksial 	 O.P. Hansen 

FE2-F 	 Kernemagnetisme 	 F.B. Rasmussen 

FE2-G 	 Mars overflade, Mössbauer 	 J.M. Knudsen 
   	 M.B. Madsen 	 M. Olsen(50


Område C består af to forskellige laboratorier, et for Röntgenstråling 
(J.S. Olsen) og et med acceleratorer og elektronmikroskopi (resten). 


 Eksperimentel kernefysik 


Området består af tre grupperinger, som arbejder med forskellig
instrumentation og ved forskellige acceleratorer. I metodik er A og B
grupperne nærmere eksperimentel højenergifysik end kernestruktur. 
A-gruppen er CERN relateret. 


FE4-A 	 Relativistisk tungionfysik 	 H. Bøggild 
   	 J.J. Gaardhøje 	 O. Hansen 
   	 A. Holm(ATAP) 	  
FE4-B 	 Kernestruktur, kernereaktioner 	 J.S. Larsen$^ * $ 
FE4-C 	 Kernestruktur, gammaspektroskopi 	 G. Hagemann 
   	 B. Herskind 	 G. Sletten 


 Alle tre grupper bruger
NBIs fælles tekniske infrastruktur sammen med høj\-energi og
komplekse systemers fysik. 


 FE6 Infrastruktur 


Infrastrukturgruppen FE6 har vidt forskellige opgaver: 


Elektronik 	 NBI, arbejdssted på NBI 	 H. Bertelsen 
Elektronik 	 NBI, arbejdssted på NBI 	 A. Lindahl 
Mekanisk konstruktion 	 NBIfAFG, arbejdssted på ØL 	 R.S. Laursen$^ * $ 
Administration, teknik 	 NBI, arbejdssted på NBI 	 M.C. Olesen$^ * $ 
Teknisk leder 	 NBI, arbejdssted på NBI 	 B.S. Nielsen 
Administration, databaser 	 NBIfAFG 	 B. Nordström 
Netværk, sikkerhed 	 NBIfAFG, arbejdssted NBI/GA 	 U. Serges 

 FT1 Teoretisk faststoffysik 


Opdelingen nedenfor svarer til arbejdsmønsteret. Gruppen ønsker ikke at 
opfattes som en enkelt forskningsgruppe med en leder, men som en række
rimeligt selv\-indeholdte aktiviteter. 


FT1-A 	 Faststoffysik generelt 	 P. Hedegård 
   	 K. Flensberg 	 J. Jensen 
   	 H. Nielsen  	 H. Smith 
FT1-B 	 Termodynamik, inverse metoder 	 B. Andresen 
FT1-C 	 Maksimum entropi metoden 	 S. Steenstrup(delvis) 


JJ arbejder fortrinsvis med magnetisme i sjældne jordarter og HN med kvante
Hall effekten ved forsvindende magnetfelt.


 FT4 Komplekse systemers fysik 


Komplekse systemers fysik er skabt omkring CATS centret, men der er nu en
vis gruppering, som dog ikke er så distinkt, som tabellen antyder: 


FT4-A 	 Statistisk fysik, biofysik 	 Per Bak 
   	 M.H. Jensen 	 
FT4-B 	 Kaos 	 P. Cvitanovi\' c  
FT4-C 	 Neurale netværk 	 B. Lautrup  FT5 Generel fysik 


Selv om der kun er to personer i denne kategori, har de intet
samarbejde.


