HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


NYHEDSBREV NR 203 FEBRUAR 2006
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.com

Natravn

REDAKTIONELT

Nyt format

Kære Læsere.

Hugin og Munin har indtil nu været udsendt i et format som var minimalt teknisk kompliceret. Den meget enkle opsætning, har til gengæld nogle gange gjort stoffet mindre overskueligt. Da det efterhånden er de færreste der benytter sig af modemforbindelser og andet langsomt udstyr, mener jeg at det er ved at være på tide at eksperimentere med et mere læsevenlig layout.

Jeg vil selvfølgelig være meget interesseret i at høre, hvis det nye format volder problemer. Ser det f.eks. mærkeligt ud i din browser? På længere sigt vil jeg desuden være interesseret i at vide om det er relevant at fortsætte med også at udsende den gammeldags e-mailversion. Jeg sender en forespørgsel ud om dette emne senere.

I stedet for at læse nyhedsbrevet som e-mail, vil man derfor fremover kunne læse det på en hjemmeside. Der vil blive udsendt en besked hver gang der bliver lagt et nyt nummer af Hugin og Munin på siden. Tidligere numre vil være tilgængelige via Hugin og Munins hjemmeside www.nbi.dk/~natphil/hug/hug.intro.html.

For at lette overgangen til det nye system, vil jeg i hvert fald i begyndelsen, samtidig udsende Hugin og Munin på den traditionelle facon, altså som e-mail.

Jeg regner også med at lave en fortløbende kalender, således at man lettere kan skaffe sig overblik over tidligere annoncerede men endnu ikke overståede arrangementer. Det er dog kun arrangementer der er annonceret efter at jeg er begyndt at opbygge kalenderen, der kommer med.

En stor tak til Mads Dam, som har hjulpet med at udvikle det nye format.

Venlig hilsen Marie Svarre Nielsen.

OPSLAG

22nd Baltic Conference on the History of Science


Vilnius, 5-7 October 2006
The first announcement of the Baltic Conference on the History of Science coincides with the Einstein jubilee (2005); it is significant also to note that the Baltic HS Conference coincides with the historical date of General Relativity theory publication (1916).

Furthermore, our conference will also be celebrating the 65 th anniversary of Lithuania 's Academy of Science founding. These significant events put an added obligation both on the organizers as on the participants of the conference.

Conference program will include plenary sessions and workshops (sections) on following subjects of Baltic history:

Mathematics and Astronomy,
Natural Sciences, Technology and Engineering,
Medicine, Pharmacy and Veterinary,
Old-time knowledge of nature and technology,
Museums of Scientific and Technical Subjects,
Einstein and Baltic countries: science and humanities,
Science and EU Integration,
Philosophy and Sociology of Science,
Research in Science of Science.

Please find more information on
www.kfmi.lt/eng/conf/baltconf/baltconf.htm


Utopia


Towards a new political philosophy
Conference on Utopia: February 27th, 2006
Copenhagen Business School. Department of Management, Politics and Philosophy

The word utopia therefore designates that conjunction of philosophy, or of the concept, with the present milieu – political philosophy. - What is Philosophy

This call is Gilles Deleuze and Felix Guattari’s demand for another political philosophy – also acknowledging, in parentheses after the quote, that ‘perhaps utopia is not the best word. Perhaps it is rather a question of what it means to believe in this world.‘ And, if this is a challenge it is ‘because we no longer believe in the events which happen to us, love, death, as if they only half concerned us’. As such, the world has come to look like a bad film. How can we through our inventive capacities create another sense of time that transgresses the time of measure, the time of the useful, the time of a new scientific management and spin doctored identity politics? Is it not time to introduce the utopian combatant as the true subject for another coming political philosophy, a figure who doesn’t fight to destroy capitalism or the State as such, but who tries to enrich the forces of whatever is available and produce a new vitality?

The Department of Management, Politics and Philosophy has for this sake initiated a small scale conference in February, 2006, where the concept is to be investigated.

