HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


NYHEDSBREV NR 216 - 1. OKTOBER 2006
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn

REDAKTIONELT

KampagneKære læsere!

Som det fremgår af Hugin og Munins kalender, er der en masse spændende arrangementer her i efteråret. Men der er stadig en række relevante arrangementer, boganmeldelser og stillingsopslag mm. som ikke når frem til Hugin og Munins abonnenter. Mens der er en lang række institutioner i Danmark hvor man beskæftiger sig med videnskabsstudier, er miljøerne på de enkelte institutioner ofte små. I håb om at Hugin og Munin kan bidrage til at øge synligheden af de mange aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige institutioner, er jeg begyndt at sætte forskellige små initiativer i gang. Mere om det i de næste numre.

For at øge kendskabet til Hugin og Munin både blandt mulige abonnenter og mulige annoncører er vi begyndt at rette henvendelser til bl.a. forskningsinstitutioner, forlag og enkelte personer som evt. kunne være interesserede. Men da vi selvfølgelig kun færdes i begrænsede miljøer, har vi også brug for læsernes hjælp til dette.

Desuden vil jeg udvide stofområdet lidt, så Hugin og Munin ikke udelukkende er et nyhedsbrev. I første omgang i form af en interviewstafet, hvor forskellige forskere på tur svarer på en række faste spørgsmål. Desuden er folk velkomne til at indsende hvad de måtte have af kommentarer der er relevante i forhold til videnskabsstudier. Dette kunne f.eks. være kommentarer til aktuelle udgivelser, forskningspolitiske overvejelser eller anbefalinger af særligt interessante artikler. Det kunne også være at der var nogen der havde lyst til at skrive lidt om de projekter de selv arbejder med.

kp
Tak til Anne Gry Haugland, Povl Aage, Mette Høst, Christian Baron, og Mads Dam for deres bidrag til kampagnen!

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for de mange konstruktive tilbagemeldinger i forbindelse med at Hugin og Munin begyndte at komme i en browserversion.


Med venlig hilsen Marie.

OPSLAG

Technology and Terrorism


Seminar and workshop
9am-4pm,
Friday 6 October,
University of Aarhus.


Since 9-11 global terrorism has been a global concern. In the news we learn of new technologies invented to prevent terrorist attacks - and of new technologies used by terrorists getting smarter by the minute. We all know that. But in a more general sense what role does technology play in this game? How should we understand it? How should we study it? Is it a new thing? In the workshop we talk about how we as historians and sociologists can comprehend and deal with technology and terrorism - and why we should care. In the seminar we present examples of how it can be done.

All welcome!

Seminar:
State of Fear: Terror and Technology in the 21st Century

Graduate workshop:
Technologies of Fear: Understanding the Mechanics of State and Terror

Presentations by:
Professor David Edgerton, Imperial College, London.
Associate Professor Mats Fridlund, The Technical University of Denmark.
Associate Professor Lars Erslev Andersen, The Southern University of Denmark.
and Dr Mikkel Thorup, The University of Aarhus.

For further details please consult the websites:
Seminar
Programme in pdf
(includes abstracts)
Workshop
Programme in pdf
(includes abstracts and research questions)

Registration, accommodation and transport:
Registration is necessary ASAP (and no later than Wednesday 4 October). For cheap accommodation in Aarhus see e.g. www.citysleep-in.dk . RyanAir operates London (Stanstead)-Aarhus at affordable rates.

Questions:
Any questions can be directed to Mikkel Thorup (idemt[@]hum.au.dk) or Peter C. Kjærgaard (idepck[@]hum.au.dk).

OPSLAG

Tycho Brahes Verden
- Danmark i Europa 1550-1600


Stor særudstilling på NationalmuseetGratis adgang!

16. sept. - 9. april,
Tirsdag-søndag: kl. 10-17
Nationalmuseet,
Indgang: Ny Vestergade 10,
Postadresse: Frederiksholms Kanal 12,
1220 København K,
Informationen: Tlf. 3347 3850

Se Nationalmuseets hjemmeside:
Nationalmuseet


Planetur

Nationalmuseet skriver:

Den 16. september åbner Nationalmuseet årets store særudstilling med fokus på "den adelige forsker med sølvnæsen" - den verdenskendte astronom Tycho Brahe. Med Tycho Brahes liv som omdrejningspunkt kommer den besøgende tæt på Danmark i anden halvdel af 1500-tallet. Se bl.a. nogle imponerende videnskabelige instrumenter og oplev den pragt, adelen omgav sig med. Og besøg restauranten, hvor der er mulighed for at smage på renæssancen!

