Kumuleret litteraturliste for SiV 1995-2003

Seminar i videnskabsteori, studiekreds i videnskabsstudier, naturfilosofisk kollokvium ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for Naturfilosofisk Kollokvium, forår 1995, tema: VIDENSKABSSOCIOLOGI

Hovedtekster

Bloor, David (1976): Knowledge and Social Imagery. Routledge & Kegan Paul, London. (chap.1, p.1-19).

Barnes, Barry (1990): "Sociological theories of scientific knowledge", pp. 60-73 in: R.C. Olby, G.N. Cantor, J.R.R. Christie and M.J.S. Hodge, eds.: Companion to the History of Modern Science, Routledge, London.

Kuhn, Thomas S. (1962): "The historical structure of scientific revolutions", Science 136 [reprintet in T. S. Kuhn: The Essential Tension, Univ. of Chicago Pr., 1977].

Kuhn, Thomas S. (1962): The Structure of Scientific Revolutions [2nd. ed. 19970], The University of Chicago Press, Chicago. (Chap.2, 3, 9).

Bynum, W.F., Browne, E.J. and Porter, Roy, eds. (1981): Macmillan Discionary of the History of Science, Macmillan, London. (udvalgte opslag).

Collins, Harry M. (1985): Changing Order: Replication and induction of scientific practice, The Univ. of Chicago Press, Chicago (chap.3+4, pp.51-112).

Latour, Bruno and Woolgar, Steve (1986): Laboratory Life: The social construction of scientific facts, 2nd. ed. [1st ed. 1979], Princeton Univ. Press, Princeton (chap.4, pp.151-186).

Knorr Cetina, Karin (1995): "Laboratory Studies", pp. 140-166 in: Sheila Jasenoff et al., eds.: Handbook of Science and Technology Studies. SAGE Publications, London.

Olesen, Finn (1993): "Videnskabelig realisme og eksperimentel praksis", Philosophia (Århus) 22(1-2): 153-172.

Niiniluoto, Ilkka (1991): "Realism, relativism, and constructivism", Synthese 89: 135-162.

Henrik Zinkernagel (1995): "A physicist looking back on a sociologist of science - on the work on high energy physics by Karin Knorr-Cetina" (unpubl. manus.).

Supplerende materiale

"Er videnskaben social?", Universitetslæreren nr.79, Nov. 1994 (m. oversatte bidrag af Peter Atkins og Harry Collins).

Hodge, M.J.S. and Cantor, G.N. (1990): "The development of philosophy of science since 1900", pp. 838-852 in: R.C. Olby et al., eds.: Companion to the History of Modern Science, Routledge, London.

Ravetz, J.R. (1990): "Orthodoxies, critiques and alternatives", pp. 898-908 in: R.C. Olby et al., eds.: Companion to the History of Modern Science, Routledge, London.

Bordieu, Pierre (1975): "The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of reason", Soc. sci. inform. 14(6): 19-47.

Johansen, Karsten Friis (1991): Den Europæiske Filosofis Historie. Bind 1: Antikken. Nyt Nordisk Forlag, Kbh. (uddrag om Aristoteles phronesis-begreb, p.474-481).

Lund, Anker Brink (1993): "Sådan blev HIV årsagen til AIDS", Weekendavisen s.20, d.10.-16. sept. 1993.

Newton-Smith, W.H. (1990): "Realism", pp. 181-195 in: R.C. Olby et al., eds.: Companion to the History of Modern Science, Routledge, London.

Stjernfelt, Frederik (1994): "Laks, atomer, gener og sorte huller", interview med Bruno Latour, Weekendavisen s. 20, d.9.-15. dec. 1994.

Williams, Michael (1992): "Death of epistemology", p.88-91 in: Jonathan Dancy and Ernest Sosa, eds.: A Companion to Epistemology, Blackwell, Oxford.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for studiekreds i videnskabsstudier, efterår 1995

(fortsættelse af `Naturfilosofisk Kollokvium')

tema: VIDENSKABSSOCIOLOGI

Hovedtekster

Bloor, David (1983): "Mathematics: an anthropological phenomenon", pp. 83-111 in: Bloor: Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. Macmillan, London.

Ludwig Wittgenstein (1972 [1945]): Philosophical Investigations. Basil Blackwell, Oxford. [introduction; SS 1-51 ].

Jan Riss Flor (1982): "Den senere Wittgenstein: Sprog og livsform", pp. 182-200 i: Poul Lübcke, red.: Vor Tids Filosofi, bd. 2: Videnskab og Sprog. Politiken, Kbh.

Andrew Warwick (1994): "The laboratory of theory or what's exact about the excact sciences?", pp. 311-351 in N. Wise, ed.: The Values of Precision. Princeton.

Andrew Warwick (1992): "Cambridge mathematics and Cavendish physics: Cunningham, Campbell and Einstein's relativity 1905-1911. Part I: The uses of theory", Stud. Hist. Phil. Sci. 23 (4): 625-656.

