HUGIN OG MUNIN

Hugin og Munins arkiv


Tidligere udsendte numre
Nummer 1 - 200:


Hugin og Munin nr. 1--nr.10 (13.12.1994 -- 4.4.1995)
Hugin og Munin nr. 11--nr.20 (19.4.1995 -- 29.9.1995)
Hugin og Munin nr. 21--nr.30 (6.10.1995 -- 2.5.1996)
Hugin og Munin nr. 31--nr.40 (6.6.1996 -- 11.12.1996)
Hugin og Munin nr. 41--nr.50 (13.1.1997 -- 9.6.1997)
Hugin og Munin nr. 51--nr.60 (18.8.1997 --29.1.1998)
Hugin og Munin nr. 61--nr.70 (26.2.1998 -- 8.9.1998)
Hugin og Munin nr. 71--nr.80 (22.9.1998 -- 11.3.1999)
Hugin og Munin nr. 81--nr.90 (12.3.1999 -- 10.9.1999)
Hugin og Munin nr. 91--nr.100 (28.9.1999 -- 6.3.2000)
Hugin og Munin nr. 101--nr.110 (22.3.2000 -- 25.9.2000)
Hugin og Munin nr. 111--nr.120 (3.10.2000 -- 28.2.2001)
Hugin og Munin nr. 121--nr.130 (13.3.2001 -- 23.10.2001)
Hugin og Munin nr. 131--nr.140 (7.11.2001 -- 2.5.2002 )
Hugin og Munin nr. 141--nr.150 (13.5.2002 -- 29.10.2002)
Hugin og Munin nr. 151--nr.160 (4.12.2002 -- 19.5.2003)
Hugin og Munin nr. 161--nr.170 (11.6.2003 -- 12.2.2004)
Hugin og Munin nr. 171--nr.180 (24.2.2004 -- 18.10.2004)
Hugin og Munin nr. 181--nr.190 (9.11.2004 -- 30.5.2005)
Hugin og Munin nr.191--nr.200 (7.6.2005 -- 2.1.2006)

Fra nummer 201 og frem:


Hugin og Munin nr. 201 (6. 1. 2006)
Hugin og Munin nr. 202 (17.1. 2006)
Hugin og Munin nr. 203 (10.2. 2006)
Hugin og Munin nr. 204 (21.2. 2006)
Hugin og Munin nr. 205 (2. 3. 2006)
Hugin og Munin nr. 206 (13.3. 2006)
Hugin og Munin nr. 207 (27.3. 2006)
Hugin og Munin nr. 208 (24.4. 2006)
Hugin og Munin nr. 209 (30.4. 2006)
Hugin og Munin nr. 210 (16.5. 2006)
Hugin og Munin nr. 211 (30.5. 2006)
Hugin og Munin nr. 212 (7. 6. 2006)
Hugin og Munin nr. 213 (13.7. 2006)
Hugin og Munin nr. 214 (29.8. 2006)
Hugin og Munin nr. 215 (15.9. 2006)
Hugin og Munin nr. 216 (1.10. 2006)
Hugin og Munin nr. 217 (19.10. 2006)
Hugin og Munin nr. 218 (19.11. 2006)
Hugin og Munin nr. 219 (3.12. 2006)
Hugin og Munin nr. 220 (10.1. 2007)
Hugin og Munin nr. 221 (7. 2. 2007)
Hugin og Munin nr. 222 (21.2. 2007)
Hugin og Munin nr. 223 (11.3. 2007)
Hugin og Munin nr. 224 (5. 4. 2007)
Hugin og Munin nr. 225 (15. 4. 2007)
Hugin og Munin nr. 226 (3. 5. 2007)
Hugin og Munin nr. 227 (14. 5. 2007)
Hugin og Munin nr. 228 (30. 5. 2007)
Hugin og Munin nr. 229 (12. 6. 2007)
Hugin og Munin nr. 230 (24. 8. 2007)
Hugin og Munin nr. 231 (12. 9. 2007)
Hugin og Munin nr. 232 (24. 9. 2007)
Hugin og Munin nr. 233 (8. 10. 2007)
Hugin og Munin nr. 234 (24. 10. 2007)
Hugin og Munin nr. 235 (12. 11. 2007)
Hugin og Munin nr. 236 (18. 11. 2007)
Hugin og Munin nr. 237 (10. 12. 2007)
Hugin og Munin nr. 238 (13. 1. 2008)
Hugin og Munin nr. 239 (4. 2. 2008)
Hugin og Munin nr. 240 (24. 2. 2008)
Hugin og Munin nr. 241 (26. 3. 2008)
Hugin og Munin nr. 242 (20. 4. 2008)
Hugin og Munin nr. 243 (5. 5. 2008)Andre links:


Kalender på bloggen
Hugin og Munins hjemmeside
Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier

WEBDESIGN: MADS DAM