HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


NYHEDSBREV NR. 215 SEPTEMBER 2006
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn

OPSLAG

Conference:


Subjectivity, Intersubjectivity, Objectivity
21.09 - 23.09
University of Copenhagen,
The Faculty of Humanities,
Auditorium 23.0.49,
Njalsgade 140-142,
Copenhagen S.

For information please see:
http://www.cfs.ku.dk/calendar.htm


Organized by the Center for Subjectivity Research (Dan Zahavi).

Participation is free, but prior registration is required. Please contact secretary Pia Kirkemann Hansen at pkh[at]cfs.ku.dk

OPSLAG

Room One. Olaus Worm
A Work of Art in a History of Science Museum


Symposium at The Steno Museum
Kl. 9.00 - 16.00,
Monday the 25th of september,
The Steno Museum,
C.F. Møllers Allé 1100,
8000 Aarhus C.


Er lægen og oldtidsforskeren Ole Worms teorier om dyr og planter fra renæssancen naturvidenskab i moderne forstand?

Er den amerikanske kunstner Rosamond Purcells aktuelle rekonstruktion af Ole Worms naturaliekabinet, "Museum Wormianum", kunst?

Mandag d. 25. september afholder Steno Museet et heldagskollokvium med temaet "kunst, naturvidenskab og udstillingspraksis".

Ophavskvinden til rekonstruktionen af Worms kabinet, Rosamond Purcell, der er bosiddende i Boston, fortæller om sit arbejde med Worm og med værket. Camilla Mordhorst fra Medicinsk Museion sætter den nutidige forståelse af Worm og hans teorier til debat, Jan Gruwier Larsen fra Naturhistorisk Museum forklarer, hvorfor han mener kunstudstillinger og udstillinger om naturvidenskab er to alen af ét stykke. Mette Kia Krabbe Meyer fra Steno Museet taler om forholdet mellem videnskab og kunst i planerne for udvidelsen af Steno Museet, og endelig giver Carina Serritzlew og Kristian Hvidtfelt Nielsen fra henholdsvis Kvindemuseet og Steno Instituttet et radikalt bud på en tværfaglig udstillingsstrategi.

Hvad gør videnskab til videnskab og kunst til kunst? Skal vi udstille kunsten på kunstmuseerne og naturvidenskaben på de naturvidenskabelige museer, eller giver den klassiske fagopdeling ikke mening længere? Skaber tværfaglighed oplevelser og refleksion eller irritation og forvirring hos fagfolk og museumsgæster? Kom, hør og deltag i diskussionen af disse aktuelle spørgsmål.

Kollokviet foregår på engelsk.
Frokost kan købes og indtages i kantinen på Institut for Matematiske Fag.
Program og abstracts kan ses på http://www.si.au.dk/arrangementer/kole06.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til mette.kia[at]si.au.dk senest d. 18. september. Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til Mette Kia Krabbe Meyer på samme adresse eller på telefon 89423990 (efter d. 11. september).

PROGRAMME

09.00 - 09.15 Coffee

09.15 - 09.30 Welcome
Mette Kia Krabbe Meyer, Curator, The Steno Museum, Aarhus

09.30 - 10.00 Visit the exhibition Reflection - Ole Worm's Cabinet and the Renaissance

Introduction by Hanne Teglhus, Curator of the exhibition, The Steno Museum, Aarhus

10.00 - 10.30 Room One. Olaus Worm
Rosamond Purcell, Artist, Boston
10.30 - 10.45 Coffee Break

10.45 - 11.15 Magic Eggs and Monstrous Beasts - Modern Inquiries in a World of Wonders
Camilla Mordhorst, Curator, The Medical Museion, Copenhagen

11.15 - 11.45 The Science-Arts Continuum in Exhibitions
Jan Gruwier Larsen, Curator, Natural History Museum, Aarhus

11.45 - 12.45 Discussion

12.45 - 13.45 Lunch Break

13.45 - 14.15 Science in the Expanded Field
Mette Kia Krabbe Meyer, Curator, The Steno Museum, Aarhus