Philip J. Davis & Reuben Hersh (1980): "The Euclid myth", pp. 322-330 in Davis & Hersch: The Mathematical Experience. (Birkhäuser, New York 1980; Penguin Books, London 1990).

Reuben Hersh (1995): "Fresh breezes in the philosophy of mathematics", The American Mathematical Monthly, 102: 589-594, 7. (Her kopieret fra: Mat-Nyt (udg. af Dansk Matematikforening) nr. 853, 25/10-1995).

Per Frandsen (1995): "Præcision: matematisk og digterisk" (artikel-manus (26 pp.), udarbejdet som del af Ph.D.-projekt, dec. 1995, senere version under publ.). [oplæg 14/12-95].

Kai Sørlander (1995): "Filosofi og videnskab" (oplæg til foredrag og disk., seminaret d. 28/11-95 på Niels Bohr Inst.)

Peter Zinkernagel (1995): "Logiske relationer" (oplæg til foredrag og disk., seminaret d. 28/11-95 på Niels Bohr Inst.)

Supplerende materiale

Andrew Warwick (1992): "Cambridge mathematics and Cavendish physics: Cunningham, Campbell and Einstein's relativity 1905-1911. Part II: Comparing traditions in Cambridge physics", Stud. Hist. Phil. Sci. 24 (1): 1-25.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

Studiekreds i videnskabsstudier, forår 1996

Hovedtekster

Finn Collin (1995): "Socialkonstruktivisme", Filosofiske Studier, bd.15, pp. 45-62. Inst.f. Filosofi, Pædagogik og Retorik, København.

Maj-Britt Juhl Poulsen (1995): Projektbeskrivelse: Konkurrence og samarbejde i biomedicinsk forskning" (Oplæg til Ph.D.-projekt).

Lorraine Daston (1995): "The moral economy of science", Osiris 10: 3-24.

Robert K. Merton (1973): "The puritan spur to science" [1938], "The normative structure of science" [1942], "Science and social order" [1938], reprintet as p. 228-278 in: R. K. Merton: The Sociology of Science. Theoretical and empirical investigations. (introduced and edited by Norman W. Storer), The University of Chicago Press, Chicago and London 1973.

Pierre Bordieu (1990): "Animadversiones in Mertonem", pp. 297-301 in Jon Clarck, Celia Modgil & Sohan Modgil, eds.: Robert K. Merton. Consensus and Controversy. Falmer Press, London & N.Y.

Morten Nørholm (1996): "Referat og kommentar til artiklen af P. Bordieu `Animadversiones in Mertonem'" (oplæg til disk., 14/3-96).

Steven Shapin (1988): "Understanding the Merton thesis", Isis 79: 594-606.

Max Horkheimer & Theodor W. Adorno (1993 [1944]): Oplysningens Dialektik. Gyldndal, Kbh. (pp. 131-178).

Jacob Thommesen (1996): "Oplysning og moral", og "Oplæg", (oplæg til disk. af Horkheimer & Adorno, d. 11/4-96).

Inge Henningsen (1987): "Videnskaben som vovestykke", Naturkampen nr. 42, s.6-9.

Inge Henningsen (1988): "Planforskning", Naturkampen nr. 49, s. 32-34.

Thomas S. Kuhn (1990): "Siden videnskabens revolutioner" [foredraget "The road since Structure" fra 1990], pp.286-304 i Kuhn: Videnskabens Revolutioner, Fremad, Kbh., 1995. [opr. eng.udg. 1962; 2nd.ed 1970].

Stig Andur Pedersen (1995): "Kuhns videnskabsfilosofi, dens udvikling og betydning", s. 7-44 i: Thomas S. Kuhn: Videnskabens Revolutioner, Fremad, Kbh.

Supplerende materiale

Helge Kragh og Stig Andur Pedersen (1981): Videnskab, Teori, Samfund. En introduktion til materialistiske videnskabsopfattelser. IMFUFA tekst nr. 42, IMFUFA, RUC, Roskilde.

Anonymous (1981): "Merton thesis", p. 262 in W. F. Bynum, E. J. Browne & Roy Porter, eds., 1981: Macmillan Dictionary of the History of Science. Macmillan Press, London.

Ian I. Mitroff (1974): "Norms and counter-norms in a select group of the Apollo Moon scientists: A case study of the ambivalence of scientists", American Sociological Review 39: 579-595.

Morten Lind (1996): "Den problematiske kløft mellem natur og kultur", Ingeniøren, nr. 12, 22.marts 1996.

Jacob Thommesen (1996): "Tema: Naturvidenskab og teknik i krise?", Universitetslæreren nr. 92, s.6-7, marts 1996.

Berit O. Brogaard Pedersen (1996): "Social dekonstruktivisme. Om forholdet mellem fiktion og videnskab" (upubl. manus., kommentar til disk.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

Studiekreds i videnskabsstudier, efterår 1996

Hovedtekster

Alan Sokal (1996): "Transgressing the boundaries: Towards a transformative hermeneutics of quantum theory", Social Text 46/47, Spring/Summer 1996.

