HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


NYHEDSBREV NR 209 MARTS 2006
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn

OPSLAG

Tro og videnskab i renæssancen
Tid: tirsdag 2. maj, kl. 15.15
Sted: Københavns Universitet Amager Lokale 15.1.30A

Foredrag ved:
Forskningsstipendiat, ph.d. Morten Fink-Jensen,
Afdeling for Historie, Saxo-Inst., KU.

Arrangør: Foreningen DHS [De HistorieStuderende]

OBS !! Gæstebillet kr.10

Renæssancen ses ofte som igangsætter af det, der gerne kaldes 1500- og 1600-tallets naturvidenskabelige revolution: grundlaget for den moderne fysik og verdensopfattelse. Det interessante er, at samme periode er karakteristisk ved den store rolle religionen spiller: Det er også reformationens og konfessionaliseringens tidsalder. Foredraget vil indkredse i hvilken udstrækning videnskab og tro forholdt sig krigerisk eller harmonisk til hinanden i denne formative periode.

OPSLAG

What are the goals of science education: Belief, understanding and/or knowledge?


Science education in a multicultural context
Seminar
Friday May 5
Time: 14.15 - 16.00
Meetingroom Ma-14
Niels Bohr Institute
Blegdamsvej 21
Copenhagen


Meeting room Ma-14 is in the M building, ground floor, to the left of auditorium M.
See map: NBI Map

The talk will address an ongoing controversy about what should be the aims of science education, to change student belief, or to promote student understanding of scientific ideas. A related topic concerns the relationship between knowledge and belief. The discussion takes place within the framework of the debates about multicultural science education.


Charbel Niño El-Hani,
Research Group on History, Philosophy, and the Teaching of Biological Sciences, Institute of Biology, Federal University of Bahia, Brazil.


Organizer:
Center for the Philosophy of Nature and Science Studies

OPSLAG

Léon Rosenfeld og den første socialhistoriske bevægelse i videnskabernes historiografi.
Tirsdag, den 16. maj, kl. 19.45
i auditorium 10 på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5,
København.


Foredrag i Videnskabshistorisk Selskab ved:
PhD Anja Skaar Jacobsen
IMFUFA, Roskilde Universitetscenter
http://mmf.ruc.dk/~skaar


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 25 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.
Personer, der ikke er medlemmer, er velkommen til at komme til et arrangement før beslutning om evt. indmeldelse. Vedr. indmeldelse, kontakt sekretæren.

Videnskabshistorisk Selskab
Sekretær Donald B. Wagner

Den belgiske fysiker Léon Rosenfeld var Niels Bohrs assistent i en lang periode samtidig med, at han besad stillinger i en række europæiske byer. Parallelt med sit virke som teoretisk fysiker, og helt siden sin studentertid, skrev Rosenfeld også videnskabshistoriske arbejder, primært om den teoretiske fysiks udvikling. Rosenfelds videnskabshistoriske arbejder, hans talrige boganmeldelser, og hans korrespondance med flere toneangivende videnskabshistorikere og videnskabsmænd med historiske interesser, afspejler de tanker, strategier, problemstillinger og debatter, der tegnede den retning videnskabshistorien tog i perioden ca. 1930-70. Jeg ønsker at belyse de tendenser ved at se nærmere på Rosenfelds virke som videnskabshistoriker. I foredraget vil jeg derfor undersøge hvilken rolle han tilskrev videnskabshistorien, skitsere hans marxistiskinspirerede teori for videnskabens dynamiske udvikling, og hvori han mente sociale faktorer spiller ind på denne udvikling, samt positionere hans ideer i forhold til dem fremført tidligere af f.eks. Ernst Mach og dem fremført af nogle af Rosenfelds samtidige som f.eks. Boris Hessen og John D. Bernal.

OPSLAG

Intelligent Design - an Intellectual Challenge?

Place:
Aalborg University
Fibigerstræde 10 Auditorium
9220 Aalborg Øst

Time:
Maj 16, 2006, 13.00-18.00


Abstract
The idea of Intelligent Design postulates that some significant problems inherent in the core of the scientific theories about the origin of life, are being neglected in the mainstream of modern epistemology, scientific thinking and philosophy of science. The advocates of Intelligent Design hold that "certain features of the universe and of living things can only be explained by an intelligent cause, not an undirected process such as natural selection". They also hold that a proper description of nature should include the notion of `purpose' i.e. that teleological descriptions should not in principle be excluded from the scientific literature.

A great majority of the scientific community rejects the scientific validity of Intelligent Design, which they characterize as non-serious; semi religious based and carried on the certain reactionary political agenda.

Regardless motivations and political ambitions of the founders and defenders of the idea of Intelligent Design, this idea has pointed outs some interesting epistemological, methodological and ontological problems, which are relevant for the formulation and understanding of science. This has also made it essential to discuss Philosophy of Nature and Philosophy of Science, not only in a technical manners, but at a more general level.

At the seminar scientists and philosophers will discuss these topics. Some of the speakers at the workshop are in favor of the idea of Intelligent Design and some oppose it.

Program:

13.00: "ID in Historical Perspective: An introduction",
Professor Peter Øhrstrøm, Aalborg University

13.30: "The Basic Ideas of Intelligent Design"
Professor Jay W. Richards, Acton Institute, USA

14.15: Coffee

14.30: "A Philosophical Criticism of the ID ideas",
Professor Lennart Nørreklit, Aalborg University

15.15: "A scientific Criticism of the ID ideas",
Associated Professor Jörg Zeller

16.00: "Evolution, Intelligent Design and the re-emergence of Militant Atheism",
Professor Søren Holm, Cardiff University, Wales

16.45: "ID - an intellectual challenge",
External Lecture Maziar Etemadi, Aalborg University

17.15: Discussion

Organizers:
Maziar Etemadi, Peter Øhrstrøm,
Centre for Philosophy and Science Studies,
Aalborg University.

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.