FT5-A 	 Klassisk dynamik, kvantemekanik, måleteori m.m. 	 U. Larsen 
FT5-B 	 Kvantemekanik, symmetrier 	 O. Ulfbeck 

 Inddelingen og NBIfAFGs udviklingsplan 


Udviklingsplan 1997-2005 omfatter en række "indsatsområder", dvs. områder,
som skulle særlig tilgodeses i forbindelse med stillingsbesættelser. Disse
områder er gengivet i den følgende tabel, som også angiver de grupper fra
områdeinddelingen og den supplerende beskrivelse, som svarer til 
indsatsområderne. Indsatsområde 	 Gruppe 
Astrofysik: teori og satellitbårne observationer 	 AO1,delvis AO2-4

CERN-orienteret fysik 	 FE3,FT2,FE4-A, 
           	 delvis FT3 
Eksp. faststoffysik: synkrotronstråle- og nanofysik 	 FE2-A,B og delvis C

Eksperimentel atomfysik 	 FE1 
Højenergifysik: teori i grænseområder 	 delvis FT2 
Jordobservation i samarbejde med DRI 	 GA1 
Klimastudier 	 GA2 
Komplekse systemer, eksperiment, biofysik 	 FE5,FT4-A Begrebet "indsatsområde" er fortolket ret snævert i tabellen, således at
kun det, der er lagt særlig vægt på i den sidste udviklingsplan, er
inddraget. Ordet "delvis" er brugt til at indikere, at ikke alle
medlemmer af en gruppe deltager i indsatsområdet. 

* Funktionsopdeling af NBIfAFG's faste 
TAP-personale 
 
* ved Ole Hansen
 
* 12. februar 1999
 


 


 Indledning 


NBIfAFG blev dannet i 1993 ved sammenlægning af fire ældre institutter. Den
firedelte struktur, der blev NBIfAFGs arv fra de gamle institutter, går
igennem funktionsopdelingen her, da NBIfAFG efter moden overvejelse afholdt
sig fra en gennemgribende ændring af den eksisterende administrative
opbygning. TAP funktionerne er baseret på en hovedopdeling i administrative
og tekniske områder og derunder en afdelingsopdeling. Når afdelingen er
anført som NBIfAFG, er der tale om en funktion, der dækker hele
instituttet, selv om funktionen geografisk og administrativt er placeret på
en afdeling. De fire afdelinger er Astronomisk Observatorium (AO),
Geofysisk Afdeling (GA), Niels Bohr Institutet (NBI) og Ørsted Laboratoriet
(ØL).


 Oversigtstabel 


Funktion 	 Antal 	 personer 
Kontor  	 24 	 
Bibliotek 	 2  
Administration ialt 	 	 26 
Mekaniske værksteder 	 14 	 
Elektronik      	 7 	 
Laboratorieteknikere 	 21 	 
Bygninger og EDB   	 4 	 
Teknik ialt 	 	 46 
 	 	 
TAP ialt 	 	 72 Mange TAP ansatte er på deltid. Der er her regnet med personer. To personer
er eksternt aflønnede.
 Administrative funktioner 

 Institut- og afdelingssekretærer Afdeling 	 Arbejdssted 	 Titel 	 Navn 
NBIfAFG 	 NBI 	 Ekspeditionssekretær 	 Kirsten Skotte Sørensen 
AO    	 AO  	 Kontorfuldmægtig   	 Randi Møller 
GA    	 GA  	 Kontorfuldmægtig   	 Henriette Hansen 
NBI   	 NBI 	 Overassistent    	 Jette Frigalt 
ØL    	 ØL  	 Assistent      	 Betina Dam Sørensen 


Journalisering er under denne gruppes ansvarsområde, ofte
delegeret videre.