Karen Wendling (1996): "Is science unique?", Biology and Philosophy 11: 421-438. (review of: Paul R. Gross & Norman Levitt (1994): Higher Superstition. The Academic Left and its Quarrels with Science, John Hopkins University Press, Baltimore).

Morten Nørholm (1996): "Reel indsigt rykker ... er det virkelig in at gå på tværs?", Hovedområdet, nr. 5, 25. årg., d. 30. aug. 1996, s. 8-10.

Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron (1977): "Sproglig autoritet og pædagogisk autoritet", p. 15-41 i: B. Berner, S. Callewaert & H. Silberbrandt (red.): Skole, Ideologi og Samfund. Munksgaard, København.

Reuben Hersh (1993): "Fresh breezes in the philosophy of mathematics", Mathematics Monthly, 102, 7. (Her kopieret fra: Mat-Nyt (udg. af Dansk Matematikforening) nr. 853, 25/10-1995).

Stig Alstrup Rasmussen (1996): "Metafysikkens sprogfilosofiske grundlag", Slagmark (in press).

Jan Faye (1993): "Virkelighedens sprog eller sprogets virkelighed?", Philosophia årg. 22(1-2), s. 25-46.

Thomas Brante (1993): "Den sociala konstruktivismen inom medicinsk sociologi och teknologistudier", VEST 6(1): 1-51.

Ian Hacking (1983): Representing and Intervening. Introductory topics in the philosophy of natural science. Cambridge University Press, Cambridge. (chap.1: "What is scientific realism").

Supplerende materiale

B. Berner, S. Callewaert & H. Silberbrandt (1977): "Introduktion", s. 8-14 i Berner, Callewaert & Silberbrandt (red.): Skole, Ideologi og Samfund. Munksgaard, København.

Martin Krasnik (1996): "Alt er relativt", Weekendavisen Bøger, 16.-22. aug., 1996 (om A. Sokal).

Peter Madsen (1996): "Var Niels Bohr potmoderne?", Politiken (kronik), 27. juni, 1996.

Helge Kragh og Stig Andur Pedersen (1981): Videnskab, Teori, Samfund. En introduktion til materialistiske videnskabsopfattelser. IMFUFA tekst nr. 42, IMFUFA, RUC, Roskilde.

Ernst Snapper, 1979: "The three crises in mathematics: logicism, intuitionism, and formalism", Mathematics Magazine 52: 207-216.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, forår 1997

Hovedtekster

Wim J. van der Steen (1996): "An Essay on `Life'", (manus.), to appear in Ultimate Reality and Meaning .

Lorraine Daston & Peter Gallison (1992): "The image of objectivity", Representations 40: 81-128.

Henrik Zinkernagel (1997): "Conditions for Objectivity" (manus, to appear).

Morten Nørholm (1995): "Forholdet mellem observatør og det observerede i videnskab, forvaltning og undervisning - mellem Niels Bohr og Pierre Bordieu", s. 31-43 i: K.A. Pedersen (red.): Praktikteori i Sundhedsvidenskab. Akademisk Forlag, København.

Daniel C. Dennett (1994): "Instead of qualia", in A. Revonsuo & M. Kammppinen (eds.): Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, N.J.

Maj-Britt Juhl Poulsen (1997): "Kapitel 2: Konkurrence og samarbejde i biomedicinsk forskning: Hvad litteraturen fortæller" (manus.)

Bernard Manderick (1994): "The importance of selectionist systems for cognition", pp.373-392 in Ray Paton, ed.: Computing with biological metaphors. Chapman & Hall, London.

Robert Frodeman (1995): "Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science", Geological Society of America Bulletin 107 (no.8): 960-968.

Pier Luigi Luisi (1993): "Defining the transition to life: Self-replicating bounded structures and chemical autopoiesis", p.17-39 in: W.D. Stein & F.J. Varela (eds.): Thinking about biology. (SFI Studies in the sciences of complexity Lecture Note Vol. III.) Addison-Wesley, Redwood City, Calif.

Supplerende materiale

Claus Emmmeche (1996): "Misplaced generality and the purpose of science: a comment on Wim J. van der Steen's `An Essay of `Life''", to appear in Ultimate Reality and Meaning .

Daniel C. Dennett (1988): Quining Qualia", pp.42-77 in: A. Marcel & E. Bisiach (eds.): Consciousness in Contemporary Science. Oxford University Press, New York.

Jørgen Steen Nielsen (1997): "Om videnskabskrigen", Dagbladet Information d. 21. april, 1997.

Murray Gell-Mann (1995): "What is Complexity?", Complexity, p.16-19, John Wiley & Sons.

John Horgan (1996): "What's wrong with complexity", Complexity, p.14-15, John Wiley & Sons.