Key-Note Speakers:
Professor Ian Buchanan, University of Cardiff, UK. Professor Paul Patton, University of New South Wales, Australia. Professor Ole Fogh Kirkeby, MPP/CBS

Convenors:
Associate Professor, PhD Bent Meier Sørensen, MPP/CBS & Lecturer, PhD Alexander Carnera, MPP/CBS

The Utopia Conference - February 27th
Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, Room SC-033. 2000 Frederiksberg

P R O G R A M

9:30
Coffee

10:00
Introduction

10:15
Ian Buchanan, Deleuze's
'Life' Sentences

11:30
Ole Fogh Kirkeby,
The Utopian Event

12:45
Lunch

1:30
Paul Patton, Deleuze and Rawls
on utopian political philosophy

2:30
Kent Hansen (artist),
Local Utopia – coincidences in art and the social

3:00
Coffee

3:30
Panel discussion,
opened by Alexander Carnera and Bent Meier Sørensen


Master Class for Ph.D. Students - February 28th, 10:00 am – 1:00 pm. Copenhagen Business School, Porcelænshaven 18A, Room 0.116. 2000 Frederiksberg.

The conference is open for everybody, the master class is for Ph.D. students only. Registration for both events are needed, deadline is the 17th of February 2006. The conference including lunch is free, but registration is necessary for planning purposes.

For further information and registration, email Christina Busk Thorsen at cbt.lpf@cbs.dk

Thomas Mores Utopia, 1518

Er der plads til Gud i naturen?


Debatmøde om tro og videnskab
Debatmøde om tro og videnskab på KVL
14. marts 2006 kl. 17-19
Auditorium 3-14, Marmorhallen
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

KVL forskere er tæt på naturen – i særdeleshed den natur som vi lever af at forme, kontrollere og bruge. KVLS natur er i høj grad naturvidenskabens natur. En natur der betragtes gennem naturvidenskabelige metoder med henblik på forståelse og brug. En natur, der kan forklares med naturvidenskaben ud fra naturlige mekaniske og biologiske processer. Ikke desto mindre rejser den brug af naturen, som KVLs forskning bidrager til, etiske diskussioner både på KVL og i resten af samfundet. For mange mennesker er der grænser for, hvordan vi kan bruge naturen. Etiske grænser, der sætter skel mellem brug og udnyttelse, brug og misbrug.

Men hvorfra kommer opfattelsen af, at der findes grænser for menneskets brug af naturen? Er de blot bestemt af, at vi undertiden er nødt til at være forsigtige i vores omgang med naturen, hvid den skal kunne holde til vores brug af den på længere sigt. Eller er der andet og mere at sige om naturen end det naturvidenskaben kan få øje på. Det spørgsmål har længe stået centralt i diskussionen mellem de naturvidenskabelige discipliner og teologien.

Set fra et teologisk perspektiv er naturen mere og andet end blot en ressource, som mennesket kan bruge. Den er først og fremmest skabt af Gud. Men hvordan kan man på en gang acceptere naturvidenskabens forklaringer på naturen og hævde en skabende Gud, der er involveret i naturen? Modsiger de to synspunkter ikke hinanden på en måde, så ingen dialog er mulig? Må naturvidenskaben ikke afvise enhver form for indblanding fra religiøse synspunkter i sit arbejde, når den så udmærket kan forklare naturens processer uden brug af mirakler og Gud. Eller er det sådan, at de etiske spørgsmål som KVLs forskning rejser, er et tegn på, at det er nødvendigt at inddrage flere perspektiver på naturen end det blot naturvidenskabelige, hvis vi vil omgås naturen på forsvarlig vis. Perspektiver, der måske åbner op for en dialog om, hvorvidt der er plads til Gud i naturen – også på KVL.

