Velkommen til kurset

Naturvidenskabsteori H (naturvidenskabsteori for humanister)

- naturvidenskabernes teori, grundlagsproblemer og verdensbilleder


Kursusnavn:
Naturvidenskabsteori H - naturvidenskabernes teori, grundlagsproblemer og verdensbilleder

Målgruppe:
Kurset henvender sig til humaniorastuderende, der påbegynder deres naturvidenskabelige sidefag.

Formål:
Kurset fungerer som en introduktion til naturvidenskab for humaniorastuderende. Deltagerne følger dele af kurset (forelæsningerne) sammen med de studerende, der tager det almindelige kursus Naturvidenskabsteori N (kursushjemmeside her, hvor den aktuelle forelæsningsplan også vil kunne ses). Formålet er at introducere deltagerne til den naturvidenskabsteoretiske diskussion af naturbegreber, natursyn og verdensbilleder, og til den moderne videnskabsteoretiske debat om naturvidenskaberne, og herved bidrage til at deltagerne erhverver sig et overblik over de naturvidenskabelige fags muligheder og begrænsninger, deres relationer til andre fag og til det samfund, naturvidenskaberne er en del af.

Sted:
Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, København.

Undervisere:
Forskere fra forskellige institutter under Det naturvidenskabelige Fakultet og ekstrafakultære gæsteforelæsere fra filosofi, sociologi, teologi o.a.

Omfang:
Kurset forløber over hele efterårssemestret. Der må påregnes deltagerne et stort antal timer til forberedelse og selvstændigt projektarbejde, svarende til ialt 6 punkter (0,25 årsværk; 15 ECTS-point), dog kun 4 punkter (10 ECTS-point) for de som tager sidefag i fysik (pga. omfanget af dette sidefag afkræves derfor en tilsvarende mindre skriftlig opgave).
Udover kursets forelæsninger og diskussionstimer tilrettelægges et antal timer hvor de studerende selv fremlægger midtvejsresultater i projektarbejdet. Desuden kan man aftale konsultationstimer hos en instruktor i forbindelse med opgaveskrivningen.

Krav:
Forelæsningerne er offentlige (alle er velkomne). Der kræves påbegyndt humaniorahovedfag.

Skemaoplysninger (efterårssemester 2005):
Forelæsninger + diskussionstimer: Se venligst kursets hovedside.

Indhold:
Kurset omhandler erkendelsesteoretiske, metodiske, ontologiske og etiske problemer i forhold til de enkelte naturvidenskaber, samt relationerne mellem disse og andre erkendelsesområder. Eksempler er kvantemekanikkens grundlag, determinisme/indeterminisme, biologisme, reduktionisme, model og simulation, kompleksitet, fortolkningens rolle i praktisk videnskabeligt arbejde, forholdet mellem teori og empiri, matematikkens natur, den subjektive erfarings forhold til naturvidenskabelig objektivitet, studier i videnskab og teknologi, konstruktivisme, forskningsetik, bioetik, grænsen mellem religion og videnskab.

Evaluering:
På basis af en skriftlig opgave og et mundtligt oplæg bedømmes hver deltager efter 13-skalaen.

Pensum:
* Se pensumbeskrivelsen på kursets hovedside.

Kursussprog:
Dansk (enkelte forelæsninger evt. på engelsk).

Kursus hjemmeside: (denne) http://www.nbi.dk/~natphil/kur/NFHum.html

Koordinator:
Claus Emmeche, lektor. Adresse: Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier (CNV), Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø, Denmark. Telefon 3532 5347. Email: emmeche [snabel-a] nbi . dk


Tilbage til Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier. --- Tilbage til hovedsiden for kursus i naturvidenskabsteori.