Stuart Kauffman (1996): "Autonomous agents, self-constructing biospheres, and science", Complexity, p. 16-17. John Wiley & Sons.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, efterår 1997

Hovedtekster

David Pears (1996): "Wittgenstein", s. 685-701 i: Nicholas Bunin & E.P. Tsui-James (eds): The Bæackwell Companion to Philosophy. Blackwell, Oxford.

Finn Olesen (1996): "Konstruktive studier af videnskab og virkelighed. Fra sociologi til kulturforskning", Philosophia 25 (3-4): 11-45.

Ludwig Wittgenstein (1971 [1958]): Filosofiske Undersøgelser. Munksgaard, København 1971 (udvalgte paragraffer)

Michael Dummett (1997): "Hvad ved jeg når jeg behersker et sprog", Slagmark nr.25, s. 25-36 [overs. fra "What do I know when I know a language", in Dummett: The Seas of Language, Oxford University Press, 1993]

Claus Drud (1992): "Overvindelsen af arven fra Descartes", Philosophia 21 (1-2): 141-166.

Charles Taylor (1992): "To follow a rule" p. 167-185 in Mette Hjort (ed.): Rules and Conventions: Litterature, Philosophy, Social Theory. John Hopkins University Press, Baltimore & London.

Judy Johns Schloegel (1997): "Anomaly, unification, and the irony of personal knowledge: Tracy Sonneborn and the species problem in Protozoa, 1954-1957" (unpubl. manus.).

Supplerende materiale

Ludwig Wittgenstein (1971 [1958]): Filosofiske Undersøgelser. Munksgaard, København 1971.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, forår 1998

Hovedtekster

Howard Gardner (1996): "The Creator's Patterns", p. 148-158 in: Margaret A. Boden (ed.): Dimensions of Creativity. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Simon Schaffer (1996): "Making up discovery", p. 13-52 in: Margaret A. Boden (ed.): Dimensions of Creativity. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Simon Rebsdorf (1998): "Tempus" 14 pp. (manus, accepted for publ. in Gamma ).

Kirsten Skjerbæk (1997): "Forholdet mellem sansning og tænkning", Ph.D.-opgave til kurset i Naturfilosofi, Niels Bohr Institutet (upubl.).

Henning Høgh Laursen (1997): "Overvejelser om `realismen' og perspektiver for etikken og den politiske filosofi", Philosophia 25 (3-4): 113-141.

Ian Hacking (1992): "Language, truth and reason", p. 48-66 in: Martin Hollis and Steven Lukes (eds.): Rationality and Relativism. Blackwell, Oxford.

Jens Bang (1995): "Reductionism, Holism, Emergence, etc.", SVT arbeidsnotat 1-1995, Senter for Vitskabteori, Universitetet i Bergen.

Supplerende materiale

Peder Voetmann Christiansen (1996): "Indledning", p. 7-25 i: Charles Sanders Peirce: Kosmologi og Metafysik. Gyldendal, København.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, efterår 1998

Hovedtekster

Ian Hacking (1992): "The self-vindication of the laboratory sciences", p. 29-64 in: Andrew Pickering (ed.): Science as Practice and Culture. The University of Chicago Press, Chicago & London.

Hilary Putnam (1981): "Brains in a vat", p. 1-21 in: H. Putnam: Reason, Truth and History. Cambridge University Press, Cambr.

Claus Emmeche (1998): "Den naturvidenskabelige enhedskulturs død" (manus.)

Jaegwon Kim (1993): "The non-reductivist's trouble with mental causation", p. 336-357 in: J. Kim: Supervenience and the Mind. Selected philosophical essays. Cambridge University Press.

David Braddon-Mitchell and Frank Jackson (1996): The Philosophy of Mind and cognition. Blackwell Publ., Oxford. (chapter 4: Theory of reference).

S. Kripke (19?? [1970]): "Naming and Necessity", p. 192-220 in: Robert M. Harnish (ed.): Basic Topics in the Philosophy of Language. Harvester, New York. (also in: Kripke 1980: Naming and Necessity, Blackwell, Oxford)

Supplerende materiale

Anonym (1983): "Kripke, Saul Aaron", in: P. Lübcke (red.): Politikens Filosofi Leksikon. Politiken, København.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, forår 1999

Hovedtekster

Jan Faye (1998): "Enhedsvidenskab - fugl Fønix?", Filosofiske Studier, bd. 18, s. 6-31.

S. S. Schweber (1997): "The metaphysics of science at the end of a heroic age", p. 171-198 in: Robert S. Cohen, Michael Horne & John Stachel, eds.: Experimental Metaphysics. Quantum Mechanical Studies for Abner Shimony, Volume One. Kluwer Academic, Dordrecht.

Henrik Zinkernagel (1999): "Permanent Scientific Knowledge?" (manus.)

Werner Callebaut (1996): "Thomas Kuhn as an evolutionary naturalist", Evolution and Cognition 2(2): 127-138.

