Mennesket - en samling molekyler


På denne side finder du mere materiale til en af artiklerne, "Mennesket - en samling molekyler" i bogen "Videnskaben eller Gud"
Nedenfor er en litteratur-liste, som inkluderer såvel de tekniske som de mere filosofiske referencer til artiklen "Mennesket - en samling molekyler. Fra Biologisk form til bevidst fornuft" af Claus Emmeche, fra bogen Videnskaben eller Gud?, red. af Uffe Gråe Jørgensen og Bent Raymond Jørgensen, DR-forlaget,1996.


Den fulde referenceliste til artiklen :

Litteratur

Baas, Nils A. (1994): "Emergence, Hierarchies, and Hyperstructures", p. 515-537 in: C. G. Langton, ed., Alife III, Santa Fe Studies in the Sciences of Complexity, Proc. Volume XVII, Addison-Wesley, Redwood City, Calif.

Bang, Jens og Benny Lautrup (1992): "Mystifysik", s.174-191 i: Ib Ulbæk og Lars Peter Jepsen, red.: Er der mere mellem himmel og jord? Gyldendal, Kbh.

Berger, Peter L. og Thomas Luckman (1987): Den Samfundsskabte Virkelighed. Lindhardt og Ringhof, København. (orig.: The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge, 1966).

Blitz, David (1992): Emergent Evolution, Kluwer, Dordrecht.

Bohr, Niels (1959): Atomfysik og menneskelig erkendelse. (bd.I: 1959, bd.II: 1964). Schultz, Kbh.

Bohr, Tomas (1992): Bevægelsens Uberegnelige Skønhed. Om kaos. Gyldendal, København.

Bonabeau, Eric W. and G. Theraulaz (1995): "Why do we need artificial life?", p. 303-325 in: Christopher G. Langton, ed.: Artificial Life. An Overview. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Brockman, John (1995): The Third Culture. Simon & Schuster, New York.

Caygill, Howard (1995): A Kant Dictionary. Blackwell, Oxford.

Christiansen, Peder Voetmann (1990): "Peirce som udgangspunkt for tværvidenskab", s. 160-172 i Hans Fink og Kirsten Hastrup, red.: Tanken om enhed i videnskaberne. Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Collin, Finn (1995): "Socialkonstruktivisme", Filosofiske Studier, 15: 45-62. (Inst.f. Filosofi, Pædagogik og Retorik, Kbh.)

Collins, Harry M. (1985): Changing Order: Replication and induction of scientific practice, The Univ. of Chicago Press, Chicago.

Dawkins, Richard (1996): Climbing Mount Improbable. Viking, London.

Depew, David. J. and Bruce H. Weber (1995): Darwinism evolving. System dynamics and the genealogy of natural selection. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Emmeche, C. (1990): Det biologiske informationsbegreb. Forlaget Kimære, Århus.

Emmeche, C. (1991): Det levende spil. Om biologisk form og kunstigt liv. NYSYN, Munksgaard, København.

Emmeche, C. (1993): "Hvad neodarwinismen glemmer", s. 219-242 i: Niels Henrik Gregersen, red.: Naturvidenskab og livssyn, Munksgaard, København.

Emmeche, C. (1995): "Naturfilosofiens genkomst", Kritik (23.årg.) nr.113, s. 15-29.

Emmeche, C., S. Køppe & F. Stjernfelt (1996): "Explaining Emergence: towards an ontology of levels" 45 pp. (accepted for publ. in Journal for the General Philosophy of Science).

Gell-Mann, Murray (1995): Quarken og Jaguaren. Eventyrlige beretninger om det simple og det komplekse. Munksgård/Rosinante, København (orig. udg. 1994).

Goodwin, Brian (1994): How the leopard changed its spots. The evolution of complexity. Charles Scribner's Sons, New York.

Ho, Mae-Wan and Peter T. Saunders, eds. (1984): Beyond neo-Darwinism, Academic Press, London.

Hoffmeyer, Jesper (1993): En snegl på vejen. Om betydningens naturhistorie. Rosinante/ Munksgaard, Kbh.

Hofstadter, Dougles R. (1979): Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. Harvester Press, London. (Dansk udg. 1992, Aschehoug, København).

Horkheimer, Max og Theodor W. Adorno (1993): Oplysningens Dialektik. Filosofiske Fragmenter. Gyldendal, København. (1. da. udg. 1972; orig.: "Dialektik der Aufklärung", 1944, Social Studies Association, New York).

Kant, Immanuel (1784): "Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?" Slagmark nr.9, s. 82-88, 1987 (opr. i Berlinische Monatschrift).