14.15 - 14.45 A Museology of Entanglement: Art, Science, and the Public Sphere
Kristian Hvidtfelt Nielsen, Assistant Professor, The Steno Institute, University of Aarhus
and
Carina Serritzlew, Curator, Women's Museum, Aarhus

14.45 - 15.00 Coffee Break

15.00 - 16.00 Discussion. Closing


Lunch can be bought at the Department of Mathematical Sciences close to The Steno Museum.
Abstracts can be found at http://www.si.au.dk/arrangementer/kole06.

Enrolment is prescribed. Please send a mail to mette.kia[at]si.au.dk no later than Monday the 18th of September. If you have questions concerning the symposium, please mail or call Mette Kia Krabbe Meyer at 89423990 (after the 11th of September).

OPSLAG

The Niels Bohr Archive's History of Science Seminar


Science in U.S. Foreign Policy: A post-Cold War PerspectiveTime: 14.15
Tuesday 26 September,
Aud. M, Niels Bohr Institute
Blegdamsvej 17,
Copenhagen

I am happy to inform you that Ronald E. Doel has agreed to give a seminar at short notice. He is a specialist in the field, and his talk is based on his latest research, as expressed, for example in an important article by him and Kristine C. Harper in the current issue of the journal Osiris (Vol. 21, 2006), which can be consulted (for those interested) here at the Niels Bohr Archive. More information on our activities can be found, as usual, at our website www.nba.nbi.dk.

I look forward to seeing you at our seminar.

Best wishes,

Finn Aaserud
Director
Niels Bohr Archive
Blegdamsvej 17
2100 Copenhagen

In recent years, scholars have begun to reassess our understanding of the intersection of science with American foreign policy following World War II. Were state attitudes towards scientific internationalism, collaboration, and exchange primarily shaped by physicists, or by members of other scientific fields? To what extent did U.S. scientists feel compromised by state actions involving international scientific activities in the 1950s and 1960s, and what responses did they take? Was the prestige of science a more important contribution to the start of the Cold War than previously recognized, and are historians only beginning to glimpse significant shifts in international scientific practices that emerged in this period? This talk assesses current ideas and still-unresolved questions.

Ronald E. Doel, Assistant Professor,
Program for History of Science,
Department of History, Oregon State University, USA

OPSLAG

Skeletter i Videnskabet - palæoantropologiens historie og formidling

Kl. 19.45
Tirsdag, den 26. september
Auditorium 10
H. C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
København


Foredrag ved:
ph.d. Anne Katrine Gjerløff,
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 25 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Personer, der ikke er medlemmer, er velkommen til at komme til et arrangement før beslutning om evt. indmeldelse. Vedr. indmeldelse, kontakt sekretæren.

Arrangør:
Videnskabshistorisk Selskab

Danish Society for the History of Science
http://www.math.ku.dk/videnskabshistorie
Sekretær Donald B. Wagner

Palæoantropologien er videnskaben om menneskets evolution og de tidligste menneskers biologi og adfærd. Palæoantropologien har været bedrevet i moderne forstand siden midten af 1800-tallet hvor de tidligste fossilfund og evolutionsteorien, i kombination med etnografiske analogier og den forhistoriske arkæologis kronologi gav det basale videnskabelige værktøj til teorier om menneskets oprindelse og udvikling.

Siden da har især en overvældende mængde af nye fund, konstateringen af en stor artspluralisme og naturvidenskabelige analysemetoder givet stadig mere detaljerede og komplicerede teorier om menneskets oprindelse.

Lige siden palæoantropologiens fremkomst har faget dog ligeledes været båret og præget af udenomsvidenskabelige antagelser om selve det at være menneske. Fagets teorier og udviklingsscenarier har til enhver tid i lige så høj grad afspejlet sin samtids mennskesyn som fortidens realiteter. Dette ses også tydeligt i fagets populære formidling.

