Hjem
  Alment
  Temabibliotek
  Nyt
  Links
 
 
 
  KU-Nat
  KU-Sund
  KVL
  DFU
  DTU
  RUC
     

 

websted for undervisere i fagets videnskabsteori:

Fagets Videnskabsteori på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU

 

Videnskabsteori på fakultetet
På Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er der stor forskel på den stilling videnskabsteori (før den nye ordning) har indtaget på de enkelte studier. På matematik, biologi, idræt og geografi har man i mange år undervist i hhs. matematikhistorie, og fagrettet videnskabsteori for biologer, idrætsstuderende og geografer. På disse fag skal denne undervisning justeres, opgraderes eller tilpasses den nye situation. På andre fag, som fx geologi, kemi, biokemi, fysik, har der ikke eller i kun sporadisk omfang forekommet udbud af frivillige kurser i videnskabsteori, og på mange institutter mangler undervisere, der har den for undervisningen ideelle dobbeltkvalifikation i form af såvel en naturvidenskabelig som en videnskabsteoretisk forskningsbaggrund.

 

FVT og den nye blokstruktur
På det naturvidenskabelige fakultet indførtes pr. sept. 2004 en blokstruktur (beskrivelsen kan downloades her), som betyder at undervisningen opdeles i 4 blokke pr. år, hvor hver blok omfatter enten et stort kursus på 15 ECTS eller 2 mindre kurser à 7,5 ECTS. De enkelte studienævn fastlægger beliggenheden af det 7,5 ECTS kursus i fagets videnskabsteori, typisk på en af blokkene på 2. eller 3. år. FVT-gruppen på fakultetet er i dialog med studienævnene om samarbejde på tværs og udviklingen af de enkelte kurser i videnskabsteori.
 

Nyt om kursusudviklingen:

 • Ny rapport: Udvalget for Fagets Videnskabsteori (2009): Rapport om Fagets Videnskabsteori ved studierne på Det Naturvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet (download)

 • Kemi / Biokemi / Nanoteknologi: I efteråret nedsattes en arbejdsgruppe under FVT-gruppen, financieret af studienævnene for kemi, biokemi og nanoteknologi [sidstnævnte hører formelt under studienævnet for fysik], som skulle udarbejde en rapport med forslag til et fælles kursus i videnskabsteori for disse tre studier. Arbejdsgruppen fremlagde deres rapport i dec. 2003, og de tre studienævn enedes om at arbejde på at realisere fælleskurset i videnskabsteori under den nye studieordning. -- Rapporten (et stort Worddokument) kan downloades her.

 • Biologi: I foråret nedsatte FVT-gruppen i samarbejde med studienævnet for biologi en tilsvarende arbejdsgruppe, der til sommer 2004 udarbejder detailforslag til det nye kursus i videnskabsteori for biologer. -- Rapporten er nu færdig (se under nyt) og kan downloades her (en 224K stor .pdf fil) !

 • Andet materiale

 • En kommenteret litteraturliste med forslag til relevant videnskabsteoretisk litteratur indenfor en række forskellige fagområder.
 • Ny dansk videnskabsteoretisk litteratur, en ny bogserie hos Forlaget Samfundslittteratur /Roskilde Universitetsforlag.
 • Pilot-projekt om andre FVT-lignende kurser: Christian Barons undersøgelse af tilgængeligt internationalt undervisningsmateriale på nettet: download her, OBS: en ca. 2,4 Mb stor Word fil. Til inspiration ved kursusplanlægning.
 • Kort intro-artikel om FVT ved fakultetet (til bladet Hovedområdet, maj 2003).
 • FVT-gruppens oplæg af 28/1-2003 (Word dokument) til fakultetets studienævn om tilrettelæggelsen af kurserne.

 • Links til lokale kurser:
  Bemærk at listen p.t. både dækker nuværende kurser på den gamle ordning og de nye 7,5 ECTS FVT-kurser. Flere af de kurser i det netbaserede kursuskatalog, der linkes til nedenfor, er endnu ikke færdig-planlagte men blot foreløbigt anført under det respektive studium.

  De generelle:
       • Naturvidenskabsteori
       • Videnskab og Samfund (se også denne)
       • Naturvidenskabernes fagdidaktik
       • Theory of Science for Ph.D. students

  Biologi:
       • Biologisk Videnskabsteori
       • Erkendelsesteori (et overbygningskursus)

  Biokemi, Kemi, Miljøkemi, og Nanoteknologi:
       • Videnskabsteori og etik

  Datalogi:
       • Datalogiens videnskabsteori

  Fysik (og Astronomi, Biofysik, Geofysik og Meteorologi):
       • Fysikkens videnskabsteori og etik

  Geografi:
       • Metoder 1 - Intr. t. videnskabsteori, metode og statistik
       • Videnskabsteori og geografiens idèhistorie (se også her)
       • Videnskabsteori & etik

  Geologi:
       • Geologisk Videnskabsteori (2. år blok 4)

  Idræt:
       • Videnskabsteori og metode (blok 1, A-modul)
       • Videnskabsteori og metode II (A-modul)
       • Idrætsfagets videnskabsteori

  Matematik:
       • Videnskabsteori for de matematiske fag (VtMat) (se også isis-siden)
       • Matematikkens Historie (MAtematik 3MH)
       • Geometriens historie 1770-1920

  Molekylær biomedicin:
       • Fagets videnskabsteori og etik

  Andre lokale links:

  Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier

   

  no logo?