P R O G R A M

17.00 – 17.10
Velkomst og indledning
Torben Greve, KVL

17.10 – 17.30
Gud i naturen
Jakob Wolf, KU

17.30 – 17.40
Respons til Jakob Wolf
Sven Bode Andersen, KVL

17.40 – 18.10
Naturen uden Gud
Niels Bonde, KU

18.10 – 18.20
Respons til Niels Bonde?
Mickey Gjerris, KVL

18.20 – 19.00
Diskussion med salen

Ordstyrer
Peter Sandøe, KVL


Deltagere:

Torben Greve, prorektor, KVL

Jakob Wolf, Lektor,
Afdeling for Systematisk Teologi, KU

Sven Bode Andersen,
Institut for Jordbrugsvidenskab
/ Plante- og Jordvidenskab, KVL

Niels Bonde, Lektor,
Geologisk Institut, KU

Mickey Gjerris, Adjunkt,
Center for Bioetik og Risikovurdering, KVL

Peter Sandøe, Professor,
Center for Bioetik og Risikovurdering, KVL


Rachel Mayeri


“Soft Science: Art, Science, and Speculation”
Invittion til endnu et eksternt seminar
på Medicinsk Museion (Kbh.),
tirsdag 14. februar kl. 14-16:

Abstract: I will present Soft Science, a 65 minute compilation of artist’s videos about science, and data movies by biologists. I am interested in the differences between artist’s media about science, scientist’s audiovisual presentations, and popular science documentaries.

Science documentaries, like March of the Penguins, most recently, often present narratives about society and human nature as fact.

Artists’ media, especially those contained in this compilation, play with the voice of authority and the lens of positivism, common to both science and documentary. Presenting science as speculative, artists can open questions and invite discussion about innovations in genetics, medicine, and molecular biology that affect us all.

Rachel Mayeri er Assistant Professor of Media Studies, Harvey Mudd College, USA. Desuden gæstekurator ved The Museum of Jurassic Technology, og endelig uafhængig kunstner.

Som forberedelse til seminaret kan med fordel læses Mayeris essay om Soft Science-projektet. Det findes på www.corporeality.net/museion/index.php?p=315&page=4

Yderligere information om Soft Science-projektet på www.vdb.org/smackn.acgi$pkgdetail?SOFTSCIENC

BØGER

Viden, videnskab og virkelighed


Forlaget Samfundslitteraturs beskrivelse
Hvad er videnskaben i dag for en størrelse? Og hvad skal vi egentlig bruge den til? Det er centrale spørgsmål i det moderne vidensamfund hvor viden udvikles og anvendes i netværk af virksomheder, læreanstalter og andre samfundsinstitutioner.

Bogen indkredser det særlige ved moderne videnskab. Undervejs præsenteres forskellige opfattelser af viden, virkelighed og videnskab som optræder inden for filosofi, videnskabsteori og samfundsvidenskab. Og så giver bogen konkrete bud på hvordan man som studerende mestrer refleksionen, omsætter viden til praksis og samarbejder på tværs af faggrænser. Kort sagt: Hvordan man begår sig som kompetent aktør i de videnskabelige netværk.


Viden, videnskab og virkelighed Viden, videnskab og virkelighed er en lettilgængelig og anvendelig videnskabsbog og henvender sig til alle studerende på mellemlange og lange uddannelser.

Bogens forfattere er alle tilknyttet Copenhagen Business School (CBS): Luise Li Langergaard er stud.merc.fil., Søren Barlebo Rasmussen er ph.d., lektor og dekan ved Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur og Asger Sørensen er mag.art. i filosofi, ph.d. og ekstern lektor.

Bogen kan findes og købes på:
www.samfundslitteratur.dk/
shop/books/book.do?
action=find&id=652076

INTERNET

Forskningspolitisk kommentar
Claus Emmeche har haft en forskningspolitisk kommentar i Berlingske Tidende 21. januar.
Afslutningsvis kommenterer han indførelsen af fagets videnskabsteori på universitetsstudierne.
Den kan læses her: www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/2006a.forskpol.html


Til brugere af Netscape
I forbindelse med udviklingen af Hugin og Munins nye format,
har der været lidt problemer med at få den samme layout i alle browsere,
især har Netscape voldt problemer. Ældre versioner af Netscape er problematiske
og vi vil derfor opfordre til at opgradere browseren hvis man får problemer,
evt. til den gratis opensource Firefox.
Mvh. Mads og Marie.

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.