HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


NYHEDSBREV NR 212 7. JUNI 2006
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn

OPSLAG

Reception:


The Way Through Science and Philosophy: Essays in Honour of Stig Andur Pedersen
Mandag den12/6 kl. 16.00
Pavillion P6, RUC.


INVITATION
I anledningen af at professor Stig Andur Pedersens festskrift, der har titlen

The Way Through Science and Philosophy:
Essays in Honour of Stig Andur Pedersen

er udkommet, vil redaktørerne hermed invitere alle interesserede til en reception på Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori, Roskilde Universitetscenter.
På omslaget af bogens bagside kan man læse:

This collection of essays in honor of Prof. Stig Andur Pedersen's 60th Birthday spans over a broad scope of topics, ranging from mathematical modelling over realism in philosophy of science to an analysis of apology after medical mistakes. The unusually broad range is a fair but still inadequate reflection of the work of Stig Andur Pedersen, a philosopher and scientist whose range of interests, abilites and production is itself unusually broad.

Man kan læse bogens indholdfortegnelse og introduktion her: Indhold og intro


Der vil være muligt at erhverve sig et eksemplar af bogen til receptionen, men den kan også bestilles på amazon:
AmazonHenning Boje Andersen,
Frederik Voetmann Christiansen,
Klaus Frovin Jørgensen,
Vincent F. Hendricks

INTERNET

"Women in science" is the History of Science Collaboration of the Month on Wikipedia

From: Sage Ross sage.ross@yale.edu (Date: Wed, 31 May 2006)

Dear scholars,

On behalf of WikiProject History of Science Wikipedia:WikiProject_History_of_Science , I'm proud to announce the inaugural History of Science Collaboration of the Month Collaboration_of_the_Month on Wikipedia. Over the course of June, we will be working on the article "Women in science" Women_in_science (covering both history and the present). If you've always dreamt of using your intellectual powers for the good of humanity but didn't know how to begin, this is a perfect opportunity. If you're unfamiliar with Wikipedia, take a quick glance at the Five Pillars of Wikipedia Wikipedia:Five_pillars , then grab your favorite sources (or your favorite student's historiography paper) and jump rightin.

WikiProject History of Science continues to grow; there are now 47 participants, including a number of graduate students and professional historians. Despite the name, the WikiProject is the home for the history of medicine and history of technology as well. Whatever your disciplinary persuasion, there are many opportunities to contribute. The History of Science Portal Portal:History_of_science recently became a featured portal, which considerably enhances the profile of history of science on Wikipedia. If you think the histories of science, medicine, and technology should be important to public, please give Wikipedia editing a try.

Yours in discourse,

Sage Ross

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.