Bo Kampmann Walther (1998): "Når der sker noget nyt - refleksioner over begrebet emergens (Ekelöf)", Nordica - Tidskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, bd. 15, s. 13-35. Odense Universitetsforlag.

C. S. Peirce (1996 [1891-93]): "Sindets lov", i: Peirce: Kosmologi og metafysik. Indl. og overs. v. Peder Voetmann Christiansen. Samlerens bogklub, Kbh.

Peder Voetmann Christiansen: "Indledning", s. 7-25 i: C. S. Peirce: Kosmologi og metafysik. Indl. og overs. v. Peder Voetmann Christiansen. Samlerens bogklub, Kbh.

Supplerende materiale

Steven Weinberg (1998): "The revolution that didn't happen", The New York Review of Books, October 8, pp. 48-52.

Adam S. Wilkins (1996): "Are there `Kuhnian' revolutions in biology?", BioEssays 18(9): 695-696.

David L. Hull (1997): "The ascent of ideas in evolution", Science 385: 497-498. (review of: Michael Ruse (1997): Monad to Man: The concept of progress in evolutionary biology. Harvard University Press).

Thomas A. Sebeok (1991): A Sign is just a Sign. Bloomington: Indiana University Press. (chap. 5 & 8).

J. Hoffmeyer (1995): "Biosemiotik", i: bd. 3 af Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon/Gyldendal, København.

Claus Emmeche (1998): "Liv", i: bd. 12 af: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon/Gyldendal, København

----------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, efterår 1999

Hovedtekster

Joseph Ransdell (1992): "Teleology and the autonomy of the semiosis process", in: Signs of Humanity/L'homme et ses signes, vol. 1, eds. Michel Balat & Janice Deledalle-Rhodes. Berlin: Mouton de Gruyter. (og: http://www.door.net/arisbe/menu/library/aboutcsp/ransdell/autonomy.html)

Peder Voetmann Christiansen (1986): "Tilfældighedens nødvendighed", Paradigma 1 (1): 35-47.

Bruno Latour (1999): Pandora's Hope. Essays on the reality of science studies. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press (chapter 1, & Conclusion).

Ian Hacking (1989): "Extragalactic reality: The case of gravitational lensing", Philosophy of Science 56: 555-581.

Stefan Stürup (1999): "Videnskabens revolutioner og videnskaben i det moderne samfund" (upubl. essayopgave til Naturfilosofi).

Lucia Santaella Braga (1994): "Peirce's broad concept of mind", European Journal for Semiotic Studies 6 (3,4): 399-411.

A.F. Chalmers (1999): What is this thing called science (3rd ed.). Buckingham: Open University Press. [pp. 169-171 & chap. 14: Why should the world obey laws?].

Paul Feyerabend (1970 [1995]): "Consolations for the specialist", pp. 197-230 in: Imre Lakatos & Alan Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Jens Bang (1999): Strejftog i Niels Bohrs tanker. København: Hernov.

Supplerende materiale

Charles Sanders Peirce: "What is a sign?" (MS 404; published in part in vol. 2, SS 281, 285 and 297-302, in: Charles S. Peirce (1931-1958): Collected Papers of Charles Sanders Peirce. (Eds.: Charles Hartshorne, Paul Weiss & Arthur Burks), Vol.1-8, Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Winfried Nöth (1997): "Representation in semiotics and computer science". Semiotica 115(3/4): 203-213.

Thomas S. Kuhn (1970 [1995]): "Logic of discovery or psychology of research", pp. 1-23 in: Imre Lakatos & Alan Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, forår 2000

Hovedtekster

Robin O. Andreasen: (1998): "A new perspective on the race debate", Brit. J. Phil. Sci. 49: 199-225.

Mogens Kilstrup & Jan Martinussen (1998): "A transcriptional activator, homologous to the Bacillus subtilis PurR repressor, is required for the expression of purine biosynthetic genes in Lactococcus lactis", Journal of Bacteriology 180 (15): 3907-3916.

Søren Molin, Janus A.J. Haagensen, Kim B. Barken & Claus Sternberg (manus, 2000): "Microbial communities: Aggregates of individuals or coordinated systems"

Peter Gallison (1997): Image and Logic. A material culture of microphysics. Chicago: The University of Chicago Press. [chap. 1 & 9]

Francisco J. Ayala (1970): "Teleological explanations in evolutionary biology", Philosophy of science 37: 1-15 (reprinted in: Colin Allen, Marc Bekoff and Georg Lauder, eds. (1998): Nature's Purposes. Analysis of Function and Design in Biology. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, pp. 29-49).

Stephen Jay Gould (2000): "Deconstructing the 'Science Wars' by reconstructing an old mold", Science 287: 253-261.

Thomas D. Schneider (1996): "New approaches in mathematical biology: Information theory and molecular machines", pp. 313-321 in: Julian Chela-Flores and Francois Raulin, eds.: Chemical Evolution: Physics and the Origin and Evolution of Life. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Sahotra Sarkar (1998): "Forty years under the central dogma", Trends in Biochemical Sciences [TIBS] 23: 312-316.