Kom ind på livet af adelen
Udstillingen er iscenesat, så den besøgende fornemmer renæssancens glæde ved symmetri og leg med perspektiv. En symmetrisk renæssancehave fungerer som grundplan for udstillingens første del, hvor adelige dragter, jagtudstyr, kunstfærdige møbler og et helt renæssanceloft er med til at fortælle historien om det rige godsejerliv, Tycho Brahe var født ind i.

Uraniborg - Et "forskningscenter" fra renæssancen
Tycho Brahes slot og "forskningscenter", Uraniborg på øen Hven i Øresund mellem Danmark og Sverige, er centrum for udstillingens anden del. På sin ø skabte Tycho en verden, der forenede kunst og videnskab, poesi og praksis, alkymi, astrologi og astronomi. Under en natblå stjernehimmel kan man bl.a. se en stor samling af pragtfulde videnskabelige instrumenter fra Tycho Brahes tid.

Med Jeppe Nar i Tychos verden
Børn får mulighed for at møde Tycho Brahes verden via et særligt børnespor. Tycho Brahe havde en overgang en nar, der hed Jeppe. I udstillingen giver Jeppe Nar børnene sine skæve vinkler på Tychos liv og det omgivende samfund. Børnene kan således både se den "store" udstilling lige som alle andre, og få deres egne, særlige oplevelser med hjem.
Det er skuespiller og instruktør Lars Knutzon, der speaker Jeppe.

Smag på renæssancen
Museets restaurant byder tirsdag til søndag i hele udstillingsperioden på en ret, der er inspireret af renæssancens kogekunst. Første lørdag i måneden er der desuden kager på menuen, bagt efter opskrifter fra 1500-tallet.

Få lidt af renæssancens glans med hjem
Kig ind i Museumsbutikken på Nationalmuseet og se bl.a. smukke kopier af renæssanceglas og rigtige timeglas.

Verdenskendt astronom med Johannes Kepler som assistent
Hvis man har hørt om Tycho (Tyge) Brahe, kender man han nok mest som astronom eller som manden med sølvnæsen; han opfandt en række instrumenter, der gav mulighed for at foretage langt mere nøjagtige astronomiske målinger end hidtil, mens hans beskrivelser af en Super Nova ("ny stjerne") vakte opsigt i hele Europa. Og det var på baggrund af Tycho Brahes observationer, at hans assistent Johannes Kepler fandt frem til planeternes ellipseformede bevægelser omkring solen. Sølvpladen på næsen havde Tycho Brahe selv lavet for at skjule, at han fik hugget en del af sin næse af i en duel!

Yderligere information:
Der vil ikke blive afholdt pressemøde, men for yderligere presserelaterede oplysninger kan Kommunikationschef Nils. M. Jensen kontaktes, 3347 3002, 2548 9328, nils.m.jensen[@]natmus.dk
Om udstillingen: Museumsinspektør Poul Grinder-Hansen, tlf. 3347 3154, Poul.Grinder-Hansen[@]natmus.dk
For pressefotos med mere: PR- og Markedsføringskoordinator Jesper T. Møller, tlf. 3347 3006, Jesper.Thomas.Moller[@]natmus.dk

OPSLAG

Two Chapman lectures on Tycho Brahe
The first talk:

7.30pm,
Tuesday,
24 October,
National Museum (Nationalmuseet),
Ny Vestergade 10,
(Postadresse: Frederiksholms Kanal 12),
1220 København K.

In connection with the exhibit "Tycho Brahe's World - Denmark in Europe 1550-1600", organized to celebrate the Renaissance Year 2006 mentioned in the previous add.

Tycho Brahe in China
"It may seem strange that Tycho Brahe, who was a Danish Lutheran, should have so inspired Jesuit Missionary astronomers who took the Christian faith to China in the seventeenth century. But this is precisely what happened. For one of the key ways whereby Father Adam Schall von Bell and his Jesuit brothers realised that they could make themselves invaluable to the Chinese Imperial Court was in their provision of accurate astronomical data. The Calendar was seen as a way in which the Emperor displayed his authority, by 'ordering' the heavens, and the Mandarins of the Astronomy Bureau had the task of dealing with the daily predictive mechanics of this ordering. By 1650, however, European astronomy was much more technically advanced than that of China, when it came to making exact predictions, and the Jesuits recognised the importance of this fact. And at that time, the observations and instruments made and used by Tycho Brahe were recognised as having set an entirely new standard as far as accuracy and technical ingenuity were concerned. Tycho's Danish researches, moreover, were available to the whole world of learning, via his extensive and illustrated works. And so it was that when the Europeans commissioned Jesuit astronomers to re-equip the Imperial Observatory, they designed and built a replica of Tycho's Island of Uraniborg in Beijing."

