Velkommen til SiV       /       Welcome to SiV !

Seminar i Videnskabsteori /
Studiekreds i Videnskabsstudier

- om videnskabernes sociologi, filosofi, og historie

sommer og efterår 2012


STED: Som regel i lokale Kc7 (bygning K, sal c, lokale nr. 7), Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø.
TID: ca. hver anden uge og oftest på en fredag kl. 14-16.

Praktiske oplysninger:

Planlægningen af seminarrækken er 'rullende', dvs. der aftales enten emne fra gang til gang (tema og tekst) eller evt. nogle få gange forud. Deltagelse i det enkelte seminar kræver åndeligt og fysisk tilstedeværelse, men der er ingen anden tvang til at deltage i møderne end ens egen tid og nysgerrighed, så man kommer blot til det man orker.

Seminaret er tværfagligt og henvender sig primært til studerende på overbygningen, speciale- og ph.d.-studerende og lærere.

Generelt er arbejdsformen fremlæggelse og kritisk diskussion af artikler, eller præsentation og diskussion af deltagernes egne projekter.

Seminaret er åbent for nye deltagere kontinuerligt. Ved hver semesterstart, dvs. i begyndelsen af februar og september diskuteres forslag til kommende emmer.

SiV koordineres Claus Emmeche, som kan kontaktes via email: emmeche[at]nbi.dk

Formål, form, indhold:

SiV's formål er (1) at uddybe forståelsen af fænomenet videnskab på forskelligt niveau gennem kritiske studier af videnskabsteori og videnskabsstudier forstået bredt, dvs. studier af videnskab både som konkret institutionelt fænomen i samfundet, som en særlig form for erkendelse og metode, og som historisk fænomen - idet SiV ikke på forhånd har afgrænset sig til en bestemt videnskabsteoretisk skole; (2) at diskutere mere praksisrettede konsekvenser af denne forståelse, gerne i forbindelse med aktuel debat om forskning, uddannelse og erkendelse; (3) at diskutere videnskabsteoretiske elementer af deltagernes egne projekter.

Form: SiV implicerer selv-undervisning gennem tekstlæsning og -fremlæggelse og efterfølgende diskussion. Deltagernes forskellige typer af nysgerrighed, interesser og evt. egne projekter og metoder bruges som ressource; studiekredsen kan herved fungere som feed-back på deltagernes egne projekter. SiV afholdes hver 14. dag (á 2 timer) i forårs- og efterårssemestret, kontinuerligt, med stadig adgang for nye deltagere, så længe pladsen tillader det (hvad den har gjort indtil nu).

Indhold: Forskellige tema i den videnskabsteoretiske debat (omfattende både videnskabsfilosofiske, -sociologiske og -historiske aspekter); bl.a. omkring nøgleord som: Objektivitet, sandhed, paradigme, teoriladethed, videnskabelig udvikling, 'social bestemthed', eksternalisme/internalisme, socialkonstruktivisme, 'det stærke program', refleksivitet i videnskabsteorier, værdiers betydning i videnskab, begrebers status, semantik og reference, realisme/antirealisme, køn og videnskab, kognitive tilgange; ideologi/videnskab, typer af videnskab (humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, filosofi). Det tilstræbes, at såvel teoretiske artikler som mere specifikke cases behandles. SiV har en åben wiki (sesiv.pbwiki.com), hvor du kan se eksempler på emner, som har været taget om.

koordinator

Claus Emmeche


Andre Oplysninger

Om merit:
Bortset fra ph.d.-studerende (efter særlig aftale) har der hidtil ikke været givet nogen studiemæssig merit for deltagelse, men i juni 1998 godkendte Fysikstudienævnet SiV som merit-berettiget (på kandidatuddannelserne i astronomi, biofysik, fysik, og geofysik) udenfor de fagspecifikke krav, dvs. kategori "andet fag". SiV-deltagelse kan godskrives med 5 ECTS, hvilket forudsætter (a) mindst 1 års deltagelse i kredsens arbejde, (b) mindst 1 mundtlig fremlæggelse af en tekst, der godkendes af læreren, dvs. undertegnede. Jeg vil om nødvendigt søge en lignende ordning med de øvrige studienævn.

Mere konkret om indhold: Se vores wiki her: http://sesiv.pbwiki.com/.

Tak til SiV-veteranen Niels Hansen for et initiativ til at lave en litteraturliste over ting, vi i en bestemt periode har været igennem. Den er fulgt op her og giver en fornemmelse af emnerne.


Back to Center for the Philosophy of Nature and Science Studies home page

What is SiV?

SiV is a continuing Copenhagen seminar series in science studies and what we in Denmark term "Videnskabsteori" (confer the German term Wissenschaftstheorie) i.e. "theory of science", comprising classical areas such as history, philosophy and sociology of science as well as newer approaches to science studies.

We meet at the Niels Bohr Institute's buildings at Blegdamsvej 17 ("hvor der er højt til loftet" meaning some space for blue sky ideas), and gather about every second week for a two hour informal seminar, often from 2 to 4 p.m. with coffee and tea, and often extended by a drink at a nearby cafe.

We are university insiders & outsiders, students & teachers, old & young, females & males, believers & atheists, non-natives & natives, employed & retired, scientists/scholars & artists, and whatever dualisms you may come up with (humans & nonhumans - we have seen a big dog participate). What unites us is an interest in understanding science and scholarship and its contexts, and a belief that we often think more clearly when we talk and discuss things together.

The SiV participant group isn't that coherent: Practically we gather based on calls on a mailinglist, and for most participants (as we typically don't come for formal merit) we only attend those seminars we hope will interest us. For some mysterious reason, we seldom over-crowd the seminar room, and always form a new sub-cluster. The group is open to newcomers.

Seminars are conducted in English or Danish, depending upon who'll attend.

Sometimes SiV is like a journal club, discussing papers or books, or like a Ph.D. seminar discussing work in progress of masters and Ph.D. students. Now and then we have pursued a single theme several consecutive seminars like a study circle. Experiments with the very seminar form have occurred. Many visitors have honored us giving guest seminars. Students can ask for formal merit for their participation, which is not impossible given the quality and structure of their contributions.

Although SiV is virtually self-organizing, Claus (email: emmeche [at] nbi . dk) coordinates contributions and updates the program and list.
Contraria Sunt Complementa

("opposites are complementary",
the motto on Bohr's coat of arms).