Hjem
  Alment
  Temabibliotek
  Nyt
  Links
 
 
 
  KU-Nat
  KU-Sund
  KVL
  DFU
  DTU
  RUC
     

 

websted for undervisere i fagets videnskabsteori:

Fagets Videnskabsteori på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 

Videnskabsteori på DTU
DTU er et stort universitet med mange afdelinger, og adskillige steder råder man over forskere og undervisere med kompetencer, der enten kombinerer en ingeniørmæssig baggrund med kompetencer indenfor de centrale dele af videnskabsteori, sociologi, etik og/eller historie, eller mere direkte kvalificerer til undervisning i elementer af fagets videnskabsteori. Dette gælder ikke alene ansatte fra (det tidligere Institut for Teknologi og Samfund og det nuværende) Instititut for Produktion og Ledelse, ligesom (den tidligere enhed Ingeniøruddannelsernes Didaktik og det nuværende) LearningLab DTU, men også en række andre enkeltpersoner. DTU har været og er stadig i en omstillingsproces med mange nye enheder, og det er endnu ikke på alle uddannelserne på DTU helt klarlagt hvor ansvaret for og ressourcerne til at udvikle og gennemføre de nye kurser i videnskabsteori ligger. Mange interesserede og kompetente forskere og undervisere er forpligtet på nye udviklingsopgaver i andre dele af uddannelserne. Man kan derfor forvente at ledelsen tager skridt til at sikre udviklingsarbejdet de nødvendige vilkår.

 

ASM på DTU
Bemærk, at søges på "Fagets Videnskabsteori" på DTUs websider, fremgår det, at videnskabsteorikurser falder under kategorien "ASM" kurser, den lokale betegnelse for "arbejdsmiljø-, miljø- og samfundsfaglige kurser" (en oversigt over disse her).Links til DTU's sider:
Danmarks Tekniske Universitet
Ny bachelor/kandidatstruktur fra 1. sept. 2004

Teknologihistorie, et fagområde på DTU, hvor man underviser i teknologihistorie samt indsamler og registrer genstande, der kan være med til at dokumentere DTU's historie og vil kunne bruges til undervisningsformål. På dette site findes der generel information om teknologihistorie, kursusinformation for studerende, oplysninger om DTU's indsamling af historisk interessante genstande samt links til museer, organisationer og andre universiteters afdelinger for teknologihistorie.

LearningLab DTU.

• Center for Didaktik og Metodeudvikling (CDM) - var et center som også beskæftigede sig med videnskabsteoretiske emner på DTU. Se her en arkiveret side (www.cdm.dtu.dk/forskning.html hos Internet Archive) om forskningen ved CDM; bemærk at de fleste af de personer der angives her ikke længere findes her (ligesom CDM ikke eksisterer men er delvist opsuget af LearningLab DTU).

• Filosofikum og AMS kurser på DTU - et oplæg til struktur og indhold (fra okt. 2002, arkiveret som http://www.pf.dtu.dk/pf/polytinget/021106/Filosofikum_ogAMSpaaDTU.htm i Internet Archive ).

• Jan K. Møllers oplæg "Diskussionsoplæg til de faglige råd og UDU om AMS-kurser og ingeniør fagets videnskabsteori" (fra 2002, arkiveret i Internet Archive).

 
 

Sidste overskrift
[denne side er under udarbejdelse]

 

no logo?