The second talk is part of the series of Niels Bohr Lectures organized by the Niels Bohr Institute.

3.15pm,
Wednesday,
25 October,
Auditorium 3,
H.C. Ørsted Institute,
Universitetsparken 5,
Copenhagen.

Tycho, Astronomy, and the 'Northern Renaissance'
"While not accepting Copernicus's heliocentric system on evidential grounds, Tycho Brahe none the less held Copernicus in the highest respect and reverence, and he was deeply touched when the Canons of Ermeland Cathedral presented him with one of the Polish astronomer's instruments around 1580. For Tycho saw himself as very much a part of a revival of learning in the world of Northern Europe and was proud of his connections with scholars in the German and East European Universities. One of Tycho's most original contributions to Renaissance and subsequent science, however, lay in his recognition that the physical arrangement of the Universe, Ptolemaic or Copernican, could not be determined from purely philosophical or existing observational data. His enterprise at Uraniborg, over twenty-three years, brought a new and enduring component into Western science: namely, the recognition that large amounts of very accurate new data, made with instruments of new design, were essential if big questions about nature were to be settled. Tycho's emphasis upon instrumentation, increasingly refined methods of observation and data analysis was to send European astronomy in a different direction after 1600. And it was not for nothing that subsequent admirers, such as Johannes Hevelius, Robert Hooke, John Flamsteed, and Ole Rømer, were very much aware of working in a distinctly Northern tradition of science, which they saw as 'Tychonic'."

_________________________

Although not strictly part of the Niels Bohr Archive's series of history of science seminars, the Archive has taken part in planning the two lectures described above. I can strongly recommend them, both because they introduce highly interesting topics and because of the quality of scholarship and engaging lecture style of the speaker, Dr. Allan Chapman of the University of Oxford.

Best wishes,
Finn Aaserud.
Director
Niels Bohr Archive
Blegdamsvej 17
DK-2100 Copenhagen
Direct phone: +45 353 25220
www.nba.nbi.dk

OPSLAG

Indbydelse til stiftende årsmøde:


Danish Association of Science and Technology Studies - DASTS
16. november
DTU
Lyngby
Endelig dagsorden, oplysninger om lokale m.v. udsendes i uge 44.

Se: DASTS

Tema: Bredden og synligheden i dansk STS

Science and Technology Studies er et internationalt, multidisciplinært felt, som er i rivende udvikling. Mange danske forskere og forskningsmiljøer beskæftiger sig med STS og STS-relaterede emner. Der er mange gode eksempler på formelt og uformelt samarbejde blandt danske STS-forskere, men med den støt voksende interesse og den stadig bredere anvendelse af STS i Danmark, er der basis for at etablere et nyt forum.

På denne baggrund har en gruppe STS-forskere taget initiativ til at oprette en faglig forening for STS i Danmark med det formål at stimulere kvaliteten, bredden og samarbejdet inden for dansk STS-forskning samt at markere dansk STS tydeligere i nationale og internationale sammenhænge.

Det stiftende årsmøde har til formål at samle repræsentanter for dansk STS og udvikle grundlaget for en dynamisk faglig forening. Alle med interesse i STS er velkomne.

Praktiske oplysninger:
Deltagelse i årsmødet, frokost og kaffe er gratis.
Ved deltagelse i aftenens middag er der egenbetaling på ca. 300 kr.

