Anders Frøslev Jensen

Ph.d.-studerende, cand. scient.
(+45 353) 25347
andersfroeslevjensen [at] gmail . com

CNV, Blegdamsvej 17, Tb7. 2100 København Ø
 


Aktiviteter på centret og IFI:
 • Fra oktober 2009 Ph.D.-studerende på Institut for Idræt (IFI) med et projekt om tværfaglighed i idrætsforskning.Se mere herom på min IFI-side her.
 • Indtil 2009 undervisning og forelæsninger på kurserne "videnskabsteori for biologer" og forelæsninger på "Videnskabsteori og etik for biokemi-, kemi- og nanoteknologistuderende"; "Fagets Videnskabsteori for Idræt"; redigering af kompendier; programmering af hjemmesider; caseudvikling for kurserne "videnskabsteori for biologer" og "Videnskabsteori og etik for biokemi-, kemi- og nanoteknologistuderende"
 • forfatter til kapitlet "Videnskabens filosofiske og teologiske udspring og den newtonistiske traditions gradvise separation fra filosofien" i "Videnskabsteori for Biologer"

Andre faglige interesser:

 • Den moderne videnskabs idèhistorie, med særligt fokus på
  1. videnskabelige discipliners natur og samspil
  2. videnskabens initiale rolle som en naturfilosofiek reflektion inden for rammerne af teologien
  3. videnskabens selvstændiggørelse som et vidensdomæne ved siden af filosofien og teologien og
  4. visse eksempler på videnskabelig tænkning, som var motiveret af naturteologiske problemstillinger
  5. Darwinismens idehistoriske ophav i Newtons gravitationsteori

english version