HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


NYHEDSBREV NR 206 MARTS 2006
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.com

Natravn

OPSLAG

RUC-modeldag:


Matematiske modeller i biologi: gener og celler


Matematiske modeller og matematisk modelmagt
Torsdag d. 16. marts 2006
10:00-16:00
RUC hus 27


Modeldag(x) er en række heldagsseminarer afholdt gennem årene ved IMFUFA, RUC. Instituttet er bygget op omkring aktiviteter i og om matematik og fysik. Og undersøgelsen af matematiske modellers forskelligartede videnskabsteoretiske status og samfundsmæssige betydning har været en af IMFUFA´s vigtige om-aktiviteter på tværs af matematik og fysik.

Baggrunden for engagementet er en oplevelse af, at den stærkt stigende samfundsmæssige brug af matematiske modeller kalder på øget forbrugeroplysning. Fordi modellernes utilnærmelighed for udenforstående ofte fører til en forveksling af form med indhold: Modeller med væsensforskelle faglige forankringer og teoretisk grundlag vurderes ofte ens, fordi de matematisk set ser ens ud. Og herved kan utroværdige modeller hente falsk legitimitet ved underforstået henvisning til modeller med stor forudsigelseskraft - med de muligheder for manipulation og selvbedrag, der ligger heri.

På modeldagene undersøges og diskuteres forskellige fagligheder og deres brug af forskellige slags matematiske modeller efter tur ud fra eksempler. Ved mødet mellem de (som regel) eksterne oplægsholdere fra en given faglighed, modelfolk og studerende fra andre steder og IMFUFA håber vi at kunne indfri to formål. For det første, at folk udefra kan hente nogen inspiration i IMFUFA´s modelteoretiske overvejelser. For det andet, at IMFUFA kan få udbygget samlingen af konkrete eksempler med henblik på sammenligninger og udvikling af overvejelserne.

Til forbrugeroplysning som modvægt til modelmisbrug kræves konkrete eksempler til opøvelse af skelneevne. Abstrakt blind skepsis eller abstrakt blind tiltro rækker ikke.Bernhelm Booss-Bavnbek, matematiker på IMFUFA Jens Højgaard Jensen, fysiker på IMFUFA

Program

10.00 Åbning, præsentationsrunde

10.15-10.45 Initiator-titrerings-modellen: En stokastisk analyse af regulering af bakteriers celle-cyklus
Tove Atlung (Institut 1, RUC) og Flemming Hansen (Biocentrum, DTU)

11.00 Spørgerunde

11.30-12.00 Modeller for cancerevolution
Carsten Wiuf (Bioinformatik, Aarhus)

12.00 Spørgerunde

12.30 Frokost

13.30-14.00 Kontrol af glycolytisk flux og biproduktdannelse i bakterier
Peter Ruhdal Jensen (Biocentrum, DTU)

14.15 Spørgerunde

14.45-15.15 Strukturelle studier af thylakoidmembransystemet i grønne planter, herunder specielt modellering og simulering af røntgen- og neutronspredningsspektre
Dorthe Posselt, Jacob Kirkensgaard Hansen (IMFUFA, RUC)

15.30-16.00 Spørgerunde og opsamling på dagen
Program, abstracts og tilmeldningsform på:

imfufa.ruc.dk/SEMINAR/modeldag18.html

OPSLAG

Videnskabshistorisk Selskab


Jern og stål i Kinas historie:
Bindet om jernmetallurgi i Joseph Needhams Science and civilisation in ChinaTirsdag, den 28. marts, kl. 19.45
i auditorium 10 på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5,
København


Indbydelse til foredrag ved:

dr.phil. Donald B. Wagner
Nordisk Institut for Asienstudier
nias.ku.dk
staff.hum.ku.dk/dbwagner

Joseph Needham begyndte på sit storværk Science and Civilisation in China omkring 1950, og da han døde i 1995, i en alder af 94, var der kommet 35 bind i serien. I 1980 bad han mig tage ansvar for bindet Ferrous Metallurgy, og i 2005 afleverede jeg det færdige manuskript. Bogen følger den tekniske udvikling i jernteknologien fra den tidligste begyndelse ca. 1000 f.v.t. til Det Store Spring Fremad i 1958, og forsøger at placere den i en større sammenhæng. I foredraget har jeg tænkt mig at tage enkelte punkter op, som viser nogle af teknologiens kontaktflader med den økonomiske og politiske udvikling.


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 25 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.
Personer, der ikke er medlemmer, er velkommen til at komme til et arrangement før beslutning om evt. indmeldelse. Vedr. indmeldelse, kontakt sekretæren.

Videnskabshistorisk Selskab
Danish Society for the History of Science
www.math.ku.dk/videnskabshistorie
Sekretær Donald B. Wagner

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.