Supplerende materiale

Kenneth F. Schaffner (1996): "Theory structure in molecular biology", pp. 27-45 in: S. Sarkar, ed.: The Philosophy and History of Molecular Biology: New Perspectives. Dordrecht: Kluwer.

Howard Caygill (1995): A Kant Dictionary. Oxford: Blackwell. [udvalgte opslag: "Teleology", "thing-in-itself"].

Sarkar, S. 1996: "Biological Information: A Skeptical Look at Some Central Dogmas of Molecular Biology". pp. 187-231 in: S. Sarkar, ed.: The Philosophy and History of Molecular Biology: New Perspectives. Dordrecht: Kluwer.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, efterår 2000

Hovedtekster

Susan Haack: (2000): "Vi pragmatister - Peirce og Rorty i samtale", Philosophia 26 (3/4): 53-70. (oprindeligt trykt i Partisan Review, LXIV, p. 91-107, 1997)

Steve Fuller (2000): The Governance of Science: ideology and the future of the open society. Open University Press, Buckinham. (chapter 5).

Bruno Latour & Steve Woolgar (1986): Laboratory Life: The social construction of scientific facts. 2nd. ed. [1st ed. 1979], Princeton: Princeton University Press. (chapter 2)

Misia Landau (1984): "Human evolution as narrative", American Scientist 72 (3): 262-268.

Anne Katrine Gjerløff (2000): "Menneskelighed og menneske-lighed. Neandertalernes skiftende image." (manus.)

Cathrine Hasse (2000): Kraftfeltet. Kulturelle læreprocesser i det fysiske rum. Ph.D.-række nr. 16, Institut for Antropologi, København. (kap. 8)

Jan Faye (2000): Athenes kammer. En filosofisk indføring i videnskabernes enhed. København: Høst og Søn. (kap. 1 og 2).

Kim Simonsen (2000): "Når der sker noget nyt - emergens, superveniens og niveauteori" (upubl. manus.: fri skriftlig opgave).

Michael Dummett (1993): "Realism and Anti-Realism", chapter 20 in: Dummett: The seas of language. Oxford: Oxford University Press.

Supplerende materiale

Fogelin, Robert J. (1998): "David Lewis on indicative and counterfactual condiionals", Analysis 58(4), oct. 1998. [http://www.shef.ac.uk/uni/academic/N-Q/phil/analysis/preprints/preprint36.html]

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, forår 2001

Hovedtekster

Jan Faye (2000): Athenes kammer. En filosofisk indføring i videnskabernes enhed. København: Høst og Søn. (kap. 8).

Alexander Koyré (1998 [1955]): "Filosofiske strømningers indflydelse på udviklingen af videnskabelige teorier" i A. Koyré:Tankens Enhed. Hans Reitzels Forlag.

Tony Reichhardt (1998): "Patent on gene fragments sends researchers a mixed message...", Nature 396: 499.; Meredith Wadman (2000): "US court tests the breadth of patent protection on proteins", Nature 404: 532.; Christina V. J. Cornish (2000): "European patent oppositions and biotechnology", Nature Biotechnology 18: 899; Mauricio A. Flores (1999): "Taking the profit out of biomedical research tools", Nature Biotechnology 17: 819; Patentloven (Lovbekendtgørelse nr. 546 af 25.10.1978).

Jan Sapp (1990): Where the Truth Lies - Franz Moewus and Molecular Biology. Cambridge: Cambr. Univ. Pr. (chap. 1: "Is science fiction?").

Richard Rorty [1990]: "Wittgenstein, Heidegger, and the reification of language", reprinted pp.337-357 in: Charles B. Guignon, ed. (1993): The Cambridge Companion to Heidegger. Cambr. Univ. Pr.

Wolfgang Krohn & Diederick Raven (2000): "The `Zilses Thesis' in the context of Edgar Zilsel's research programme", Social Studies of Science 30(6): 925-933.

Edgar Zilsel (1942): "The sociological roots of science", The American Journal of Sociology 47: 544-562 [reprinted in Social Studies of Science 30(6): 935-949, Dec. 2000 ].

Ole Ulfbeck & Aage Bohr (2001): "Genuine Fortuitousness Where did that click come from?" (to appear in Foundations of Physics)

Kirsten Paludan (2000): Videnskaben, Verden og Vi. Om naturvidenskab og hverdagstænkning. Aarhus Universitetsforlag. (kap.3)

Theresa Schilhab & Niels Hansen (2001): "Børn af denne verden", Aktuel Naturvidenskab (2): 28-30.

Supplerende materiale

Edmund Husserl: "Apperception as connected with expression and with intuitive presentations", SS 23 in: Logical Investigations. (Translated by J.N. Findlay). Routledge & Kegan Paul.

