Hjem
  Alment
  Temabibliotek
  Nyt
  Links
 
 
 
  KU-Natfak
  KU-Sund
  KVL
  Farmaceutisk
  DTU
  RUC
     

 

dette er ikke et logo, men:

... videnskabens kat

 

Giver videnskab adgang til sandheder om verden?
Mange har sagt at videnskaben stræber efter sandhed, og sociologer har kaldt sand eller falsk for den basale værdimæssige skelnen i videnskaben som system (Luhmann) eller sagt at "organiseret skepsis" og en upartisk 'desinteresseret' objektiv holdning hører til de basale værdier i videnskab (Merton). Opfyldes bestræbelsen giver videnskaben et sandt billede af verden. Andre har ment, at det højeste videnskaben kan tilstræbe ikke er sandhed men blot teorier og modeller som hensigtsmæssige redskaber til at sammenfatte og redegøre for erfaringer, iagttagelser og målinger. Men de fleste er enige om, at skal videnskaben fungere, må den hvile på en form for systematisk tillid til at dens udøvere følger nogle basale spilleregler. Videnskabsteori tager blandt andet sigte på at belyse dette system af regler som er en forudsætning for at videnskab kan fungere som en social og historisk institution, som en kilde til erkendelse, og som bidragyder til samfundets kulturelle og teknologiske udvikling.

Hvem vogter på videnskaben?
Det videnskabelige system hviler på et system af tillid som generelt fungerer, men en række historiske eksempler på videnskabelig fusk og svindel (eller blot former for "dårlig vidensskabelig praksis") viser, at videnskaben som andre sociale systemer bryder sammen, hvis tilliden brydes og grundlæggende normer tilsidesættes.

 

Billedet
har cirkuleret på internettet under navnet "Extreme Self Confidence". Det vækker her associationer til det ofte skrøbelige grundlag for videnskabelig sikkerhed, og til skråsikkerhed, usikkerhed, og besindelse på en række grænsebetingelser for viden og kunnen. Billedet kan også bringe associationer til visse katte i videnskabshistorien - fysikeren Schrödingers kat, der befandt sig i en noget usikker superposition af liv og død før den blev iagttaget, og videnskabsteoretikeren Chalmers' kat, evigt smilende, som katten hos Alice i Eventyrland, hvis grin som bekendt "blev hængende i luften et stykke tid, efter at selve katten var væk..."

  ... en samfundets skat
En af intentionerne med kurserne i fagets videnskabsteori er at bibringe de studerende redskaber til at kunne forstå videnskab som på den ene side en både succesfuldt, velfungerende og rationel størrelse, men på den anden side en del af det moderne samfund på godt og ondt, potentielt præget af kriser og konflikter, ikke bare om sandhed i forhold til videnskabelige påstande, men også om etisk forsvarlige måder at anvende videnskab på. Videnskab er ikke blot en samfundsmæssig skat af erkendelser, fri, kritisk og "sin egen", den er også bundet af systemer af normer og forpligtelser. Vi håber den har mere end ni liv.