Tilmelding til årsmødet, middagen og eventuelle beslutningsforslag til generalforsamlingen sendes til Torben Elgaard Jensen på tej[@]ipl.dtu.dk senest d. 30. oktober 2006


Med venlig hilsen
Arrangørerne:
Torben Elgaard Jensen og Brit Ross Winthereik
Danmarks Tekniske Universitet

Foreningens øvrige initiativtagere:
Casper Bruun Jensen, IOA, Copenhagen Business School
Nis Johannsen, ITU
Peter Lauritsen, IMV & Center for STS-Studier, Aarhus Universitet
Henriette Langstrup Nielsen, Dept. of Health Services Research, Københavns Universitet
Julie Sommerlund, IOA, Copenhagen Business School
Dixi Louise Strand, ITU
Signe Vikkelsø, IOA, Copenhagen Business School

Program

10.00 - 10.15 Velkomst
v. Torben Elgaard Jensen og Brit Ross Winthereik

10.15 - 12.15 Smagsprøver på dansk STS

Det overskydende æg som biosocialt fænomen
Mette Nordahl Svendsen, adjunkt
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet

STS i ingeniøruddannelsen
Ulrik Jørgensen, Lektor
Institut for Produktion og Ledelse,
Danmarks Tekniske Universitet

STS og videnskabskommunikation
Kristian Hvidtfelt Nielsen, adjunkt
Steno Instituttet, Århus Universitet

En performativ historie: Den elektroniske patient journal som fremtids-genererende anordning
Casper Bruun Jensen, adjunkt
Institut for Organisation og Arbejdssociologi
Copenhagen Business School

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.00 Smagsprøver på dansk STS

Kulturhistorie og STS i etnologisk perspektiv
Tine Damsholt, lektor
Etnologi, Københavns Universitet

NN

14.00 - 14.15 Kaffepause

14.15 - 15.00 Ønsker til foreningen, gruppediskussioner

15.00 - 16.00 Ønsker til foreningen, plenumdiskussion

16.00 - 17.00 Stiftende generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Gennemgang af foreningens vedtægter
3) Fastsættelse af betingelser for medlemskab og kontingent
4) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
5) Valg af revisor
6) Indkomne forslag
7) Eventuelt


18.30 - Middag i København

OPSLAG

Religious Cognition, Social Cognition, and Moral Niche Construction
Klokken 19.00,
5. oktober,
Lokale 16.1.20,
KUA,
Njalsgade 80,
2300 Kbh S.


Arr. Selskabet for Filosofi og Psykologi.
Entre: 20 kroner for ikke-medlemmer.

Foredrag ved:
Joseph Bulbulia, gæsteprofessor ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Resume: In this talk I show how adopting an adaptationist stance to religiosity sheds light on the otherwise puzzling connection between religious commitment and moral conviction. I also use this stance to explain some invariant features of religious psychology, notably how religious inferences are managed to promote social exchange and prevent self-harm. The talk integrates the relevant empirical literatures in evolutionary game theory and experimental economics with descriptive materials from the history of religions.

OPSLAG

Foredragsrække i


Anvendt Kognitionsforskning
Klokken 19.00,
Lokale 16.1.20,
KUA,
Njalsgade 80,
2300 Kbh S.


Arr. Selskabet for Filosofi og Psykologi.
Entre: 20 kroner for ikke-medlemmer.

Program

12. oktober:
Øjenbevægelser med vilje
John Paulin Hansen, Lektor, Innovative Communication Group, ITU.

Resume: Øjet er sjælens spejl, siges det. Der er en nøje sammenhæng mellem opmærksomhedsprocesser og synets retning. Forskere inden for kognitionsvidenskaberne og ergonomi har hovedsageligt undersøgt øjets bevægelser i forbindelse med opgaver, eksempelvis læsning, hvor bevægelserne var underlagt opgaven. Nu er det også teknisk muligt at lade øjenbevægelser aflæse af teknisk udstyr i omgivelserne, og man kan f.eks. styre muse-pilen på en pc med blikket. Det åbner op for en helt tæt kobling mellem individets interesser og digitale medier og teknologier. Foredraget vil belyse hvad man kan læse ud af øjenbevægelser og det vil beskrive forskning i blik-interaktion med omgivelserne, som specielt retter sig mod hjælpemidler til svært handicappede. Det vil også blive antydet, hvordan fremtidens film og spil kan tænkes at ville reagere på, hvor man kigger hen.

1. november:
(titel følger)
Klaus Bærentsen, Lektor, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

22. november:
From neuroscience to robotics.
Balkenius, Ass. professor, Lund University Cognitive Science, Sverige.

6. december:
Kognition og teknik: Stenaldermandens hjerne og intelligente trafiksystemer.
Lisbeth Harms, Lektor, Psykologisk Institut, KU.

OPSLAG

Frankensteins brud går igen: Om konst, vetenskap och cyber(ge)netiska Andra
Kl. 14-16,
tirsdag, d. 3. oktober,
Medicinsk Museion,
Fredericiagade 18,
1310 København K.

