HUGIN OG MUNIN

Velkommen til nyhedsbrevet Hugin og Munin


Welcome to the Danish Hugin and Munin e-newsletter

Hugin og MuninHugin og Munin er et elektronisk nyhedsbrev, der formidler nyt om aktiviteter indenfor videnskabsstudier og tilgrænsende områder. (Videnskabshistorie, Videnskabsfilosofi, Videnskab, teknologi og samfund, STS, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.)

Nyhedsbrevet udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin udkommer uregelmæssigt, ca. hver fjortende dag.

Kalenderen over aktuelle arrangementer: på vores blog
Ældre numre: findes i webarkivet her


Annoncering, tilmelding og afmeldingHugin og Munin formidler nyheder om arrangementer både i og uden for Danmark, bogudgivelser, stillingsopslag og nyheder på nettet m.m. Alle er velkomne til at indsende relevante opslag og annoncer.

Indlæg modtages på dansk, engelsk, norsk og svensk (og evt. i særlige tilfælde på fransk og tysk). Visse af Hugin og Munins nyheder stammer fra andre nyhedsgrupper som f.eks. Mersenne, HOPOS.

Annoncering af møder m.v. i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andre henvendelser rettes til redaktøren af nyhedsbrevet.


Nyhedsbrevets baggrund og historieNyhedsbrevet Hugin og Munin blev oprindeligt oprettet sammen med Netværk for Videnskabsfilosofi og Videnskabshistorie, som Statens Humanistiske Forskningsråd i Danmark igangsatte i 1994 som støtte til rejse- og møde-aktivitet, udgivelse af nyhedsbrev m.v., for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor forskningsområdet og derigennem styrke et dansk miljø for videnskabshistorie og videnskabsfilosofi. Hugin og Munin udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.

Der blev indtil 1999 også udgivet et papir-nyhedsbrev og tidskrift: Videnskabsforskning (som kunne fås ved henvendelse til Institut for Videnskabshistorie, Ny Munkegade, Bygn. 521, 8000 Aarhus C), men dette tidskrift er nu gået ind.


InterviewstafettenIntroduktionsbrevet til Hugin og Munins rubrik "Stafetten" kan findes her: Stafetten


English IntroHugin and Munin is an electronic newsletter. We circulate news about arrangements in Denmark and elsewhere within the field of history, philosophy and social studies of science.

Languages: Scandinavian languages or English.

To join the list, send a short notice to the editor.

Hugin og Munin is published by Center for the Philosophy of Nature and Science Studies, KU, Denmark.

Links:
Calendar on this blog
Previous web-archives
De to ravneHugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet vender de tilbage med nyheder fra hele verden.

Når ravnene her er valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring, er det også for at fremhæve pointen i at bringe de enkelte fagvidenskabers tanker om natur og menneske i kontakt med videnskabsteoriens beskrivelse af videnskab som en konkret kompleks proces, der må forstås ud fra både filosofiske, historiske og sociologiske studier.

WEBDESIGN: MADS DAM