Foredraget vil præsentere en række eksempler på disse koblinger mellem videnskab og menneskesyn bl.a. i relation til troen på menneskelig aggression, seksualitet og kønsroller og vil desuden eksemplifisere de ofte nære sammenhænge mellem fagets popularisering, visuelle udtryk og faglighed der har fostret farverige figurer som f.eks. Den grønlandske neandertaler, Vandaben, Den mitokondrielle Eva og Aben der dræbte sin egen frænde. Fordraget bygger på Anne Katrine Gjerløffs p.d.afhandling (forsvaret maj 2005) Abens Ansigter. Palæoantropologiens historie og formidling i Danmark i det 20. århundrede.

OPSLAG

Åbne seminarer på Medicinsk Museion i efteråret

Medicinsk Museion er Københavns Universitets afdeling for forskning, museumsformidling og undervisning indenfor medicinhistorie.

Vores satsningsområde er for tiden 'Recent Biomedicine in Denmark 1955-2005', der også er tema for Museions tirsdagsseminarer.

Nogle af disse er åbne for gæster, og vi inviterer (foreløbig) til nedenstående tre arrangementer i efteråret, hvor vi har hentet tre kapaciteter til København.

Seminarerne indledes typisk med et længere mundtligt oplæg, efterfulgt af åben diskussion og kommentarer.

De finder sted på Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, 1310 København K. Efterfølgende holder vi 'post-seminar' med et glas og en snak i frokoststuen.

Abstracts/materiale mv. lægges løbende ud på vores blog, se: www.corporeality.net/museion/index.php?p=349
For spørgsmål kontakt: Sniff Andersen Nexø, s.nexoe[at]mm.ku.dk, tlf. 35 32 38 13.

PROGRAMTirsdag d. 26. september, kl. 14-16:
Lynn M. Morgan (Mount Holyoke College, Massachusetts):
Embryo in/formation: the construction of embryo subjectivity in mid-20th century America. *Tirsdag d. 3. oktober, kl. 14-16:
Jenny Sundén (Kungliga Tekniska Högskolan):
Frankensteins brud går igen: Om konst, vetenskap och cyber(ge)netiska Andra.Tirsdag d. 24. oktober, kl. 14-16:
Sybilla Nikolow (University of Bielefeld):
Statistical images of the population.*

Lynn Morgans besøg er arrangeret i samarbejde med Prof. Lene Koch ifm. forskningsrådsbevillingen "Gen- og forplantningsteknologiens nutidshistorie"

OPSLAG

Mathematics in Islamic societies


9TH - 15TH CenturiesOn the occasion of Ahmed Djebbar being nominated an honorary doctor
10.00-16.30
21. September
Building 02
Roskilde University

Speakers:
* Ahmed Djebbar, Paris
* Sonja Brentjes, London
* Jens Høyrup, RUC


Abstracts can be found at PHIS mainpage: www.phis.ruc.dk


PROGRAMME


10.00-10.15 Introduction, Stig Andur Pedersen

10.15-11.45 Sonja Brentjes

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.30 Ahmed Djebbar

14.30-15.00 Coffee Break

15.00-16.30 Jens Høyrup

OPSLAG

Kønsforskelle i universitetsverdenen

(foreløbig titel)
2. Okt.
16:00
Lokale 305
Rockefeller Komplekset
Juliane Maries Vej 30
2100 K

Kønt forskerliv???:
Forskeres vilkår i Danmark - med hovedvægt på køn og karriere. Foredrag og diskussion med seniorforsker Kamma Langberg fra Analyseinstitut for Forskning.