Simon J. Schaffer (1981): "God's relation to the Universe", in: W.F. Bynum, E.J. Browne & Roy Porter, eds.: Dictionary of the History of Science. Macmillan Press, London.

Jens Peter Thomsen (2001): "A/S Universitet", kronik i Information, 13/2-2001.

Steven Shapin (1981): "The Zilsel thesis", in: W.F. Bynum, E.J. Browne & Roy Porter, eds.: Dictionary of the History of Science. Macmillan Press, London.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, efterår 2001

Hovedtekster

Søren Wenneberg (2001): "Den affortryllede videnskab", s. 46-53 i: C. Emmeche (red.): Kompendium i Naturfilosofi. 9. rev. udg. København: HCØ Tryk.

Helga Nowotny, Peter Scott, Michael Gibbons (2001): Rethinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press. [chap. 12: The epistemological core].

Niklas Luhmann (1997 [1993]): "Tegn som form", s. 202-224, 256-262 i: Luhmann: Iagttagelse og Paradoks. Essays om autopoietiske systemer. Kbh.: Gyldendal.

Thomas Niklas (1995): "Philosophy of science and history of science", Osiris 10: 139-163.

George Miller (2001): "Ambiguous Words", iMP Magazine [http://www. cisp. org/imp/march_2001/miller/03_01miller. htm og http://www.kurzweilai.net/ og http://www.cisp.org/imp/march_2001/miller/03_01miller.htm ]

Dorthe Duncker (2001): "Hvad hedder det?", Mål & Mæle, 1: 4-9.

Charles Sanders Peirce: "What is a sign?" (MS 404; published in part in vol. 2, SS 281, 285 and 297-302, in: Charles S. Peirce (1931-1958): Collected Papers of Charles Sanders Peirce. (Eds.: Charles Hartshorne, Paul Weiss & Arthur Burks), Vol.1-8, Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Supplerende materiale

Lucia Santaella Braga (1994): "Peirce's broad concept of mind", European Journal for Semiotic Studies 6 (3,4): 399-411.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, forår 2002

Hovedtekster

Andrew Pickering (1993): "The mangle of practice. Agency and emergence in the sociology of science", pp.372-393 in: Mario Biagioli (ed.): The Science Studies Reader. New York & London: Routledge.

Bruno Latour (1989): "Clothing the naked truth", pp. 101-126 in: H. Lawson & L. Appignanese (eds.): Dismantling Truth: Reality in the Post-Modern World. London: Weidenfeld and Nicolson.

Bruno Latour (1996): "Om aktør-netværksteori. Nogle få afklaringer og mere end nogle få forviklinger." Philosophia 25(3-4): 47-64.

Gitte Meyer (2002): (manus. om journalistik og om naturvidenskab som bevægelse)

Bernt Th. Walther (2000): "Do life's three domains mirror the origins of sex?" J. Biosci. 25(3): 217-220).

Christian Baron (2002): "Daston: Videnskabens moraløkonomier" [manus.]

Lorraine Daston (1991): "Baconian facts, academic civility, and the prehistory of objectivity", Annals of Scholarship 8: 337-363. [also in: Allan Megill, ed., 1994: Rethinking Objectivity. Durham: Duke University Press].

Elizabeth Garber (1999): The Language of Physics. Boston: Birkhäuser. [chapter 1: introduction].

David Bloor (1983): Wittgenstein. A social theory of knowledge. London: The Macmillan Press. [chap..5: "Mathematics: An anthropological phenomenon".]

Supplerende materiale

Heine Andersen (2000): "Konstruktivisme i videnskabsstudier set i sociologisk perspektiv - særligt hos Bruno Latour" Sociologisk Institut, Kbh. Universitet. [manus.]

Felix Stalder (1999): "Fluid objects: Reconfiguring money and the limits of actor-network theory" (paper given at the Sociality/Materiality conference, Brunel University, Sept. 9-11, 1999) http://fis.utoronto.ca/~stalder/html/fluidobjects.html

Bruno Latour (1999): Pandora's Hope. Essays on the reality of science studies. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press (chapter 1 ["Do you believe in reality?] + conclusion).

Madeleine Akrich & Bruno Latour (1992): "A summary of a convenient vocabulary for the semiotics of human and nonhuman assemblies", p. 259-264 in: Wiebe E. Bijker & John Law (eds.): Shaping technology/building society: studies in the sociotechnical change. MIT Press.

Sune Lehmann (1999): "En ny synsvinkel på matematikkens natur" (manus.)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, efterår 2002

Hovedtekster

Dorthe Jørgensen (2002): Viden og Visdom. Spørgsmålet om de intellektuelle. Frederiksberg: Det lille forlag.

Andrew Cohen & Ken Wilber (2002): "The evolution of enlightenment. p.38-49, 136-142 in: What is Enlightenment? (spring/summer 2002).

