Kroppens kaput som organisme

- fra urørlighed til cyberkrop.

Claus Emmeche <http://www.nbi.dk/~emmeche >

Resummé:
Kroppen er ikke længere vores egen. Fremtidens krop indgår i en tæt symbiose med videnskab og teknologi, uanset om den har fået implanteret kunstige dele eller ej. Den er i dybeste forstand en cyberkrop, hvor information, kontrol og risiko er i fokus. Hvordan er cyberkroppen ved at blive skabt af videnskab og teknologi? Og hvad er i det hele taget en krop? Når videnskaben nedbryder kroppens urørlighedszoner, må vi opbygge en filosofisk forståelse af kroppens biologi, kultur og tekno-interfaces.


Artiklen her er oprindeligt skrevet til "Den virtuelle debatbog" fra år 2000, til Experimentariums udstilling Future Body.
      I "Den virtuelle debatbog" havde Experimentarium i samarbejde med Det Etiske Råd samlet en gruppe på 17 forskere indenfor feltet krop og teknologi. De beskrev i artikelform deres arbejdsfelt, gav et bud på udviklingen i den nærmeste fremtid (5-15 år) og diskuterede nogle af de moralske og etiske dilemmaer, der knytter sig til udviklingen. Debatbogen med de øvrige artikler fandtes tidligere på webadressen http://www.experimentarium.dk/dk/udstillinger/future_body/debatbog/

Gads forlag har udgivet artikler fra denne sammenhæng på bogform. En redigeret version af den oprindelige artikel findes her,

Gert Balling, red.: Homo sapiens 2.0. Når teknologien kryber ind under huden. København: Gads forlag, 2002.

Se Gad Forlags hjemmesider.

Artiklen findes ikke længere (pr. august 2002) på denne web-adresse, da man pga. bogudgivelsen har anmodet mig om at fjerne artiklen (selvom der var tale om en anden version). Da artiklen allerede tidligere har været offentliggjort på nettet, står det selvfølgelig enhver søgende sjæl frit for at gå til de offentlige historiske web-databaser, der arkiverer gammelt tidligere offentliggjort materiale fra nettet, fx Internet Archive, og på den måde finde artiklen med URL'en www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/2000b.Krop2f.html her. Men iøvrigt kan bogen som helhed og den redigerede version i bogen anbefales.

*