Arrangør:
Netværk for Kvinder i Fysik (KIF)
http://www.kif.nbi.dk

Netværk for Kvinder i Fysik (KIF)
- er en sektion under Dansk Fysisk Selskab
- skaber kontakt mellem kvindelige fysikere i Danmark og synliggør dem
- søger at bidrage til øget rekruttering af kvinder til uddannelse og forskning inden for fysik

OPSLAG

Towards a `New Materialism'?
Exploring Artifactuality and Material Culture in History of Science, Technology and Medicine A monthly Øresund reading symposium arranged by History of Technology Division, Technical University of Denmark (DTU)/The Danish National Museum of Science and Technology, Medical Museion, University of Copenhagen, & Research Policy Institute, Lund University

The last decade have seen the appearance of a number of books pointing toward a growing interest in the role of material culture, material agency and `artifactuality' inside as well as outside history of science, technology and medicine. One example is art historian W. J. T. Mitchell, main protagonists of the visual turn that supposedly supplanted the linguistic turn in the 1990s, in describing the anthology Things That Talk (2004) as an example of "advanced research in what might be called the 'new materialism.' Unlike the old materialism, which dreamed of a positive science, purified of linguistic accident, ideological prejudice, or fantasy, the new takes aim directly at the figuration and imaging of objects, factoids, and things."

To explore this potential `artifactual turn' within recent history of science, technology and medicine the History of Technology Division, Technical University of Denmark in partnership with The Danish National Museum of Science and Technology; the Medical Museion, University of Copenhagen; and the Research Policy Institute, Lund University, invites researchers, curators and graduate students in the Øresund region and beyond to participate in a new reading symposium devoted to this `new materialism'. It will meet once a month from October until June at a museum or research institution alternatively in Copenhagen and Lund/Malmö to discuss a book according to the list below. The symposia will take place 1-3pm for 2 hours of combined discussion and lunch followed by an optional tour of the hosting institution. The discussions will be in English or Scandinavian depending on the participants. We hope to be able to pay for all books and lunches for the participants.
__________________

We expect to be able to accommodate all interested but if we will have to limit the number of participants we reserve the right to decide who can participate with priority to graduate students. It is not necessary to attend every meeting to participate but priority will be given to those expressing their intention in following the whole symposium. Those interested in participating should send an email expressing their interest by Thursday September 21 to symposium organizer Mats Fridlund, Associate Professor of History of Technology at DTU at maf[at]dtv.dk. For the first seminar on October 5 the readings will be sent out electronically and for the following meetings books will be sent out in advance. It is possible for graduate students to follow the reading group for credit as a 5 credit PhD-course given by teachers from DTU and Lund University. Students taking the course will be required to write comments on the readings, attend four additional seminars, give an introduction to one seminar and write a research paper. The conclusion of the PhD course would be a public symposium after the summer where the students present their final papers.

SCHEDULE

Thursday October 5, 2006, DTU, Lyngby
Lorraine Daston, ed., Things That Talk: Object Lessons from Art and Science (2004)

Thursday November 6, 2006, University of Lund, Lund
Andrew Pickering, The Mangle of Practice: Time, Agency and Science (1995)

Thursday December 7, 2006, Medical Museion, Copenhagen
Sharon Macdonald, ed., Politics of Display: Museums, Science, Culture (1997)

Thursday January 25, 2007, Museum in Copenhagen To Be Decided (TBD)
Bill Brown, ed. Things (2004)

Thursday February 22, 2007, Museum in Lund/Malmö TBD
Soraya de Chadarevian & Nick Hopwood, ed., Models: The Third Dimension of Science (2004)

Thursday March 22, 2007, Museum in Copenhagen TBD
Larsson, ed., Cultures of Creativity: Birth of a 21st Century Museum (2006)

Thursday April 19, 2007, Museum in Lund/Malmö TBD
Peter Galison, Image and Logic: A Material Culture of Microphysics (1997)

Thursday May 24, 2007, Museum in Copenhagen TBD
Tim Dant, Materiality and Society (2005)

Thursday June 21, 2007, Museum in Lund/Malmö TBD
Bruno Latour & Peter Weibel, ed., Making Things Public: Atmospheres of Democracy (2005)

OPSLAG

The Niels Bohr Archive's History of Science Seminar


Contemporary Scientific Archives:
Investing in the Future of the History of Science
Time: 14.15
Monday 2 October,
Aud. A,
Niels Bohr Institute,
Blegdamsvej 17,
Copenhagen.