Maxwell, Grower (1962): "The ontological status of theoretical entities", p. 1052-1063 in: Martin Curd and J. A. Cover (eds.): Philosophy of Science. The Central Issues. New York and London: W.W.Norton (Orig. publ. p. 3-15 in: Herbert Feigh and Grower Maxwell (eds.), 1962: Scientific Explanation, Space, and Time, vol. 3, Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Minneapolis: University of Minnesota Press).

Hans Jonas (2001 [1966]): The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. [ Third essay ]

William Ole Faurholt: "Om Elliotts Bølgeprincip" (manus.).

John Farley and Gerald L. Geirson (1974): "Science, politics and spontaneous generation in Nineteenth-century France: The Pasteur-Pouchet debate", Bulletin of the History of Medicine 48 (2): 161-198.

Maxine Sheets-Johnstone (2002): "General sketch of the research and writings of Maxine Sheets-Johnstone" (manus) + "Biological foundations of meaning: Further steps towards an evolutionary semantics" (manus.)

Thomas Osborne (1998): Aspects of Enlightenment. Social theory and the ethics of truth. UCL Press. [ Introd.; chap. 6 ]

Supplerende materiale

Gerald L. Geirson (1995): The Private science of Louis Pasteur. Princeton: Princeton University Press. (p. 321-322).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Litteraturliste for

SiV, Studiekreds i Videnskabsstudier, forår 2003

Hovedtekster

Afgørelsen fra UVVU (Udvalget for Videnskabelig Uredelighed) i sagen om Bjørn Lomborg [fra Forskningsstyrelsens hjemmeside: www.forsk.dk/uvvu/nyt/udtaldebat/afgorelse_lomborg.htm ]

Edward W. Said (2002): Den intellektuelles ansvar. Reith Forelæsningerne 1993. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. [s.7-17, 78-95]

Bo Jacobsen (2001): Hvad er god forskning? Psykologiske og sociologiske perspektiver. København: Hans Reitzel. [ kap. 12.]

Star, Susan Leigh and Griesemer James R., 1989: "Institutional ecology, 'translations', and Boundary Objects: amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39", Social Studies of Science 19: 387-39. (Artiklen findes også i: Mario Biagioli, ed (1999): The Science Studies Reader. London & New York: Routledge. (pp.505 524)).

Mikkel Willum Johansen (2003): Kunstig Intelligens. Eller hvorfor det er sværere at smøre en håndmad end at blive stormester i skak. København: Fremad. [s. 21-23, 67-78, 106-121.

Lucia Santaella Braga (1999): "A new causality for understanding the living", Semiotica 127 (1/4): 497-519.

"Peirce on habit taking in the evolution of complex systems" (brief excerpts from: Peirce, Charles Sanders 1931-58. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vol. 1-6, Charles Hartshorne and Paul Weiss (eds.); vols. 7-8, Arthur W. Burks (ed.). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.)

Donna Haraway (1991), "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century," (originally published in 1985), pp.149-181 in: D. Haraway: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge. [also at http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html ]

Donna Haraway (1991): "Situated Knowledges: The science question in feminism an the privilege of partial perspective", pp. 184-201, 248-250 in Haraway: Simians, Cyborgs, and Woman. The Reinvention of Nature (Free Association Books, London). [Denne artikel kan også findes på http://www.hsph.harvard.edu/rt21/concepts/HARAWAY.html ]

Donna Haraway (1991): "The Biopolitics of postmodern bodies: Constitution of selv in immune system discourse", chapter 10 in Haraway: Simians, Cyborgs, and Woman. The Reinvention of Nature (Free Association Books, London). [Denne artikel kan findes på http://www.stanford.edu/dept/HPS/critstudies/BiopoliticsPostmodern.pdf ]

Toril Moi (1991, 1992): "Feminist Literary Criticism", pp.204-221 in: Modern Literary Theory, A Comparative Introduction, ed. by Ann Jafferson and David Robey. London: B.T. Batsford Ltd.

Terese de Lauretis (1991): "Semiotik og erfaring", s. 349-391 i: Marie-Louise Svane og Tania Ørum (red.): Køn og moderne tider. Forlaget Tiderne Skifter. (original version = chapter 6 ("Semiotics and experience") in: T. de Lauretis, 1984:Alice Doesn't. Feminism, Semiotics, Cinama. London: Macmillan Press. (reprint 1987))

Supplerende materiale

Anderson, Elizabeth (2002), "Feminist Epistemology and Philosophy of Science", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2002 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2002/entries/feminism-epistemology/>.

Presentation of Haraway: http://www.egs.edu/faculty/donnaharaway.html and: http://www.svdltd.com/sells/voxygen/HarawayLinks.htm

Jacob Dahl Rendtorff (2002): "Krop, maskine og Menneskesyn", s. 157-194 i: Gert Balling (red.): Homo sapiens 2.0. Når teknologien kryber ind under huden. København: Gads forlag.


Back to SiV

Back to Center for the Philosophy of Nature and Science Studies home page