NBIfAFG best.moede 99-12

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 07 Oct 1999 09:18:32 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi,
Fysik og
Geofysik 


  Københavns Universitet 
6. oktober 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-12 
  
 tirsdag den 28. september 1999 kl. 11:00-12:00å "Rolighed",
Skodsborg. 


Tilstedeværende:  Nils O. Andersen (NOA), Claus U. Hammer
(CUH), 
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN),
 John Renner Hansen (JRH) (substitut for Ole Hansen),
 Hanne N. Christensen (HNC), Steffen Bo Hansen (SBH),
 M. Kristoffer Haldrup (MKH), Michael Galouzis (MG).
Sekretær:  Kirsten Skotte
  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-11 godkendtes.
  Meddelelser: 

Ingen.

  Beslutninger: 


1)
 Ansøgning fra forskningstekniker Tommy Bomand Larsen om orlov uden løn 

Forskningstekniker Tommy Bomand Larsen, NBI, har ansøgt om orlov uden
løn i perioden 01/11/1999-31/10/2000, da han har fået tilbudt en anden
stilling. Afdelingen støtter ansøgningen. Den ansøgte orlov blev bevilget.

2)
 Ansøgning fra NBI om vikar for Tommy Bomand Larsen 

NBI har ansøgt om at måtte opslå et vikariat til erstatning for Tommy
Bomand Larsen. Da der er overforbrug på TAP-rammen for 2000, kan et
vikariat ikke umiddelbart bevilges, men ønsket vil blive prioriteret ind,
når eventuelle ledige årsværk i 2000 skal disponeres.


3)
 Ansøgning fra AO om fuldtidsansættelse af bibliotekar Lone
Gross 

På baggrund af arbejdssituationen på biblioteket i Rockefeller Komplekset
har AO ansøgt om, at Lone Gross' arbejdstid øges fra
32 timer/uge til 37 timer/uge. Det ansøgte blev bevilget.


4)
 Ansøgning fra lektor Erik Høg om undervisningsfritagelse og nedsat
arbejdstid 

Lektor Erik Høg, AO, har ansøgt om undervisningsfritagelse i perioden
01/01/2000-30/06/2002 og arbejdstidsnedsættelse fra 37 timer/uge til
22 timer/uge for at kunne hellige sig et større forskningsprojekt i tiden
op til pensioneringen. Ansøgningen var anbefalet af afdelingen og godkendt af
Undervisningsudvalget, og det ansøgte blev bevilget.

5)
 Ansøgning fra professor Jens Als-Nielsen om
undervisningsfritagelse forår 2000 

Professor Jens Als-Nielsen, ØL, har ansøgt om undervisningsfritagelse
for i perioden fra medio februar til medio maj 2000 med løn fra KU at
kunne forlægge sin forskning til ESRF i Grenoble. Afdelingen anbefaler
ansøgningen. Det ansøgte blev bevilget under forudsætning af
Undervisningsudvalgets god\-kendelse.


6)

 Bedømmelesudvalg for seniorforsker Niels Hessel Andersen, Risø, som
adjungeret professor 

Følgende bedømmelsesudvalg indstilledes:


Professor Hans R. Ott, Eidgen\" o ssische Techniske
Hochschule-H\" o nggerberg, Schweiz
Professor Jens Als-Nielsen, ØL  (formand) 
Docent Poul Erik Lindelof, ØL7)
 Rekrutteringsudvalg under fakultetet 

Fakultetet har med brev af 20/09/1999 henvendt sig til studieledere og 
institutledere og udbedt sig forslag til medlemmer af et
rekrutteringsudvalg, der kan koordinere og udvide fakultetets bestræbelser
på at øge rekrutteringen af studerende.

Studieleder Jørn Dines Hansen har foreslået stud.scient. Bo Frederiksen.
NBIfAFG's bestyrelse kan støtte, men er dog betænkelig ved den i
forvejen store administrative belastning af Bo Frederiksen.
 
8)
 Ansøgning om støtte til follow-up tur (opfølgning af
rusarrangementer og rustur) 

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Sara Thofte og Lærke Bang
Jacobsen om støtte til en follow-up tur for ca. 100 
1.års-studerende. 10.000 kr. blev bevilget under forudsætning af
fremlæggelse af et fagligt program.

9)
 Indkaldelse fra fakultetet af revideret udviklingsplan 

Med brev af 06/09/1999 har fakultetet indkaldt revision af den faglige 
udviklingsplan.

NBIfAFG's bestyrelse vil inddrage forskningsudvalget i revisionen.
Den reviderede plan skal indsendes 06/12/1999.

  Bemærkninger: 


1)
Stud.repræsentanterne Jacob Trier Frederiksen og Rasmus
Pinholt er trådt ud af NBIfAFG's bestyrelse. Suppleanterne M.
Kristoffer Haldrup og Michael Galouzis er nu faste medlemmer.2)
 Bestyrelsesmøder 


Følgende bestyrelsesmøder aftalt:


Onsdag 	 27. 	  oktober 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI 
Onsdag 	 17. 	 november 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI
Onsdag 	 8. 	 december 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI


 Bemærk venligst mødet den 27. oktober (som ved en skrivefejl i
mødereferat 99-11 var anført med en forkert måned)!
Nils O. Andersen

| NBI_top | NBI News |