Foredrag ved lektor Jenny Sundén, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Abstract og materiale kan findes på: Museions blog.

Sundén beskæftiger sig med den 'nye biologi' og robotikken , hvor livets og kroppens grænser udforskes intensivt. Hvad betyder det at være 'kunstigt' skabt frem for 'naturligt' født? Hvordan visualiseres robotikkens kropsliggjorte maskiner i kunsten? Hvad sker med koblingen mellem natur og det kvindelige i de subtile sammenblandinger mellem biologisk materiale og teknologier?


Alle er velkomne, og vi slutter som vanligt med 'post-seminar' i køkkenet.

Gode hilsener

Sniff Andersen Nexø
Ph.d., postdoc.
Medicinsk Museion

BØGER

Videnskabsteori for de biologiske fagHanne Andersen, Claus Emmeche, Michael Norup og Peter Sandøe
 Videnskabsteori for de biologiske fag

298 kr.
287 sider
1. udgave 2006
Forlaget Biofolia
www.biofolia.dk
ISBN: 87-9131-932-3

Denne bog henvender sig til studerende og andre med interesse for de biologiske fag og de tilhørende forskningsområder med relation til miljø, sundhed og sygdom, bioteknologi, farmaci, husdyr og levnedsmiddelproduktion. Bogen er skrevet som en lærebog til undervisningen i Fagets Videnskabsteori, men kan læses af alle, som ønsker en dybere forståelse af fagene og den tilhørende videnskab.

Bogens indledende kapitler behandler fagene og videnskaben ud fra en historisk synsvinkel. Dernæst gøres der rede for, hvad man skal forstå ved begreber som god videnskab, årsager og videnskabelig metode. Målet er her at give læseren forudsætninger for at gøre brug af videnskabens resultater. Endvidere diskuteres det, hvor langt den biologiske erkendelse rækker. Er det muligt at give biologiske forklaringer på alt, som har med livet at gøre? Til sidst i bogen diskuteres nogle af de centrale værdispørgsmål, som knytter sig til brugen af biologisk viden, bl.a. i forhold til mulige risici for menneskers sundhed.

Undervejs er teksten forsynet med forklarende eller uddybende tekstbokse, og i bogens slutning findes en omfattende begrebsliste, som samler definitioner og centrale teorier op på en overskuelig måde.

INTERNET

Royal Society - Journals archive from 1665

Nearly three and a half centuries of scientific study and achievement is now available online in the Royal Society Journals Digital Archive following its official launch this week. This is the longest-running and arguably most influential journal archive in Science, including all the back articles of both Philosophical Transactions and Proceedings.

For the first time the Archive provides online access to all journal content, from Volume One, Issue One in March 1665 until the latest modern research published today ahead of print. And until December the archive is freely available to anyone on the internet to explore.

Spanning nearly 350 years of continuous publishing, the archive of nearly 60,000 articles includes ground-breaking research and discovery from many renowned scientists including: Bohr, Boyle, Bragg, Cajal, Cavendish, Chandrasekhar, Crick, Dalton, Darwin, Davy, Dirac, Faraday, Fermi, Fleming, Florey, Fox Talbot, Franklin (pictured), Halley, Hawking, Heisenberg, Herschel, Hodgkin, Hooke, Huxley, Joule, Kelvin, Krebs, Liebnitz, Linnaeus, Lister, Mantell, Marconi, Maxwell, Newton, Pauling, Pavlov, Pepys, Priestley, Raman, Rutherford, Schrodinger, Turing, van Leeuwenhoek, Volta, Watt, Wren, and many, many more influential science thinkers up to the present day.

After December 2006 subscribers to our subscription packages (S, A and B) will enjoy privileged online access to the archives. Private researchers will also be able to access individual articles for a small fee per download. To request further information please contact the Royal Society at sales@royalsoc.ac.uk or view package pricing which includes ordering information.

Professor Martin Taylor, Vice President of the Royal Society: "In addition to being a valuable scientific resource, the journal archives are also a rich historical record documenting a time which is hard to imagine given the knowledge we have today."

How to do:
1) go to www.journals.royalsoc.ac.uk
2) register as an individual
3) search or browse

E.g., in Philosophical Transactions, Volume 1 - 1665 / 1666, Pages 100 - 101, you will find "Some Anatomical Observations of Milk Found in Veins, Instead of Blood; And of Grass, Found in the Wind-Pipes of Some Animals".
Klik her for at se mere.

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.