Hjem
  Alment
  Temabibliotek
  Nyt
  Links
 
 
 
  KU-Nat
  KU-Sund
  KVL
  DFU
  DTU
  RUC
     

 

websted for undervisere i fagets videnskabsteori:

Fagets Videnskabsteori på Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU)

 
På en af DFU's websider (her) hedder det, at "Farmaceuter er uundværlige medarbejdere i industriens udvikling af nye lægemidler. I forskningsafdelingerne finder de frem til nye lægemiddelstoffer eller sætter ressourcerne ind på at forbedre allerede eksisterende. Halvdelen af kemikerne i lægemiddelindustriens forskningsafdelinger er farmaceuter!". Videre, om farmaceiter på apoteket, at de "støtter lægerne i valg af lægemidler, informerer patienterne om dosering, virkninger og bivirkninger og har ansvaret for, at recepter ekspederes efter gældende regler"; og om farmaceuter i det offentlige, at de "beskæftiger sig med forskning og undervisning på de lange videregående uddannelser (herunder på DFU) samt andre uddannelsessteder, hvor farmaceuter f.eks. deltager i uddannelsen af farmakonomer, bioanalytikere, sygeplejersker og procesteknologer". Det er oplagt, at kritisk indsigt i videnskab, videnskabelighed, forskningsetik, standarder for kliniske o.a. tests af lægemidler m.v. hører til centrale emner, der både indgår i de farmaceutiske fag og må indarbejdes i forbindelse med undervisningen i disse fags videnskabsteori.

Videnskabsteori på DFU
Den tidligere Farmaceutiske Højskole er nu et universitet med de samme forpligtelser til at udbyde undervisning i "fagets videnskabsteori" som de øvrige universiteter (her: de farmaceutiske fags videnskabsteori).

Kurset i videnskabsteori har kørt før, men ikke under den nye FVT-ordning, og det eksisterer p.t. i to sektioner, et egentligt obligatorisk, men kun 3 ECTS videnskabsteorikursus (beliggende i 3. semester), og et etik-kursus. Der forestår endnu et arbejde med at udvikle fagets videnskabsteori på DFU, integrere de to kurser indbyrdes og med resten af fagene på uddannelsen. Centrale kræfter i dette arbejde er Søren Nors Nielsen, som er ansvarlig for videnskabsteorikurset, og Klavs Møldrup, som står for etik-kurset.

Man kan derfor forvente at ledelsen tager skridt til at sikre udviklingsarbejdet de nødvendige ressourcer. Der er p.t. (marts 2005) begyndende kontakter mellem involverede lærere på DFU og resten af FVT-gruppen.

 

Litteratur

• Tom Børsen Hansen: "Videnskabsteori for farmaceut-, biokemi- og kemistuderende i København", BioZoom 3, 2004 (opdateret kopi her).

Links til DFU's sider:

Danmarks Farmaceutiske Universitet

• Login som "gæst" til Kurset i videnskabsteori i 2004

Videnskabsteorikurset 2005/2006.

Studieplanen 2005_2006 for de farmaceutiske uddannelser.

Siden vil opdateres løbende
[denne side er under udarbejdelse]

 

no logo?