HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


NYHEDSBREV NR 207 MARTS 2006
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.com

Natravn

OPSLAG

BioCampus netværksmøde:


Molekylær evolution
Tid: 30. marts 2006, kl. 14.00-16.00
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 5.0.34, København.

Leder af gruppen for molekylær evolution ved Center for Biologisk Sekvensanalyse(CBS) på DTU, lektor Anders Gorm Pedersen, forklarer hvorledes evolutionsteorien spiller en aktiv rolle i dagens biologiske forskning med særligt fokus på forståelsen af bakteriel og viral evolution.

Tilmelding ikke nødvendig alle er velkomne.

OPSLAG

Kollokvier ved Steno Instituttet


Aarhus Universitet, forår 2006
Alle kollokvier foregår mandage kl. 14.15 - ca. 15.00.

Koll. G4, bygning 1532,
Naturvidenskabeligt Fakultet,
Aarhus Universitet.


Se også: www.si.au.dk/arrangementer/kolf06

Kalender

Mandag 03.04.06
Studenterkollokvium: Knud Haugaard Sørensen, Specialestuderende, Steno Instituttet:

Kvaternioner og Maxwells ligninger

Mandag 10.04.06
Jan-Eric Olsen, Postdoc., Medicinsk Museion:

Digitaliserade sanser: medicinsk perception og virtual reality-kultur

Mandag 01.05.06
Claus Michelsen, Lektor, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet Odense:

Matematikkens didaktik som en designvidenskab

Mandag 08.05.06
Howard Sankey, Associate Professor, Department of History and Philosophy of Science, University of Melbourne:

Scientific Realism (preliminary title)

Mandag 15.05.06
Lars Brian Krogh, Videnskabelig medarbejder, Steno Instituttet:

Værdier på spil? - Om moderne unges møde med naturfagsundervisningen

Mandag 22.05.06
Chris Chilvers, Assistant Professor, History of Technology Division, DTU:

1931, the year of living dangerously: The Russian Delegation and the Second International Congress on the History of Science

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.