 Øvrige sekretariatsfunktioner Afdeling 	 Funktion 	 Titel 	 Navn 
AO    	 Regnskab m.v. 	 Assistent 	 Marianne Bentsen 
     	 Regnskab m.v. 	 Overassistent 	 Torgun Davidsen 
GA    	 Regnskab m.v. 	 Overassistent   	 Christina S. Pedersen 
     	 Receptionist 	 Assistent   	 Charlotte Barnkob 
NBI   	 Regnskab, rejser 	 Assistent 	 Marianne Andersen 
     	 Receptionist 	 Overassistent 	 Anne Kate Fjordstrand 
     	 Regnskab m.v. 	 Assistent 	 Aase Hellsten 
     	 Regnskab m.v. 	 Overassistent 	 Lene Raundorf 
     	 Kassefunktion m.v. 	 Overassistent 	 Hanne Vedel 
ØL    	 Regnskab m.v. 	 Overassistent 	 Helle Job 
     	 Regnskab m.v. 	 Overassistent 	 Alfred Jensen 
     	 Journal m.v. 	 Overassistent 	 Marianne Henriksen 
NBIfAFG(ØL)	 Undervisning 	 Kontorfuldmægtig 	 Frank Kristensen 
     	 Undervisning 	 Kontorfuldmægtig 	 Kirsten Mortensen 
NBIfAFG(NBI)	 Sekretariatsleder 	 Korrespondent 	 Ulla Holm Hansen 
     	 Boliganvisning 	 Kontorfuldmægtig 	 Lisa Friding 
     	 Boliganvisning 	 Assistent 	 Hanne N. Christensen  Bibliotek Afdeling 	 Funktion 	 Titel 	 Navn 
NBIfAFG(NBI) 	 Biblioteksleder 	 Bibliotekar 	 Lisbeth Dilling 
AO/GA  	 Bibliotekar 	 Bibliotekar 	 Lone Gross  Gruppesekretærer Gruppe 	 Afdeling 	 Titel 	 Navn 
Komplekse systemer 	 NBI 	 Overassistent 	 Dorte Glass 
Højenergi, teori  	 NBI 	 Overassistent 	 Anne-Mette Lund 
Glaciologi 	 GA 	 Laborant 	 Ellen Chrillesen(50


Dorte Glass er eksternt aflønnet.
 Tekniske funktioner 


 Mekaniske værksteder Afdeling 	 Arbejdssted 	 Titel 	 Navn 
NBIfAFG/ 	 ØL     	 Ing.-assistent 	 Morten Christensen(60
KI    	       	 Teknisk assistent 	 Steen F. Jensen(50
     	       	 Forskningtekniker 	 Henrik J. Hansen 
     	       	 Ing.-assistent 	 Mogens Jæhger(60
     	       	 Værkstedsleder 	 Jørgen Jørgensen(60
     	       	 Teknisk tegner 	 Jan Makropoulus(50
     	       	 Ing.-assistent 	 Henning B. Pedersen(60
     	       	 Ing.-assistent 	 Ib Vinde(60

AO    	 AO     	 Ing.-assistent 	 Morten L. Jensen 
     	       	 Ing.-assistent 	 Niels Michaelsen 
NBI   	 NBI     	 Ing.-assistent 	 Leif Antvorskov(50
     	       	 Ing.-assistent 	 Erik G. Jakobsen 
     	       	 Ing.-assistent 	 Ejner Petersen 
     	       	 Ing.-assistent 	 Ole Slott 


Centralværkstedet drives i fællesskab med Kemisk Institut og er 
en del af H.C. Ørsted Institutets fælles infrastruktur. NBIfAFG bidrager med
4,75 årsværk til HCØs infrastruktur og yderligere med et fuldt årsværk til
Henrik J. Hansen. Procenttallene giver den del af de pågældenes arbejdstid 
som i gennemsnit kan disponeres af NBIfAFG. 


 Elektronikværksteder 


Afdeling 	 Titel 	 Navn 
AO    	 Teknisk assistent 	 Hans H. Larsen 
     	 Teknisk assistent 	 Torben Knudsen$^ * $ 
NBI   	 Forskningstekniker 	 Fin Hansen 
     	 Forskningstekniker 	 Jimmy C. Hansen    
     	 Forskningstekniker 	 Tommy B. Larsen 
     	 Forskningstekniker 	 Ole B. Rasmussen 
ØL    	 Ing.-assistent   	 Edgar Meissner 
     	 Elektroniktekniker 	 Bent N. Jensen 


