Hjem
  til oversigt over
  Temabibliotek
 
 
 
     

 

websted for undervisere i fagets videnskabsteori:

Tema: Videnskab og offentlighed: Debatten om bioteknologi.

 

Er folk generelt skeptiske overfor bioteknologi - eller hvad handler debatten om?
(Dette tema er taget fra kemi/biokemi/nanoteknologi-rapporten (kan hentes her) og biologi-rapporten (her)).

Tema 6 handler om samspillet mellem forskere og offentligheden, eksemplificeret med debatten om moderne bioteknologi. Temaet vil blive behandlet ud fra forskellige dimensioner:

  1. En formidlingsmæssig dimension. Det er sjældent at formidlingssituationen går glat, idet der ikke er klare regler for hvordan forskning bør formidles, og idet der ofte er skjulte dagsordener hos både forsker og journalist. Her skal de studerende reflektere over de situationer, man som forsker kan risikere at stå i, i mødet med pressen.
  2. En politisk demokratisk dimension. Her er det journalisters og de folkelige bevægelsers tilgang til bioteknologi, der behandles.
  3. En epistemologisk dimension, hvor det drejer sig om hvad vi tror vi ved om arvelighed og gener, og dettes betydning for den offentlige debat. Her tages bl.a. reduktionismeproblematikken op.
De studerende skal bl.a. (jf. punkt 3) reflektere over forholdet mellem den offentlige debat om bioteknologi og den interne videnskabelige debat om arvelighed og gener. Den centrale problematik er forholdet mellem hvad der i den offentlige debat anses for at være kendt viden, og de bagvedliggende "interne" videnskabelige, og videnskabsteoretiske forudsætninger, der ligger til grund for denne viden. I relation til denne dimension skal de studerende analysere og vurdere nogle af de grundlæggende forestillinger om verdens sammensætning, og også diskutere de tilhørende videnskabssyn, der følger med disse forestillinger, og herunder særligt diskutere reduktionismeproblematikken.

Det samlede materiale
Kan dowloades her i form af et tekstdokument i .RTF format: version 1 (fra kemi/biokemi/nanoteknologi-rapporten, 2003); version 2 (fra biologirapporten, 2004).

 

no logo?