Finn Aaserud, Director,
Niels Bohr Archive, Blegdamsvej 17,DK-2100 Copenhagen.

The Niels Bohr Archive website: www.nba.nbi.dk

Peter Harper, Director,
National Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary Scientists, University of Bath, UK

The UK National Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary Scientists (NCUACS) has over thirty years experiences in locating, cataloguing and finding permanent homes for the archives of leading contemporary British scientists, thus preserving and making accessible the original source materials for the history of science. Its present Director, who has been associated with the work for over twenty years, will consider some of the particular challenges of the work including relations with the scientific community, the changing nature of scientific communication and record keeping, and the securing of the necessary resources to fund the archival programme. The work of the NCUACS in the UK will be placed in a wider international context drawing on its Director's experience with the CASE (Cooperation on Archives of Science in Europe) group and the IUHPS DHST Bibliography and Documentation Commission.

OPSLAG

Anvendt Filosofi-minisymposion
4. oktober, klokken 15.15-18.25,
lokale 15.1.30A (overfor historiebaren),
KUA, Njalsgade 80,
2300 København S.

Symposiet stiller skarpt på anvendt teoretisk filosofi: Hvordan kan teoretisk filosofisk viden anvendes udenfor traditionelle filosofiske arbejdsfelter såsom filosofisk forskning og undervisning? Hvordan kan man som studerende erhverve kompetence til at gøre dette? Bør teoretisk filosofi overhovedet være i kontakt med mere konkrete emner/være mere anvendelsesduelig eller kommer fagets berettigelse et andet sted fra? Til at holde oplæg inviteres derfor tre personer som har en solid filosofisk skoling og i deres karriere bevæget sig væk fra filosofiens traditionelle arbejdsområder, men som stadig bruger filosofisk viden i deres arbejde.

Arrangør:
Selskabet for Filosofi og Psykologi

Foredraget koster 20 kroner hvis man ikke er medlem af Selskabet for Filosofi og Psykologi.

Se endvidere www.selskabetfp.dk

PROGRAM


15.15 Velkomst ved Selskabets formand lektor Jan Riis Flor

15.20 Oplæg ved seniorforsker Henning Boje Andersen, Afdelingen for Systemanalyse, Forskningscenter Risø.

15.50 Oplæg ved professor Niels Ole Bernsen, Leder af Laboratoriet for Naturligt Interaktive Systemer (NISLab), Syddansk Universitet.

16.20 Pause

16.40 Oplæg ved adjunkt i naturvidenskabsdidaktik Frederik Voetmann Christiansen, Danmarks Farmaceutiske Universitet.

17.10 Kommentarer til oplæggene fra professor Finn Collin og studieleder Klemens Kappel, begge Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

17.40 Pause

17.55 Paneldiskussion, kommentarer til kommentarerne og spørgsmål fra salen.

18.25 Symposiet slutter.

INTERNET

Center for Forskningsanalyses nyhedsbrev

Dansk Center for Forskningsanalyse har udsendt deres nyhedsbrev 2006/2, som kan downloades fra centerets hjemmeside: http://www.cfa.au.dk/

Nyhedsbrevet indeholder oplysninger publiceringsaktiviteter, igangværende og nye projekter/bevillinger samt øvrige aktiviteter ved Center for Forskningsanalyse..

Indeholder oplysninger om publicering indenfor områderne:

* Forskningsstatistik samt forskningsbudget
* Dansk erhvervslivs styrkeområder indenfor Forskning og Udvikling
* Forskning i og holdninger til Bioteknologi og ikt
* RTD evaluering
* Kvinder i forskning


Desuden indeholder nyhedsbrevet oplysninger om CFAs deltagelse i nye nationale, nordiske og europæiske forskningsprojekter.

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.