 Laboratorieteknikere Afdeling 	 Gruppe 	 Titel 	 Navn 
AO    	 Teknisk infrastruktur 	 Teknisk tegner 	 Karl Augustesen 
     	 Teknisk infrastruktur 	 Teknisk assistent 	 Hugo Hansen 
GA    	 Glaciologi(GA5) 	 Laborant 	 Anita Boas 
     	 Glaciologi(GA5) 	 Laborant 	 Ellen Chrillesen(50
     	 Glaciologi(GA5) 	 Ing.-assistent 	 Steffen B. Hansen 
     	 Glaciologi(GA5) 	 Laboratorietekniker 	 Peter Iversen 
     	 Oceanografi(GA2-B) 	 Ing.-assistent 	 Jørgen Holck 
     	 Fast Jords Fysik(GA1) 	 Ing.-assistent 	 Ole Kristensen$^ * $ 
NBI   	 Eksp. infrastruktur 	 Forskningstekniker 	 John Engelhardt 
     	 Eksp. infrastruktur 	 Forskningstekniker 	 Niels Lindegaard 
     	 Eksp. infrastruktur 	 Forskningstekniker 	 Erik K. Olsen 
     	 Eksp. infrastruktur 	 Forskningstekniker 	 Jens Sørensen 
     	 Eksp. infrastruktur 	 Laboratoriemester 	 Jørn Westergaard 
     	 Eksp. infrastruktur 	 Laborant 	 Jette Sørensen 
ØL    	 Nanofysik(FE2-B)   	 Kemotekniker  	 Nader Payami 
     	 Materialefysik(FE2-C) 	 Ing.-assistent 	 Bjarni Bechmann 
     	 Eksp. infrastruktur  	 Ing.-assistent 	 Michael Bernt 
     	 Eksp. infrastruktur  	 Teknisk assistent 	 Jan B. Christensen 
     	 Eksp. infrastruktur  	 Ing.-assistent 	 Finn Ferrall 
     	 Eksp. infrastruktur  	 Laboratorietekniker 	 Inger M. Jensen 
     	 Eksp. infrastruktur  	 Ing.-assistent 	 Kjeld Jensen 
     	 Eksp. infrastruktur  	 Forskningstekniker 	 Carsten Mortensen 
     	 Eksp. infrastruktur  	 Ing.-assistent 	 Bent Pettersson 


Næsten alle teknikere ved værksteder og grupper deltager i opbygning og
vedligeholdelse af fysikøvelser. Peter Iversen er eksternt aflønnet. Bygningsfunktioner m.v. Afdeling 	 Funktionsområde 	 Titel 	 Navn 
NBI   	 NBI og Rockefeller 	 Betjent      	 Niels P. Eriksen 
     	 NBI og Rockefeller 	 Inspektør     	 Flemming B. Hansen 
     	 NBI (EDB assistance) 	 Programmør 	 Henny Bork 
     	 NBI (Lager, m.v.)  	 Ing.-assistent 	 Leif Antvorskov(50


Navne markeret med en $^ * $ betegner personer, som har fået bevilget
fratrædelse inden 1. oktober 1999.
 

 Relationer til VIP og ATAP inddelingen 


Med få undtagelser administreres der på tværs af den videnskabelige 
område\-inddeling. Undtagelserne er anført i tabellen "Gruppesekretærer".
Gruppen teoretisk høj\-energifysik (FT2) har sin egen sekretær på grund af
gruppens meget store internationale gæstevirksomhed. Det samme gør sig
gældende for komplekse systemers fysik (FT4 og FE5). Glaciologi gruppen
GA5 bruger en laborant til den omfattende regnskabsførelese i
forbindelse med årlige boringer på Grønland, anslået til ca 50
arbejdstiden. Endvidere har gruppens
professor en fuldtidssekretær lønnet over eksterne midler. I
forbindelse med DANSYNC centret (FE2-A) på Ørsted Laboratoriet er der
ansat en deltidssekretær lønnet delvis for centrets eksterne midler, delvis
via tilskud fra anden side. 

Den tekniske infrastruktur opererer også for det meste på tværs af de
videnskabelige områdeinddelinger. Undtagelserne for denne hovedregel kan
findes i tabellen "Laboratorieteknikere".


| NBI_top | NBI News |