Hjem
  til oversigt over
  Temabibliotek
 
 
 
     

 

websted for undervisere i fagets videnskabsteori:

Tema: Social ansvarlighed, naturvidenskab og GMO'ere

 

Hvor ligger ansvaret for anvendelsen af videnskabelig viden? Har forskningen et medansvar for den rette brug af Genetisk Modificerede Organismer?
(Dette tema er taget fra biologi-rapporten, som kan hentes her).

Dette tema (nr. 11) består af en generel forelæsning om udviklingen af social ansvarlighed i naturvidenskaben og en forelæsning, der handler om specifikke sager i biologi og bioteknologi. I øvelsesgangen tilknyttet de to forelæsninger behandles spørgsmål om social ansvarlighed i videnskab generelt, og mere konkrete spørgsmål omkring GMO'er, sundhed, bæredygtighed og "biosafety".

Gennem den første forelæsning og de anbefalede tekster, kan den studerende opnå en bred orientering om forholdet mellem forskning, teknologiudvikling, og den form for social ansvarlighed individuelle videnskabsmænd og videnskabelige kredse forventes at praktisere i dag.

De mest visionære industrier er sig meget bevidste om de nødvendige hensyn til miljø og samfund, fordi der i offentligheden er en øget interesse omkring de økologiske spørgsmål. Begrebet "korporativ social ansvarlighed" er blevet en hovedtendens i forretningsverdenen, men hvad med videnskaben? Hvordan tilpasser forskere sig til denne virkelighed? Hvilket ansvar har videnskaben for at informere samfundet om de affødte miljø- og sociale problemer? Kan videnskaberne tillægges ansvar for at have været med til at skabe problemerne? Dette er de hovedspørgsmål som stilles i den introducerende forelæsning med henblik på at kontekstualisere den nuværende debat om forholdet mellem videnskab, samfund, erhvervsliv og lovgivere.

Gennem den anden forelæsning og de anbefalede tekster kan den studerende danne sig et billede af diskussionerne omkring forholdet mellem bio(gen)teknologi og menneskelig- og økologisk sundhed. Siden fremkomsten af gensplejsningsteknologi i 1970'erne har der været et anspændt forhold mellem forskere, de bioteknologiske virksomheder og samfundet som helhed. "Biosafety" voksede fra kun at være en lokal sikkerhedssag for laboratoriearbejdere til at blive et tværdisciplinært felt med implikationer på globalt plan. "Biosafety" bliver her præsenteret i et bredt perspektiv, der inkluderer sager som spænder fra laboratoriesikkerhed til behersket brug af GMO'er og patogene faktorer, antibiotisk resistens, smittende stoffer, brugen af gentests i lægeundersøgelser, afgrødesikkerhed, bevarelse af biologisk mangfoldighed, "bioinvasion", biologisk krigsførelse, til sanitet og økosystemsundhed. Dette tema vil gøre de studerende fortrolige med integration af viden i samspillet mellem de mere økologisk orienterede videnskaber og sundhedsvidenskaberne, så de selv bedre kan tage stilling i konkrete sager.

Debatten om genetisk modificerede organismer (GMO) bliver introduceret som en case om social ansvarlighed inden for biologi og beslægtede fag, og vil efterfølgende blive analyseret og diskuteret af de studerende til øvelserne. Supplerende materiale indgår i forberedelsen til gruppearbejdet, og en række spørgsmål og øvelser om social ansvarlighed i videnskab generelt, og mere konkrete omkring GMO'er, sundhed, bæredygtighed og "biosafety" vil blive delt ud som oplæg til diskussion (se materialet).

Det samlede materiale
Kan dowloades her i form af et tekstdokument i .RTF format.

 

no logo?