Kant, Immanuel (1790): Kritik der Urteilskraft. [The Critique of Judgement. (transl. J.C. Meredith), Claredon Press, Oxford, 1964].

Kauffman, Stuart (1993): The Origins of Order. Self-organization and selection in evolution. Oxford University Press, Oxford.

Kauffman, Stuart (1995): At Home in the Universe. The search for the laws of complexity. Viking, Oxford & London.

Knudsen, Sanne (1996): By the grace of gods - and years and years of evolution. Analysis of the development of metaphor in scientific discourse. Ph.D.-thesis, Dept. of Languages and Culture, University of Roskilde.

Küppers, B.-O. (1990): Information and the origin of life, MIT Press, Cambridge, Mass.

Køppe, Simo (1990): Virkelighedens Niveauer, Gyldendal, København.

Lewin, Roger (1992): Complexity. Life at the edge of chaos. Macmillan, New York.

Maturana, H.R. & F.J. Varela (1980): Autopoiesis and Cognition, D.Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland.

Maturana, H.R. & F.J. Varela (1987): Kundskabens Træ, Forlaget Ask, Åbyhøj.

Maynard Smith, J.; R. Burian, S. Kauffman, P. Alberch, J. Campbell, B. Goodwin, R. Lande, D. Raup and L. Wolpert (1985): "Developmental constraints and evolution." Quart. Rev. Biol. 60 (3): 265-287.

Mayr, Ernst (1974): "Teleological and teleonomic, a new analysis." Boston Stud. Philos. Sci. 14: 91-117.

McShea, Daniel W. (1991): "Complexity and evolution: What everybody knows". Biology and Philosophy 6 (3): 303-324.

Needham, Joseph (1943): Time: The Refreshing River. George Allen & Unwin, London.

Pattee, H.H. (1989): "Simulations, realizations, and theories of life," pp. 63-77 in: Artificial Life (Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, Vol. VI), Langton, ed., Addison-Wesley, Redwood City, Calif.

Pedersen, Stig Andur (1987): "Fra dødens til livets naturvidenskab: En diskussion af Prigogines og Stengers nye pagt mellem menneske og univers", Paradigma 1. årg. (nr.2): 5-14.

Pedersen, Stig Andur (1996): "Kuhns videnskabsfilosofi, dens betydning og udvikling", s. 7-44 i: Thomas S. Kuhn: Videnskabens Revolutioner. Fremad, København. (1. eng. udg.: 1962).

Peirce, Charles S. (1877): "The Fixation of Belief", Popular Science Monthly (genoptrykt i p.5-22 i Philosophical Writings of Peirce. ed. Justus Buchler, Dover Publi-cations, New York 1955).

Ravn, Ib, m.fl. (1994): De nye videnskabers ord. Munksgaard-Rosinante, København.

Requardt, M. (1991): "Gödel, Turing, Chaitin and the question of emergence as a meta-principle of modern physics. Some arguments against reduction", World Futures 32: 185-196.

Riedl, Rupert (1978): Order in Living Organisms. A Systems Analysis of Evolution. John Wiley & Sons, Chichester. [trans. of Die Ordnung des Lebendigen, Verlag Paul Parey, Hamburg 1975.]

Rosenberg, Alex (1996): "A field guide to recent species of naturalism", Brit. J. Phil. Sci. 47: 1-29.

Schneider, T.D. (1991): "Theory of molecular machines, I-II", J. theor. Biol. 148, 83-137.

Schrödinger, Erwin (1944): What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. (Reprint 1962). Cambridge University Press, Cambridge.

Searle, John (1992): The Rediscovery of the Mind. The MIT Press, Cambridge, Mass.

Siggaard Jensen, Hans (1990): "Mangfoldighedens paradigmer. Om enhedsvidenskab og typer af systemer", s. 88-113 i Hans Fink og Kirsten Hastrup, red.: Tanken om enhed i videnskaberne. Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Siggaard Jensen, Hans (1992): "Nørretranders uberegnelighed", s. 129-143 i Willy Thrysøe og Ole Fogh Kirkeby, red.: Krop, Intuition og Bevidsthed. Tiderne Skifter, København.

Sørensen, Villy (1992): Den frie vilje. Et problems historie. Reitzels Forlag, København.

Thom, René (1983): Mathematical Models of Morphogenesis. Ellis Horwood, Chichester.

Wicken, Jeffrey S. (1987): Evolution, Thermodynamics, and Information. Extending the Darwinian Program. Oxford University Press, Oxford.

Witt-Hansen, Johannes (1985): Filosofi. Gyldendal, København.

*